Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med NAV for elever med store funksjonsnedsettelser ved Steinkjer videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med NAV for elever med store funksjonsnedsettelser ved Steinkjer videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid med NAV for elever med store funksjonsnedsettelser ved Steinkjer videregående skole

2 Elever med store funksjonsnedsettelser 1 En del av elevene med store funksjonsnedsettelser (f.eks.moderat psykisk utviklingshemming, autisme og store sammensatte vansker) har store deler av sitt tilbud ved avdelingen AO (alternativ opplæring) En stor del av disse elevene har så store vansker at de vil ha behov for et aktivitetstilbud etter endt utdanning. Deres funksjonsnedsettelse er så stor at det ikke er behov for arbeidsutprøving. I disse tilfellene blir NAV kontaktet av en person i ansvarsgruppen og informasjon om trygd og rettigheter blir gitt til foreldre elev utenom ansvarsgruppa eller i ansvarsgruppa.

3 Elever med store funksjonsnedsettelser 2 En del elever med store funksjonsnedsettelser (f.eks. lettere psykisk utviklingshemming, store språkvansker, generelle lærevansker, Asperger syndrom) har hele sin tilbud i klassen/gruppen med spesialundervisning. Disse elevene kan ofte god nytte for seg i arbeidslivet, men kan ha vansker med å få arbeidspraksis og er ofte usikker på hva som er riktig for dem. I disse tilfelle samarbeider ofte skolen med NAV for å finne en plass hvor eleven trives og får vist sitt potensiale. NAV er en viktig samarbeidspartner her, både i forhold til økonomi (19 år) og å finne en praksisplass og senere arbeidsplass til eleven.

4 Samarbeid med NAV Det er ingen formalisert samarbeidsrutiner vedrørende elever med store funksjonsnedsettelser, mellom Steinkjer videregående skole og NAV Selv uten samarbeidsrutiner er det ikke vanskelig å få kontakt med NAV sine medarbeidere og å få etablert ett samarbeid med denne elevgruppen. Terskelen er lav for kontakt.


Laste ned ppt "Samarbeid med NAV for elever med store funksjonsnedsettelser ved Steinkjer videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google