Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan tar menn(esker) livet sitt tilbake? Om å mobilisere ulike ressurser når en arbeider for å ta tilbake det som ble stjålet gjennom overgrep Novemberkonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan tar menn(esker) livet sitt tilbake? Om å mobilisere ulike ressurser når en arbeider for å ta tilbake det som ble stjålet gjennom overgrep Novemberkonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan tar menn(esker) livet sitt tilbake? Om å mobilisere ulike ressurser når en arbeider for å ta tilbake det som ble stjålet gjennom overgrep Novemberkonferansen 2014 Torbjørn Herlof Andersen HIG – Seksjon for helse- teknologi og samfunn torbjoern.andersen@hig.no 1

2 Overgrep og kjønn  Overgriper = hankjønnsord  Å bli utsatt for overgrep er ikke kjønnet. Det er en menneskelig erfaring 2

3 Tyveri  Johs.10:10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.  Hva er stjålet? Hva er det som skal tas tilbake?  Shengold, Leonard (1991) Soul Murder: The Effects of Childhood Abuse and Deprivation. NY: Ballantine Books 3

4  I remember getting something to drink, the first time I ever tasted alcohol. I must have fallen asleep. I woke up with an erection and he was masturbating me. It was good and at the same time very painful as I had my first ejaculation, a terrible feeling, a tremendous feeling of shame I never since got rid of. A grown man took control over my body and stole an experience that I should have discovered by myself when I was ready for it. I understood it was wrong, but in the pleasure, I was unable to protest, I could not stop it. (Per, 55)  4

5 Det usnakkbare Det var mye skam, stor skam. Skam ødelegger relasjoner og skaper distanse og usikkerhet. Jeg satte opp en mur som stengte alle ute, eller meg selv inne. Muren var selvbeskyttelse. Jeg tenkte at om det kom ut hvem jeg var og hvordan jeg hadde levd, ville ingen ha noe med meg å gjøre. Etter alle disse årene, ser jeg at det har ødelagt noe i meg og i livet mitt som det vil ta lang tid å reparere. Dersom det i det hele tatt går an å lege (Jan,41). 5

6 Tap av kontroll  Å bli ”overmannet”  Tap av kontroll  tap av verdi og verdighet  ta på seg ansvar/skyldfølelse, skam (blaming the victim)  hemmelighold/fortrengning (= allianse med overgriperen)  Overgrep: å erfare en grunnleggende krenkelse og grenseoverskridelse eller tap av kontroll over egen eksistens 6

7 Fortellinger  Overgrepsfortellinger – for mange en fortelling der de som hovedpersoner tillegger seg selv skyld og skam  Skadefortellinger  Forstyrret det utvikling  Kvalitativt forskjellige fra de som ikke har opplevd seksuelle overgrep 7

8 En ny fortelling  En ny fortelling som kan frigjøre i stedet for å binde  Rammefortellinger som kulturen tilbyr oss  Mann og offer, en fortelling som tradisjonelt har vært i utakt med gjeldende normer  Gamle fortellinger gjelder fremdeles i betydelig grad  Å bære på dette alene kan være vel så vanskelig som overgrepsopplevelsene i seg selv.  Basis er åpenhet, først og fremst at den overgrepsutsatte innrømmer for seg selv hva som hendte, dernest at han snakker om det til noen 8

9 Prosessen: Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen Forkynneren (3:1)  Tomme batteri : «Jeg har nok brukt ufattelig mye energi på å å skjule det jeg var utsatt for. Nå var batteriene helt tomme» (Jan, 41)  «Da var det akkurat som han slo noe i hodet på meg, eller slo meg i magen, jeg klarte ikke å høre på resten av forelesningen, jeg måtte bare ut. Det var jo da på en måte selvmordstankegangen begynte å svirre. Orker jeg dette? (Cato, 32)  «Herregud, dette hendte jo meg» (Kjell,45) 9

