Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fosen.net e-Forum, 16.04.09 Fosen IKT Vidar Daltveit, daglig leder Fosen Regionråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fosen.net e-Forum, 16.04.09 Fosen IKT Vidar Daltveit, daglig leder Fosen Regionråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fosen.net e-Forum, 16.04.09 Fosen IKT Vidar Daltveit, daglig leder Fosen Regionråd

2 www.fosen.net FOSEN REGIONRÅD Etablert 1989

3 www.fosen.net Osen 1028 Roan 1010 Åfjord 3237 Bjugn 4540 Ørland 5033 Rissa 6389 Mosvik 836 Leksvik 3517 25590 Medlemskommuner:

4 www.fosen.net Styret for FOSEN REGIONRÅD Arnfinn Astad, Bjugn kommune, styreleder Jørn Nordmeland, Osen kommune Albert Larsen, Roan kommune Vibeke Stjern, Åfjord kommune Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune Per Kr. Skjærvik, Rissa kommune Einar Strøm, Leksvik kommune Carl Ivar von Køppen, Mosvik kommune

5 www.fosen.net FOSEN REGIONRÅD Sekretariatsleder Vidar Daltveit Regionkonsulent Gunn Oddny Olsen Seniorrådgiver Harald S. Jensen Div. prosjektledere Sekretariat

6 www.fosen.net

7 F-O-S-E-N-F-O-S-E-N- Folkelig Optimistisk Samhandlende Energisk Nyskapende

8

9

10

11

12 www.fosen.net Samarbeidområder som har vært i gang lenge: (ikke alle er felles for alle kommuner) Felles næringsmiddeltilsyn Miljørettet helsevern Revisjon / kontrollutvalgssekretariat PPT Renovasjon Musikk og kulturskole

13 www.fosen.net Forts. Felles brosjyre (Fantastiske Fosen) Hjemmesideløsning (fosenportalen) Reiseliv Felles reiselivsportal (www.fantastiske-fosen.com) Ei framtid i bygda (entreprenørskap i skolen) Elevbedriftsmesse (årlig siden 2000)

14 www.fosen.net Tjenestesamarbeid Forebyggende Brannvern Kart/ GAB Regnskap Lønn Skatt IKT og kommunikasjon Felles saksbehandlingssystem

15 www.fosen.net Andre samarbeidsområder Felles feiervesen (5 kommuner) Felles helse og omsorgsprogram (7 kommuner) Samferdsel (”Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n” )

16 www.fosen.net Prosjekter: Fosen Distriktsmedisinske senter (Fosen DMS) Samarbeid mellom Helse Midt-Norge St. Olavs Hospital Fosen Regionråd

17 www.fosen.net Etablering av tjenestesenter Arbeidet med etablering av tjenestesamarbeid startet rundt ideen om at økonomi- og IKT funksjonene i kommunene på Fosen ville bli styrket gjennom et samarbeid, og hensikten med etablering av samarbeidet var:

18 www.fosen.net Å styrke faglig kvalitet gjennom samling i fagmiljøer Å hente ut økonomiske gevinster som følge av stordriftsfordeler Utredningsarbeidet startet i 2002

19 www.fosen.net Fosen IKT Fosen IKT var det første ”tjenestesamarbeidet” som ble lokalisert til en vertskommune (Rissa kommune) Bakgrunnen for etableringen var ønsket om en felles hjemmesideportal. Dette var på plass i 2001, uten noen formalisert tjenesteavtale.

20

21

22 www.fosen.net Plassering av øvrige tjenestesenter - vertskommuner Fosen Regnskap - Bjugn kommune Fosen Lønn – Åfjord kommune Fosen skatt (kemnerkontor) – Leksvik kommune Drift av systemene – Fosen IKT Oppstart 1. januar 2004

23 www.fosen.net Fosen IKT drifter i dag Fosen-Portalen og 5 andre fagsystem for alle 8 kommunene. I tillegg driftes Helse- og omsorgsprogram og saksbehandlingsprogram for 7 (6) kommuner.

24 www.fosen.net Kostnadsfordeling: Kostnadene til investering og drift av de ulike fagsystemer fordeles etter ”nøkkel” 60% lik fordeling mellom kommunene og 40% fordelt etter folketall

25 www.fosen.net Faggrupper: Rådmannsgruppen har oppnevnt faggrupper innenfor alle samarbeidsområdene, en representant fra hver kommune i hver gruppe. IKT-gruppen, bestående av IT-ansvarlig i hver av medlemskommunene, skal være et koordinerende ledd mot de øvrige faggruppene.

26 www.fosen.net Dersom noen kommuner ønsker å investere i nye fagprogram er det et sterkt ønske om at dette diskuteres i faggruppene og at alle kommuner gis anledning til å vurdere om de vil delta. IKT-gruppen skal være representert i alle utredninger om nye fagprogram.

27 www.fosen.net Faggruppene vil være en svært viktig ressurs i videreutvikling av eksisterende samarbeidsområder og i utredning av nye områder. Kontakten mellom IKT-gruppen og øvrige faggrupper vil være helt avgjørende for om vi skal lykkes.

28 www.fosen.net Evaluering av tjenestesamarbeidet Ernst & Young gjennomførte våren/sommeren 2007 en evaluering av tjenestesamarbeidet innefor Økonomi og IKT. Styret i Fosen Regionråd anbefaler kommunestyrene å gjøre vedtak om at tjenestesamarbeidet innenfor fagområdene regnskap, lønn, kemnerkontoret og IKT vedtas som en permanent samarbeidsordning i et forpliktende samarbeid.

29 www.fosen.net Enhetlig satsing for å realisere teknologiske gevinster Skape større avstand mellom tjenestesenter og vertskommune Forbedrede tjenesteavtaler Avklare framtidig mandat og rolle for faggruppene Anbefalinger for videre samarbeid:

30 www.fosen.net Fosen Distriktsmedisinske senter (Fosen DMS) Samarbeidet som vi har på Fosen blir lagt merke til av andre. Fosen Regionråd har fått tilbud om å bli partner i AV-arena Norway (Midgard Media Lab, NTNU) Samarbeid om utvikling/utprøving av digitale hjelpemidler og infrastruktur på Fosen Dette kan bety utvikling av nye tjenestetilbud for våre innbyggere Fosen IKT / IKT gruppen vil også i dette samarbeidet spille en viktig rolle

31 www.fosen.net For å sitere Henry Ford: Å komme sammen er begynnelsen Å holde sammen er fremskritt Å arbeide sammen er suksess

32 www.fosen.net Vi har erfart at sammen kan vi være med på å videreutvikle Takk for oppmerksomheten!

33 www.fosen.net

34

35


Laste ned ppt "Www.fosen.net e-Forum, 16.04.09 Fosen IKT Vidar Daltveit, daglig leder Fosen Regionråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google