Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vann i båten, krengning Er det vann i båten, vil stabiliteten bli merkbart dårligere. 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vann i båten, krengning Er det vann i båten, vil stabiliteten bli merkbart dårligere. 2."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vann i båten, krengning Er det vann i båten, vil stabiliteten bli merkbart dårligere. 2

3 Framdriftssystemer Fastpropell dreibart ror Dreibar motorstamme Vannjet, vannstrålen styres motor Framdriftssystemet må passe til båten og bruksområdet. 3

4 Forskjellige motoranlegg
Motorbåt Vinkeldrev Seilbåt Hekkaggregat Utenbordsmotor Seilbåtdrev 4

5 Fortøyning i småbåthavn
Fortøyning i hjemmehavn Fortøyningsfjær 5

6 Fortøyning i småbåthavn
Akterfortøyning i vippe Akterfortøyning i bøye 6

7 Fortøyning i småbåthavn
Uthalerfortøyning mellom brygge og bøye 7

8 Fortøyning sidelengs baugtrosse brest Brest og andre korte fortøyninger må stadig kontrolleres – ikke minst hvis det er stor forskjell på flo og fjære. Glem ikke å legge ut fendere. spring brest aktertrosse 8

9 Dregg og ankere Dregg Danforth Stokkanker Bruce Plog Seagrip 9

10 Fortøyning på svai Hvis dreggen er lett, kan du sette en «daumann» på tauet – et lodd eller en vekt som holder det nede. Det vil også dempe rykk. 10

11 Fortøyning på svai, to båter
To båter kan godt ligge på svai i nærheten av hverandre. Når vinden snur, svinger de i samme retning. 11

12 Ankring med to ankre Bruker du to ankre, må lengden på kjetting og tau tilpasses slik at de får samme belastning. 12

13 Propellretning Høyregående propell trekker akterenden mot styrbord.
Venstregående propell trekker akterenden mot babord. 13

14 Sidekraftvirkning Har båten fast propell, blir sidekraftvirkningen motsatt når vi bakker. 14

15 Manøvrering til brygge
Vind 15

16 Manøvrering inn til brygga for seil
Vind 16

17 Manøvrering ut fra brygga med spring
Vind 17

18 Manøvrering i bølger Tar vi sjøen på skrå, blir det mindre rulling.
Vind 18

19 Flo og fjære Vind 19

20 Sol og måne – flo og fjære
Sol, måne og jord på samme linje gir størst forskjell mellom høyvann og lavvann. Sol og måne i 90° vinkel i forhold til jorda gir minst forskjell mellom høyvann og lavvann. 20

21 Høytrykk og lavtrykk på sjøkart
21

22 Høytrykk og lavtrykk Vinden blåser alltid fra et område med høytrykk mot et område med lavtrykk. På grunn av jordrotasjonen skjer det i spiralformete bevegelser. Står du med ryggen mot vinden, har du lavtrykket foran deg og til venstre, høytrykket bak deg og til høyre. 22

23 Sjøbris og landbris Sjøbris / Pålandsvind Landbris / Fralandsvind 23

24 Bølger bølgetopp bølgelengde bølgehøyde bølgedybde 24

25 Veivalg i tåke Klarvær Tåke 25

26 Bruk av drivanker Drivankeret settes alltid på lo side. Gi ut så mye tau at det svarer til lengden av en bølge. 26

27 Koordinatene Nordpolen nullmeridianen Vest Øst ekvator Sørpolen 27

28 Gradnettet Alle steder på jorden har sin meridian og breddesirkel. 28

29 Kompasskive 29

30 Retninger På kompassrosen starter vi i nord og beveger oss rundt horisonten «med urviseren». Nord er dermed 000° (eller 360°), øst 090°, sør 180° og vest 270°. 30

31 Relative retninger rett forut rett akterut tvers om styrbord
tvers om babord forenom tvers babord styrbord aktenom 31

32 Beregning av strekninger
1,5 n. mil 20 min. 15 min. strekning A-B strekning B-A Fart = distanse : tid Distanse = fart x tid Tid = distanse : fart 1 knop = 1 nautisk mil pr. time Gjennomsnittlig tidsforbruk: 2 Marsjfart 1,5 x 60 17,5 = 17,5 min = 5,14 knop 32

