Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldreomsorgens ABC Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldreomsorgens ABC Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldreomsorgens ABC Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten

2 Felles for begge ABC-ene De tre hovedelementene i studieprogrammet er: –Studiegruppene –Studiematerialet –Seminarene

3 Målgruppe Hjemmehjelpere og pleiemedhjelpere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere Aktivitører Sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter Vernepleiere Andre

4 Studiegruppene Tverrfaglig sammensatte Sammensatt på tvers av arbeidsplasser Ideelt 6 – 8 deltakere pr gruppe Kontrakt for samhandling Spleiselag med arbeidstid/fritid DIALOGEN i gruppa viktigst!

5 Innhold i Eldreomsorgens ABC To basispermer –Reisverket –Grunnmuren Tre likestilte ”Loft” –Geriatri –Demens –Funksjonshemning og aldring

6 Grunnmur Brukerveiledning Studieteknikker og studie- grupper Kommunikasjon Aldringsprosessen Ernæring Hygiene Personlighet og utvikling Mestring, forsvar Følelseslivet Anatomi og fysiologi Holdninger og etikk

7 Reisverk Aktuelle lover Personalet og miljøet Samarbeid og omsorg for pårørende Validering Reminisens Realitetsorientering Transaksjonsanalyse Arbeidsmetoder del 1, 2 og 3 Legemiddelbruk del 1 og 2 Overgrep. Stress og kriser Godt liv i eldre år

8 Geriatri Infeksjonssykdommer Hjerte-karsykdommer Hjerneslag Opptrening etter hjerneslag Sykd. i luftveiene Sykd. i ledd, muskler og skjelett Fordøyelsessykdommer Sykd. i urinveiene Hormonsykdommer Nevrologiske sykd. Sykd. i syns- og hørselsorganene Kreft, årsaker og behandling De vanligste kreftsykdommene Ved livets slutt

9 Demens Demens og Alzheimers sykdom Ulike demenssykd. Utredning Yngre personer med demens Demens hos personer med utviklingshemning Demens og sansetap Atferdsendringer ved demens Behandlingstiltak ved demens Etiske utfordringer Pårørende Aktiviteter Måltidene som aktivitet Musikk bevegelse og avspenning Godt bomiljø Organisering av tilbud

10 Funksjonshemning og aldring Aldring ved funksjonshemning Utfordringer ved å eldes Livsløpsperspektivet Barrierer i miljøet, tilpasning og tilrettelegging Redusert syn og hørsel Lese- skrive og matematikkvansker Cerebral parese Seinskader etter polio Revmatiske lidelser Multippel Sklerose

11 Demensomsorgens ABC Består av to permer –Perm 1 handler om demenssykdommene –Perm 2 handler om miljøtiltak og behandling Er bygget opp på samme måte som E- ABC Kan brukes uavhengig av Grunnmur og Reisverk Inneholder de samme temaene som i Demens i E- ABC

12 Innhold i Perm 1: Brukerveiledning. Kommunikasjon Følelser, mestring og forsvar Demens og Alzheimers sykdom Andre demenssykdommer. Utredning Differensialdiagnostikk Demens og synshemning. Demens og hørselshemning. Demens hos døve Demens hos yngre Demens hos personer med utviklingshemning Atferdsendringer hos personer med demens Behandlingstiltak ved demens Aktuelle lover

13 Innhold i Perm 2 Etiske utfordringer Pårørende til personer med demens Arbeidsmetoder, del 1 Arbeidsmetoder, del 2 Aktiviteter Måltidene som aktivitet Reminisens, realitetsorientering og validering Musikk, bevegelse og avspenning Veiledning: Tradisjonell veiledning, Dementia Care Mapping, Marte Meo-veiledning, Godt bomiljø Tilbud til hjemmeboende personer med demens Organisering av tilbud

14 Studiematerialet –Fagstoffet er skrevet av leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og vernepleier; alle med videreutdanning innen fagfeltet og med lang klinisk praksis –Fagstoffet inneholder tallrike kasuistikker, problemstillinger og arbeidsoppgaver som deltakerne vil kjenne igjen fra egen hverdag

15 Seminarene Halvårlige fagseminarer arrangeres –Erfaringsutveksling –Motivering for videre arbeid –Faglig påfyll Avslutningsseminar med fokus på veien videre

16 Erfaringer fra Eldreomsorgens ABC ”Vi føler oss tryggere i den jobben vi gjør, nå som vi vet mer.” ”Det har vært fint å være flere yrkesgrupper. Vi lærer av hverandre.” ”Vi trodde tre år var lang tid, men nå forstår vi ikke helt at vi er ferdige.”

17 Omkostninger og rammer 2 seminardager pr. person pr. år Min. 8 personar i gruppe 30 personer på seminar (kan samarbeide med nabokommuner) 150,- pr. perm pr. person

18 Nøkkelfaktorer for å lykkes –Ledelsen sentralt stiller seg bak opplegget –Tverrfaglig sammensatte grupper –Ulike arbeidsplasser representert i gruppa –Deltakerne opplever anerkjennelse fra nærmeste leder, kunnskap etterspørres –Kontaktperson i hver kommune


Laste ned ppt "Eldreomsorgens ABC Demensomsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for primærhelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google