Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeripolitiske utfordringer og tiltak - for en økt marin verdiskaping Pressekonferanse G.O.Sars Nor-Fishing 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeripolitiske utfordringer og tiltak - for en økt marin verdiskaping Pressekonferanse G.O.Sars Nor-Fishing 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskeripolitiske utfordringer og tiltak - for en økt marin verdiskaping Pressekonferanse G.O.Sars Nor-Fishing 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Mye går bedre Ressursene er i rimelig god forfatning Lønnsomheten i den strukturerte delen av flåten er god Industrien går bedre Renter og valutakurs – økt eksportverdi Arbeidet i WTO går mot bedre vilkår for fiskeeksporten Lakseprisene på vei opp – med positive sideeffekter mot øvrige deler av fiskeri- og havbruksområdet

3 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Rammebetingelser Ressursgrunnlag som på dagens nivå Fellesskapets ressurs Krav til strukturering – flåte og industri

4 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Hovedutfordringer Større andel av verdiskapingen basert på norske marine ressurser skal foregå i Norge Lønnsomheten må bedres i alle ledd - i hele verdikjeden Rekrutteringen til næringen må sikres gjennom : Lønnsomhet Arbeidsmiljø Utfordringer

5 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid 2005 St.prp 1 (2004-2005) – Fiskeridepartementets budsjett (oktober 04) 2006 St.meld om oljevernberedskap (desember 04) Havbrukslov – høring (november 04) St.meld om marin verdiskaping (mars 05) Havressurslov – høring (november 04) Proposisjoner og meldinger 2004

6 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Tiltak – forvaltning Gjennomgang av ”reguleringskjeden” Evaluering av ressurskontrollen Prosjektorganisering av ressurskontrollen – 2 ressurssentre Elektronisk fangstrapportering m.v Fiskerienes Dag

7 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Tiltak – flåtestruktur Langsiktige leveringsavtaler Strukturtiltak for havfiskeflåten Strukturtiltak i kystflåten Rekrutteringskvoter Pantsetting av konsesjoner

8 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Grønnevet - gruppens forslag - 1 Industrien gis adgang til å eie fiskefartøyer på lik linje med fiskerne Slå sammen kvoter uten tidsavgrensing + nye regler gis tilbakevirkende kraft Fartøykvoter i alle fiskerier Fritt disponere kvoter bedrifter ”eier” uten å beholde fartøyet

9 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Grønnevet - gruppens forslag - 2 Omfattende revisjon av råfiskloven Leveringsavtaler Meklingsinstans Lovbestemt næringsfinansiert kapasitetsreduksjon i fiskeindustrien Pantsetting av fiskerettigheter Regelverket gjennomgås

10 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Grønnevet - gruppens forslag - 3 Etablere program for utviklingskontrakter – ramme 150 mill. Spissing av forskningsinnsats mot teknologi/automasjon Argentum gis adgang til å etablere marint investeringsfond Overvåking og analyse av markedsadgang og handelshindringer i regi av Eksportutvalget for fisk Utvikles og etableres IT-systemer for å håndtere kvoteordninger m.v

11 Pressekonferanse på G.O.Sars - Nor-Fishing, Trondheim – 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Verdier fra havet – Norges framtid Vanntrekk Møter er avholdt med EU-kommisjonen og britiske myndigheter Inspeksjoner i Skottland er gjennomført med norsk deltagelse Målet er like konkurransevilkår for norsk og utenlandsk pelagisk industri Fremgang, men vi er fortsatt ikke i mål UK/Skottland har forsikret om at alle veiesystemer skal være på plass 1. september Vi opprettholder ”trykket” og kontrollsamarbeids- gruppen skal møtes 15. september Norske kontrollmyndigheter vil besøke Skottland og Shetland i løpet av høsten – her vil vi søke å få med representanter for næringen i Norge


Laste ned ppt "Fiskeripolitiske utfordringer og tiltak - for en økt marin verdiskaping Pressekonferanse G.O.Sars Nor-Fishing 11. august 2004 Fiskeri- og kystminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google