33 Mercators projeksjon 33

34 Strandlinjen og grunne områder
Høyvannslinjen Når det er dårlig vær, kraftig undersjø eller dønninger, er det sikrest å gå utenfor slaggrunnslinjen. Høyden på fyr, varder og broer angis alltid i forhold til høyvannslinjen. Tørrfall Slaggrunnslinjen 34

35 Skvalpeskjær og skjær Dybde angis i forhold til sjøkartnull, dvs. laveste lavvann grunne skvalpeskjær skjær jernstang 35

36 Leirstreker og overettlinjer
Skjeler Overett overettlinje Kirke - nes = fartsretning 36

37 Faste sjømerker Jernstang med toppmerke Båke Varde Jernstang Jernsøyle
37

38 Nye varselskilt 38

39 Kartmerker Slik kan farvannet fortone seg ovenfra.
Slik kan det se ut på kartet. Røde og grønne streker er hjelpestreker som kan vises i trange farvann, og viser ytterkant av sektorer fra fyrlykta som er i baugen, dvs. mellom disse er den sikre sonen hvit. Slik kan det se ut fra en liten båt. 39

40 Lateralsystemet Kartsymboler 40

41 Leias hovedretning I Norge går leias hovedretning som regel nordover og innover, men sammenhold med kartet for sikkerhets skyld. Leias hovedretning er vist med piler på kartet. 41

42 Kardinalsystemet 42

43 Midtgrunnemerkene Blått over rødt refleksbånd
Kartsymboler Blått over rødt refleksbånd Hvitt lys med karakteren: FI (2) 43

44 Senterledsmerkene Rødt over hvitt refleksbånd
Hvitt lys med karakteren: Iso Oc eller LFI 10s Kartsymboler 44

45 Spesialmerker Kartsymboler 45

46 Fyrstjernemerket 46

47 Fyrlyktenes karakter Fixed – F Fast (vedvarende) lys Occulting – OC
Okkulterende (lengre lys- enn mørkeperioder) Group-occulting – Oc(2) Gruppeokkulterende Isophase – ISO Isofase (like lange lys- og mørkeperioder) Flashing – FI Blink (kortere lys- enn mørkeperioder Long-flashing – LFI Langblink (2 sek eller lenger) Group-flashing – FI (3) Gruppeblink (her 3) Quick – Q Hurtigblink (oftest 60 blink i minuttet) Group quick – Q (3) Gruppe hurtigblink (her 3) Interupted quick – IQ Avbrutt hurtiglink Very quick – VQ Rask hurtigblink (oftest 240 i minuttet) Group very quick – VQ (3) Gruppe raske hurtigblink (her 3) Interupted quick – IVQ Avbrutt rask hurtigblink Ultra quick – UQ Ultra hurtigblink (oftest 240 i minuttet) Interupted ultra quick – IUQ Avbrutt ultra hurtigblink Morse code E – MO (K) Morsekode Fixed and flashing – FFI 10 S Fast lys avbrutt av blink med større lysstyrke Alternating – AI WR Vekslende lys (her rødt og hvitt) 47

48 Raconfyr Hollender­båen (med raconsignal 0), kartblad B-712 48

49 Misvisning 49

50 Retting av kurser rettvisende nord magnetisk nord kompass nord
misvisning deviasjon 50

51 Rettvisende styrt og rettvisende seilt
51

52 Strøm Beholdt kurs er seilt kurs ± strømmens retning.
seilt kurs, logget fart beholdt kurs og fart 7 knop 9 knop 5 knop 2 knop Beholdt kurs er seilt kurs ± strømmens retning. Kommer strømmen aktenfra eller forfra, påvirkes farten. 52