10 Veien  Prosessen er social  «There is a growing worldwide body of evidence that shows that because the crimes committed against us were committed in isolation and solitude our healing occurs in company”  Ulikheter/fellestrekk  I used to be a victim. I became a survivor, but now I am a navigator” (Ken 55)  Victor 10

11 Redskaper i skapingen av en ny selvfortelling.  Å finne et språk  Et av de største problemene er tausheten og språkløsheten  Språkliggjøring av overgrepserfaringene  «Det som finnes på innsiden strever hele tiden henimot det å bli språkliggjort, bli mulig å forestille seg ved hjelp av språk, forstå ved hjelp av språk» (Buber, 1965/1998) Språket forhekser. Språkets formative kraft er så stor at den former forstanden og det kan forandre ens grunnleggende tro. Det går ikke an å ikke være forhekset av sitt eget språk (Tom Andersen) 11

12 Rekonstruksjon - Når du er maktesløs, kan du ikke tillegges ansvar.  Rekonstruksjon - Når du er maktesløs, kan du ikke tillegges ansvar  Mea culpa (min skyld)-fortellinger «Derfor er skyldfølelsen stor hos meg. Følelsen av at jeg var jo med på det, trenger seg på. Jeg vet med hodet, og holder på å lære, at sånn er det ikke. Men det tar tid å få kroppen til å skjønne hva jeg var utsatt for. Hvordan det har påvirket meg» (Jan, 41) 12

13 I have grown up with such a strong sense of being a naughty boy that it is still difficult for me to own the fact that what was done to me was not my fault. Even today when something goes wrong, there’s that little voice inside that says that this is all I deserve. Somehow, somewhere in the still obscure past, I accepted a burden that was not mine – for 40 years I’ve felt the shame for what was done to me and it is I who have carried the blame (Alstair,50). 13

14  Mestring i denne sammenhengen: Å finne beskrivelser av det som har skjedd som kan lede ut av skam og skyldfølelse, plassere ansvaret der det hører hjemme og oppnå råderett over egen identitet Spissformulert kan en si at endring av fortellingen, endrer betydningen av fortiden. Dermed endres dens grep på nåtiden, noe som gir nye perspektiver for framtiden 14

15  Vendepunkt (begynnende kontakt med selv- agency): Retten til å være offer (åpenhet)  ansvar (Overgriperen har ansvaret)  gjenvinne kontroll  gjenvinne verdi og verdighet  gjenvinne agency. 15

16 Fra hode til hjerte Today we live according to the latest version of how the universe functions (James Burke, 1985, The Day The Universe Changed, page 9)  Tilbake til fremtiden I: Herredømmeforhold  Tilbake til fremtiden II: Avdemonisering av overgriperen og overgrepene  Tilbake til fremtiden III: Å se maktforskjeller  Redefinisjon av mannlighet - rekonstruksjon av mannlig identitet  Et tradisjonelt syn på mannligheter er det viktigste hinderet for en erkjennelse av fenomenet menn som utsatt for seksuelle overgrep, og for at menn som bærer på slike erfaringer kan få hjelp til å finne måter å forstå, beskrive og mestre disse erfaringene på (Andersen, 2012:116) 16

17 17

18 Fra hode til hjerte forts.  Like so many, I’ve had to learn that “there is no crime in being a victim”. Getting to that stage is a massive step on our journey of healing. Reinforcement from our loved ones about this is a great help.  Å være mer enn sine overgrepserfaringer  Å søke hjelp  Når mønstrene fanger (og blir monstre): Avlæring av uhensiktsmessige strategier  Aktivisme  Anmeldelse av overgriper  Mannen Jesus - et «kirkelig» alternativ? 18


Laste ned ppt "Hvordan tar menn(esker) livet sitt tilbake? Om å mobilisere ulike ressurser når en arbeider for å ta tilbake det som ble stjålet gjennom overgrep Novemberkonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google