Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kognitivt perspektiv på personlighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kognitivt perspektiv på personlighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kognitivt perspektiv på personlighet

2 Atferd Informasjons- bearbeiding Stimulus/ situasjon/ hendelse Atferd

3

4 Kognitive tema På hvilke måter er personer forskjellige mht informasjons-prosessering Ulike persepsjons- og tanke-“stiler” Ulike problemløsnings-strategier

5 Informasjons-prosessering
Transformasjon av sanse-inntrykk til mentale representasjoner, og behandling av slike representasjoner

6 Utadvendt-Innadvendt Moteriktig-Ikke moteriktig Ivrig-Lat
Tenk på tre personer du kjenner; A, B og C. På hvilken måte er A og B forskjellige? På hvilken måte er A og C forskjellige? På hvilken måte er B og C forskjellige? Morsom-Kjedelig Trygg-Usikker Snill-Hard Mørk-Lys Utadvendt-Innadvendt Moteriktig-Ikke moteriktig Ivrig-Lat

7 George Kelly Personal Construct Theory
Konstruktivisme Personlige konstrukter Rep test (Repertory Grid test) Dyade og triadespørsmål

8 Mer om fortolkning Locus of Control Lært hjelpesløshet Forklaringsstil

9 Locus of Control En persons tilleggelse av ansvar og kontroll for hendelser Ansvar kan tillegges internt (i meg selv) eller eksternt (andre, sjebne, hell)

10 Lært hjelpesløshet Akseptering av en smertefull situasjon uten forsøk på å fjerne deg selv fra situasjonen.

11 Lært hjelpesløshet Studie replisert blant mennesker Hva foregår i hodene hos personer som utsettes for lært hjelpesløshet betinging. Resulterte i ny reformulert modell: “Forklaringsstil”

12 Forklaringsstil Tendens til å benytte bestemte attribusjonskategorier når årsaker til hendelser forklares Kausal attribusjon: En persons forklaring av årsak til en hendelse Tre hovedkategorier

13 Ytre forklaringsstil - Indre forklaringsstil
Stabil forklaringsstil - Ustabil forklarinsstil Global forklaringsstil - Spesifikk forklaringsstil

14 Indre,stabile og globale forklaringer
Optimistisk forklaringsstil Ytre, midlertidige og spesifikke forklaringer Pessimistisk forklaringsstil: Indre,stabile og globale forklaringer

15 Personlighet som antakelser, ønsker og mål
Hva man mener er verdt å streve mot i livet Personlige prosjekter Livs-oppgaver, mål og strategier

16 Personlige prosjekter
Et sett av relevante handlinger for å oppnå et mål Analysen av disse prosjektene er en metode for å forstå sentrale personlighetsaspekter ved hvert individs ønsker og strategier Velykket måloppnåelse = Fornøydhet (?)

17 ”Personlige prosjekter”
PROSJEKT Viktighet Vanskelighet Glede Progresjon __________ _______ _________ _____ ______


Laste ned ppt "Et kognitivt perspektiv på personlighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google