53 Stedlinjer Stedlinje peiling Stedlinje avstand Posisjon 53

54 Peiling 54

55 Baugpeiling og krysspeiling
observert posisjon 55

56 Avbrutt krysspeiling observert plass 1 2 56

57 Firestrekspeiling 2 streker 22,5° 4 streker 45° tvers 90°
4 streker på låringen 135° 57

58 Navigering på halvstreken og kvartstreken
58

59 Peilering / peileskive
59

60 Håndpeilekompass 60

61 Ekkolodd Dødsone Blir registrert Blir ikke registrert Strålefelt 61

62 Radar Radarantennen «ser» det du selv kan se fra samme høyde i klarvær. 62

63 Unngå sammenstøt Hvis retningen til den andre båten er den samme hver gang du peiler, er det fare for kollisjon. 63

64 Manøver for å unngå sammenstøt
En manøver for å unngå sammenstøt skal utføres klart og tydelig – og i god tid. Manøveren skal utføres i samsvar med godt sjømannskap. 64

65 Navigering i trange farvann
dyprenna hold styrbord Hold til høyre Gi plass til store fartøy i renna Hold til høyre 65

66 Varselsignaler for trange farvann
66

67 Signaler for innhenting i trange farvann
67

68 Trafikkseparasjonssystemer
separasjonssone Trafikkseparasjonssystem Forsiktig ved kryssing 68

69 Innhenting Innhentende båt har vikeplikt. 69

70 Kryssende og motsatte kurser
Kryssende kurser Motsatte kurser 70

71 Seilbåter på kryssende kurser
Båten til lovart viker for båten i le. Vind inn fra babord viker for vind inn fra styrbord. 71

72 Navigering under nedsatt sikt
Når det ikke er du som skal vike, er det viktig å beholde kurs og fart. Men husk at du alltid har ansvar for å unngå sammenstøt. Dersom båten som har vikleplikt ikke overholder vikeplikten, kan oppmerksomhetssignal, 5 støt i fløyta, benyttes. 72

73 Lanternetyper Sidelanterner Topplanterne Akterlanterne
Rundtlysende lanterner Kombinerte lanterner babord lanterne todelt styrbord lanterne tredelt 73

74 Lanterneføring for båter mellom 20 og 50 meter
74

75 Lanterneføring for båter under 20 meter
75

76 Lanterneføring for båter som er under 7 meter, og som ikke kan gå fortere enn 7 knop
Småbåter som bare viser hvitt lys, må kjøre forsiktig og holde seg godt unna andre båter. 76

77 Lanterneføring for seilbåter over 20 meter
77

78 Lanterneføring for seilbåter under 20 meter
Sammensatte lanterner Identifikasjonslanterner i tillegg til vanlige lanterner 78

79 Lanterneføring for seilbåter under 7 meter
Båter under 7 meter har lov til å seile med hvitt lys fra en lanterne eller lommelykt. 79

80 Ankerlys Ankerlyset forteller at båten er fast i sjøbunnen og derfor ute av stand til å flytte seg. 80

81 Plassering av lanterner
81

82 Plassering av lanterner på nyttefartøyer
Underveis Til ankers 82

83 Plassering av lanterner ved slep
Slep under 200 m. Slep over 200 m. 83

84 Plassering av lanterner ved:
Fiske med trål Ikke under kommando Fiske med redskap som ikke slepes Begrenset evne til å manøvrere 84

85 Plassering av lanterner ved:
Dykkere nede Losbåten har ikke sidelanternene tent når den ligger ute for å lose uten å gjøre fart gjennom vannet. Dyptgående fartøy Grunnstøtt fartøy 85

86 Nødsignaler November over Charlie: SOS
Firkantet flagg kombinert med kule 86

87 Mann over bord Oscar: Mann over bord 87

88 Branntrekanten 88

89 Reaksjon på nedkjøling
skjelving og kuldefølelse sløvhet bevisstløshet død 89

90 Stabilt sideleie 90

91 Hjerte og lungeredning (HLR)
91

92 Hjerte og lungeredning (HLR)
92

93 Hjerte og lungeredning (HLR)
93

94 Hjerte og lungeredning (HLR) på barn
94

95 Hjerte og lungeredning (HLR) på barn
95


Laste ned ppt "Vann i båten, krengning Er det vann i båten, vil stabiliteten bli merkbart dårligere. 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google