Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved prosjektleder Gjertrud W. Kamstrup Norsk Regnesentral Presentasjon av prosjektet: LAP - Læring og kompetansebygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved prosjektleder Gjertrud W. Kamstrup Norsk Regnesentral Presentasjon av prosjektet: LAP - Læring og kompetansebygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 ved prosjektleder Gjertrud W. Kamstrup kamstrup@nr.no, http://www.nr.no/dart/LAP/ Norsk Regnesentral Presentasjon av prosjektet: LAP - Læring og kompetansebygging på arbeidsplassen PULS prosjektledersamling, Gardermoen, 29 april 2003

2 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 2 Agenda  Om LAP  Bedriftene i LAP  Overordnede mål for LAP  Om styring og administrasjon av LAP  Utfordringer i brukerstyrte prosjekter

3 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 3 Om LAP  Tema:  Hvordan tilrettelegge for læring, kunnskapsbygging og kunnskapsdeling som en integrert del av arbeidet i handels- og tjenesteyrker ved bruk av IKT samt pedagogiske og organisatoriske virkemidler  Varighet: mars 2002-desember 2004  Bedriftspartnere:  Visma Services Norge AS (prosjektansvarlig)  Statoil Detaljhandel  HSH  Forskningspartnere:  Norsk Regnesentral (prosjektleder)  Sintef, Tele og Data  InterMedia, UiO

4 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 4 Bedriftene i LAP  Visma Services  Leverandør av regnskaps- og økonomitjenester  Kontorbasert arbeidsplass i geografisk spredt organisasjon  Stadig nye behov for kompetanseheving  F.eks. nye IT-systemer, nye regelverk  Statoil Detaljhandel  Drift av og servicekontor for Statoil-stasjonene i Norge  Opplæring og motivasjonsarbeid mot 350 stasjoner  Geografisk distribuert organisasjon  Arbeid foregår for det meste i direkte kontakt med kundene og mobilt i butikken  HSH  Ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen handel og tjenesteytende sektor  I LAP: resultatspredning, spre erfaringer til resten av bransjen

5 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 5 Overordnede mål for LAP  Læring tett integrert i arbeidssituasjonen  I handels- og tjenesteyrker  Noe annet enn kurs  Og noe annet enn hjelpesystemer eller rene oppslagsverk  Læring via kunnskapsdeling og samarbeid  Læringsmål og -prosesser forankres på alle nivå Nye systemer må forankres, skape eierforhold  Læringsstøtteløsninger bygger på eksisterende løsninger  F.eks. løsninger for kunnskapsforvaltning, CRM, Intranett

6 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 6  Læring tett integrert i arbeidssituasjonen  Visma Services  Læringsstøtte via PC og gjennom tilleggsfunksjonalitet i eksisterende applikasjoner  Tilrette informasjonsinnhenting for læring  Raskt, intuitivt, ikke bare oppslag  Bruke nettbaserte kurs hvor det er hensiktsmessig  Systematisere erfaringer  Undersøke bruksmønster med tanke på gjenbrukbarhet  Statoil Detaljhandel  Læringsstøtte via kassa-PC, må være mer oppslag enn kurs pga. kontakten med kunder  Begrenset infrastruktur på bensinstasjonene  Mobile løsninger vil vurderes  Skaffe erfaringer, ingen planer om snarlig innføring

7 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 7  Læring via kunnskapsdeling og samarbeid  Visma Services  Superbrukere  Systematisere erfaringer med denne rollen, organisatorisk/ maktforhold, pedagogisk  Geografisk spredt organisasjon  Samarbeid og kunnskapsdeling på tross av dette  Intranettet viktig: kompetanseoversikter, diskusjonsgrupper  Undersøke medarbeidernes ønsker og behov  Statoil Detaljhandel  Geografisk spredt organisasjon  Tradisjonelt lite kontakt  Læringsrelasjonen kunde-medarbeider-organisasjon

8 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 8  Læringsmål og -prosesser forankres på alle nivå  Visma Services  Læringsmål (antall dager) inn i bedriftens strategi  Jevnlig rapportering om prosjektet til ledergruppen  Resultatkrav  Informasjon om prosjektet via internavis, intranett og på møter  Bruk av tvang for å få medarbeidere til å ta nettbaserte kurs  Innføring av IT-systemer alle må lære brukes for å få alle med på nye opplæringsformer  Statoil Detaljhandel  Grundig forankringsprosess, primært oppover i organisasjonen  Grundigere og mer ressurskrevende prosess enn forutsatt  Fokusgrupper, ulike kategorier medarbeidere involvert  Design-workshop med teaterteknikk  Informasjon på regionsmøter

9 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 9  Læringsstøtteløsninger bygger på eksisterende løsninger  Grundig gjennomgang av eksisterende systemer  Læringsadministrative systemer (LMS)  Intranett med kunnskapsforvaltningsløsninger  Kommunikasjons- og samarbeidsløsninger som debattgrupper ol.  Økonomisystemer  Kassaapplikasjoner  Koordinering med andre deler av organisasjonen  Som har ansvar for andre systemer  Som jobber med nye informasjonsstrategier  Design av ny funksjonalitet for læringsstøtte  Utvikling og implementering av læringsstøtte

10 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 10 Prosjektledelse og administrasjon  Prosjektansvarlig  Prosjektleder  Styringsgruppe  Representant fra hver bedrift, en representant fra de tre forskningsinstitusjonene, observatør fra NFR  Prosjektleder rapporterer  Møter hvert tertial  Arbeidsgrupper i hver av bedriftene  Både medarbeidere fra bedriftene og forskere  Arbeider uavhengig, koordinering og utnyttelse av evt. synergi via prosjektleder, forskere og felles møter  Møter hvor alle møtes ca. 2 ganger per år  Forskerforum  Bestemme og sikre forskningsfokus

11 LAP – Læring og kunnskaps- bygging på arbeids- plassen 29.04.03, 11 Utfordringer i brukerstyrte prosjekter Bedriftenes flyktige verden  Planer, strategier, prioriteringer endrer seg  Prosjektbeskrivelsen Krav til lønnsomhet og resultater vs. forskningsfokus og grundighet  Bedriftenes fokus vs. Instituttene vs. Universitetene  Ønske om å publisere  Grundighet er ressurskrevende Resultat- og erfaringsspredning  Balansegang: Visma og StatoilDHs ønsker om konkurransefortrinn vs. HSHs ønske om å spre resultater til flest mulig Virkeligheten setter grenser for ”spenstig” forskning  F.eks. Infrastruktur på bensinstasjoner Forankring i bedriften Skape forståelse hos bedriftspartnere for forskningspartnernes roller  Komplementær kompetanse vs. administrasjon


Laste ned ppt "Ved prosjektleder Gjertrud W. Kamstrup Norsk Regnesentral Presentasjon av prosjektet: LAP - Læring og kompetansebygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google