Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2
v/prosjektleder Anne-Grethe Nordahl

2 23. Juni 2011- brann i et vogntog

3 Nytt løp i Oslofjordtunnelen
I januar 2012 ble det derfor besluttet at: Det skulle etableres rømningsveier for hver 250 meter, slik kravet er til nye tunneler. Løse dette med å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen og så etablere tverrforbindelser mellom de to løpene for hver 250 meter. På den måten vil det ene tunnelløpet kunne nyttes som rømningsvei for det andre Derfor er også det nye løpet planlagt med en stigning på 7 % Det samme skulle gjøres for Frogntunnelen, og derfor også nødvendig samtidig å utvide fra to til fire felt mellom Måna og Vassum i Frogn.

4 Trafikkvekst I Stortingsproposisjon 87 ( ) der det ble vedtatt at Oslofjordforbindelsen skulle bygges, lå det en forutsetning om at forbindelsen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble derfor planlagt gjennomført i to byggetrinn.

5

6 Prosjektmål animasjoner | Statens vegvesen Effektmål
= effekter vi oppnår ved å gjennomføre prosjektet Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av brann i tunnelene Trafikkulykker på rv. 23 redusert med 50 % Oppfylt kravene i tunnelsikkerhetsforskriften Oppetiden i Oslofjordtunnelen økes fra 90 % til 99 % Øke andelen gående og syklende animasjoner | Statens vegvesen

7 Utfordringer Massetransport på eksisterende vegnett
Arbeide inntil eksisterende veg og tunnel Gode rutiner for å opprettholde trafikkflyt og trafikksikkerhet  tillit fra trafikantene Få rømningsvegene operativ så tidlig som mulig Arbeide nær skole Det er utført omfattende grunnundersøkelser for Oslofjordtunnelen, men vil likevel være et spenningsmoment

8 Fremdrift Våren 2015: Vedtatt reguleringsplan Mulig byggestart: 2017
Åpning nytt løp 2021 Rehabilitering av eksisterende løp Åpning av hele prosjektet 2022.


Laste ned ppt "Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google