Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTRO 2 år – regjerings mål for arbeidet Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTRO 2 år – regjerings mål for arbeidet Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTRO 2 år – regjerings mål for arbeidet Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

2 2 Mitt utgangspunkt i dag Deres arbeid er viktig for hele samfunnet Introduksjonsordningen er et mønster for velferds- og sosialpolitikken Hva har vi lært av introduksjonsordningen?

3 3 Målet med introduksjonsordningen Målet er jobb – dette er felles med den øvrige velferdspolitikken Arbeidslivet den viktigste arenaen for å bli en del av fellesskapet Nøkkelen til arbeid er norskkunnskaper AID vil ta et større ansvar for å sikre kvalitet i norskopplæringen

4 4 Introduksjonsordningen - en viktig reform Fra passiv mottaker til aktiv deltakelse Effektiv overgang til det ordinære arbeidsmarkedet og/eller utdanningssystemet Kvinner og menn skal ha like muligheter

5 5 Status etter 2 år - 53 % til arbeid eller utdanning

6 6 Store forskjeller i kommunene Ulik organisering kan gi ulik ressurssituasjon og ulike resultater Viktig å dele erfaringer og lære av hverandre Bred evaluering settes i gang nå

7 7 Forholdet til NAV Målsetningen er den samme som for introduksjonsordningen – flere i jobb og færre på stønad Introduksjonsordningen kan inngå i NAV Samarbeid er en suksessfaktor

8 8 Økt yrkesdeltakelse den største utfordringen Behov for velferdspolitiske tiltak på bred front: Kvalifisering av den enkelte som står utenfor arbeidslivet Arbeidslivet må ta inn flere Vi må ha tiltak som hindrer utstøting

9 9 Høsten 2006 Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering To handlingsplaner – for integrering og inkludering - mot fattigdom Ny mangfoldspris

10 10 Deres innsats framover er viktig Ute på lokalplanet at integreringsarbeidet skjer Et inkluderende samfunn


Laste ned ppt "INTRO 2 år – regjerings mål for arbeidet Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google