Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP og vegnettet – forfall, fornyelse og planeffektivitet v/fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP og vegnettet – forfall, fornyelse og planeffektivitet v/fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP og vegnettet – forfall, fornyelse og planeffektivitet v/fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen

2 En politiker er aldri bedre enn hennes veier, og av og til verre Will Rogers

3

4 Etatsfremlegget - forfall Nødvendig opprioritering av drift og vedlikehold – utgjør grunnlaget for et vegsystem som er trafikksikkert og har forutsigbar fremkommelighet Avveining – nytteverdi av omfattende opprusting av dårlig veg må vurderes mot tilsvarende for ny veg (eksempel Bergen-Voss) Det eneste alternativet i etatsfremlegget som kan tåle merkelappen ”fornyelse” er + 45 % utover planteknisk ramme

5 Etatsfremlegget - forfall Positivt at det settes fokus på behovet for styrket vedlikehold/ rehabilitering på fylkesvegnettet I Hordaland er forfallet, inkludert oppgradering av konstruksjoner, beregnet til over 5 mrd kroner på fylkesveiene Med dagens nivå på rammeoverføringer er det ikke mulig å ta igjen forfallet på fylkesvegnettet NTP må vise konkrete planer for styrking av vedlikehold/rehabilitering av fylkesvegene – gjennom mer penger, ikke mer statlige føringer! Fylkeskommunene må inviteres inn i diskusjonene om valg av løsninger (rammer og forutsetninger)

6 Bygg veiene og jobbene vil komme Tommy Thompson

7 Etatsfremlegget og finansiering - fornying? Positivt at langsiktig og forutsigbar finansiering trekkes frem som nødvendig for å styrke gjennomføringsevnen Følges ikke opp med drøfting av alternativer – trekkes kun frem forslag om samlet vedtak (flerårig budsjettering) ved bruk av statlige midler Noen innspill Bredere vurdering av prosjektfinansiering, inkludert OPS Etablering av infrastrukturfond som skal gi avkasting til å få bukt med vedlikeholdsetterslepet og få fart på utbyggingen av infrastrukturen.

8 285.000 364.000 523.000 ! + 80.000 + 160.000 2040 160.000 nye innbyggere 86.000 nye arbeidsplasser 60-80.000 nye boliger + 66 prosent økt kjøpekraft 2009

9 ABS Bergen - Vi henger sammen

10

11

12

13 Planer er bare gode intensjoner, med mindre de straks degenererer til hardt arbeid Peter F. Drucker

14 Planeffektivitet Positivt med initiativ for å se på dette viktige spørsmålet Noen innspill: –Viktig å skille mellom kortsiktige og langsiktige mål om effektivisering av planprosessen – mye kan og bør gjøres raskt! –Fokus på å planlegge de riktige prosjektene og at vi konsentrerer ressursene om disse –Forenkling/forbedring av statlig involvering Forenkling og heving av terskel (ikke bare økonomisk) for å bli omfattet av KVU-systemet må gjennomføres! Innsigelsesinstituttet må effektiviseres/forenkles – tidsbruk for de sakene som går til Miljøverndepartementet blir gjerne forlenget med flere år

15 Planeffektivitet –Definerte mål om mer helhetlig/strekningsvis utbygging krever økt fokus på overordnet/strategisk planlegging –Viktig at strategisk planlegging er godt politisk forankret. Styrking av legitimitet og mindre risiko for omkamp – viktige moment for å sikre effektiv planlegging! Regionale (transport)planer og kommunedelplaner er velegnet til å oppfylle innholdskravene i KVU

16 Planeffektivitet KVU KSI KSII NTP Fylkesdelplan Kommuneplan Reguleringsplan Statlig planforventning Regional planstrategi Kommune Fylkesting Vegdirektorat Regjering Storting Fylkesmann Fylkeskommune Direktoratet for naturforvaltning Riksantikvaren Regjering Vanndirektiv Refusert

17 Til slutt Forenkle planprosessene Forpliktende avtaler? Mer penger Takk for meg!

18 Der finnes ingen ting som heter grenser for vekst, fordi der finnes ingen grenser for den menneskelige intelligens, fantasi og skaperkraft. Ronald Reagan


Laste ned ppt "NTP og vegnettet – forfall, fornyelse og planeffektivitet v/fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google