Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og sosialfag ved HiL- kort oversikt og hva er vi opptatt av? Dialogmøte med kommunene NG 22.03.13 v/Dekan Kjell Ivar Iversen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og sosialfag ved HiL- kort oversikt og hva er vi opptatt av? Dialogmøte med kommunene NG 22.03.13 v/Dekan Kjell Ivar Iversen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og sosialfag ved HiL- kort oversikt og hva er vi opptatt av? Dialogmøte med kommunene NG 22.03.13 v/Dekan Kjell Ivar Iversen

2 Helse- og sosialfag på HiL 3 Profesjonsutdanninger med ca. 750 studenter: –BA i Barnevern –BA i Sosialt arbeid –Vernepleie (heltid + deltid) 2 mastere: I praksis deltidsmastere: –MA Velferdsforvaltning, –MA Helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge +Samarbeid med HiG og HiHm om MHPCC

3 Helse- og sosialfag på HiL PhD: –Ph.D: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling akkreditert fra høst 2010. Samarbeid med fagmiljø på Økorg om PhD- programmet INTOP – Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor, velferdsinnovasjon er en del av dette

4 Helse- og sosialfag på HiL Videreutdanning, studiepoengfinansiert: –Helserett (30) –Økonomisk rådgivning (15) –Tverrfaglig veiledning i samarbeid med HiG (60) –Karriereveiledning (30) –Veiledning i velferdstjenesten (30 - samarbeid NAV) –Studentveiledning i praksis (15) = vår veilederopplæring –+ Mange masteremner a 15 studiepoeng innenfor sosialfag og arbeid med barn og unge tilbys som frittstående mener

5 Helse- og sosialfag på HiL Oppdrags/betalstudier: Barn og unge/psykisk helse: –Barnevern i minoritetsperspektiv (15)-BLD –Psykososialt arbeid med barn og unge (60)-Hdir Veiledning/rådgivning: bl.a: –Rådgivning (30+30)-Udir Funksjonshemmede: Relasjonskompetanse og atferdsanalyse (15)- betalstudium, samarbeid SI og Fylkesmennene

6 Helse- og sosialfag på HiL Oppdrags/betalstudier forts.: Rus/avhengighet: –Spillavhengighet (15)- Korus øst –Mestring av rusproblemer og tilbakefallsforebyggende arbeid (MARTA) (15) – Rusmiddeletaten Oslo kommune –Behandling av rusmiddelbrukere i fellesskap (15) – Tyrili –Videreutdanning i forståelse og behandling av voldsproblematikk hos rusavhengige (15) Helse: –Paramedic (60 + 30) i samarbeid med Prehospital divisjon Ullevål og HiG, betalstudium.

7 Aktuelt nå NAV-reformen: –Etablerer samarbeidsavtale med NAV fylke med samarbeidsfora som også skal inkludere kommunene –Reviderer videreutdanning i NAV-veiledning i samarbeid med NAV fylke – økt fokus på veiledning overfor arbeidslivet for å styrke arbeidsinkludering. –Utvikler BA Sosialt arbeid i retning mer fokus på utfordringer i NAV- arbeidsinkludering –MA i Sosial- og velferdsfag-tydeligere profilering mot av sosialfaget, utviklet nytt emne Barn og unge: –Vurderer utvikling av videreutdanning i Sped- og småbarns psykiske helse/foreldre med rusproblemer –Arbeider med ny erfaringsbasert MA i Barn og unges psykiske helse – integrere videreutdanninger på b/u-feltet

8 Aktuelt nå Kommunal innovasjonsskole i samarbeid med HiG Tverrprofesjonell samarbeidslæring –Samarbeid med HiG og HiHm vedr. TPS for BA Sykepleie, Ergoterapi og Vernepleie –Nyutvikling av fagplaner for BSV-utdanningene, - økt vekt på tverrfarglig samarbeid og TPS


Laste ned ppt "Helse- og sosialfag ved HiL- kort oversikt og hva er vi opptatt av? Dialogmøte med kommunene NG 22.03.13 v/Dekan Kjell Ivar Iversen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google