Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Nordland idrettskrets

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Nordland idrettskrets"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Nordland idrettskrets
v/ ……………, veileder NIK Styremøte…(idrettslag)..(dato) 2014

2 Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet
Om Nordland idrettskrets (NIK) Idrettskretsen er et kompetansesenter som tilrettelegger for utvikling av idrettsorganisasjonen i Nordland Vår visjon: ”Idrettsglede for alle i Nordland” Våre verdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet NIK jobber innenfor følgende områder: Idrettsaktiviteten Organisasjonsutvikling i idretten Idrettens rammevilkår Signalord fra Virksomhetsideen: Kompetanse – Tilrettelegger - Utvikling NIK er en tilrettelegger for mer og bedre Idrettsaktivitet i Nordlandsidretten NIK arbeider med Organisasjonsutvikling for å øke kompetansen hos de frivillige i idrettslagene og idrettsrådene NIK står sammen med idrettslagene for å bedre Idrettens rammevilkår, ved å være synlig i samfunnsdebatten MERK! NIK har som hovedfokus å følge opp fleridrettslagene på kompetanseutvikling, men bidrar også i særidrettslag ved behov/forespørsel. Vår visjon er ”Idrettsglede for alle i Nordland” og vi arbeider for å følge opp konkrete målsetninger direkte i idrettslagene. Herunder: (De observante klarer kanskje å se at vi har adaptert NIFs visjon og verdier til våre egne!)

3

4 Nordland Idrettskrets – fokusområder 2014 og 2015:
Kompetanseheving i idrettslagene og idrettsrådene Ungdomsidretten i Nordland Nordland Idrettskrets jobber bl.a. med følgende: Klubbutvikling og kurs for ledere «Young Active» – et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland Idrettsregistrering, lov- og org.spørsmål og momskompensasjon Klubbadmin (nytt!)

5 Hvordan står det til i klubben?
Still de viktige spørsmålene: 1) Hvem gjør hva i idrettslaget? Er det noen få, eller er oppgavene delt på mange? Funker det bra slik det er i dag, og er alle fornøyde?? (svaret er som regel nei. la det bli en kort diskusjon rundt dette, slik at de kan begynne å reflektere over hvordan det egentlig står til i klubben) 2) Har vi svar på de viktigste spørsmålene?: - Hva og hvem er idrettslaget til for? - Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? - Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Drar alle i klubben i samme retning? Få til en kort diskusjon!

6 Hvordan står det til med…
Klubbutvikling Trener Leder Aktivitet Anlegg Arrangement Visjoner og strategier Nok gode trenere Leder-rekruttering Aktivitetstilbud Anleggsbehov vs aktivitet Gode på arrangement Kurs og kompetanse Styrekurs Barne – og ungdomsidrett Nye anlegg Arrangements-kompetanse Handlings-planer Utvikling og rammer Ungdoms-representanter Allsidighet og utvikling Opprustning av anlegg Interne arrangement Økonomi og budsjetter Trenerforum og møteplasser Møteledelse Topp og/eller bredde Finansiering og drift Eksterne arrangement Når vi har kartlagt klubbens behov, lager vi en kortsiktig tiltaksplan. Hva – hvordan – hvem – når? Dette gjør vi i et STARTMØTE!! (hva et startmøte er, kommer fram i de påfølgende slidsen.) Det beste argumentet: For at de frivillige skal føle et eierskap til det som skal gjøres (flere argument kommer under slidsen om Startmøte!)

7 Aktivitetslederkurs barne- ungdomsidrett
for ungdom Start- og oppfølgingsmøte Coaching Økonomikurs Klubbens virksomhetsplan Aktivitetslederkurs barne- ungdomsidrett Klubbens styrearbeid Barne- og ungdomsidrett Utviklings prosesser Fellesidrettslige kurs Vi ønsker å komme på et klubbesøk til alle fleridrettslag i Nordland. De andre røde ringene er der vi setter inn støtet nå om dagen: «Klubbens virksomhetsplan» og ungdomsprosjektet «Young Active» (mer informasjon kommer nå!) Eksempler på effekter av klubbutvikling: Klubbesøk

8 Klubbens virksomhetsplan
Hva driver vi med i klubben vår, og hvem er vi til for? Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? Klubben går sammen om en Virksomhetsidé - hensikten med klubben vår Klubben kommer fram til et sett med felles Verdier - verdier som skal prege medlemmenes væremåte Klubben får forankret en Visjon - klubbens ledestjerne; det klubben skal utvikle seg til å bli * Klubben setter et felles Hovedmål og 3 delmål innenfor plan- perioden * Det lages en årlig handlingsplan Tidligere har NIK jobbet med korte prosesser (Startmøter/Oppfølgingsmøter). Nå jobber vi med tyngre prosesser, for å gå dypere inn i den enkelte klubben. Fordeler med å gjennomføre denne prosessen: Skaper ÉN samlet klubb Mer motiverte og engasjerte tillitsvalgte Definert klubbens rolle i nærmiljøet og hva vi skal bety for våre medlemmer Hva er viktigst for klubben, hva skal vi stå for og være kjent for. BESTE ARGUMENT! Kjempegod anledning til å snakke MED hverandre i stedet for OM hverandre - OPPSUMMERT! Det blir lettere å ta valg fordi vi har definert klubbens verdier, virksomhetside, visjon og målsetninger. 2) Vi har ferdigstilt/holder på med prosesser i følgende klubber: IK Grand Bodø, Tverlandet IL, Fauske IL Ski, Bodø Skiklubb Alpinor, Sandnessjøen IL, Bossmo/Yttern, Sortland Alpintklubb. Tilbakemeldingene er gjennomgående MEGET GODE! 3) Gjennomføringen: Prosessen starter med: Innledende fase – brainstorming! Hvor vil vi være om 5 år? Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit? MERK! Her er det viktig at styret inviterer et bredt utvalg av klubbens medlemmer. Utøvere, trenere, ledere, dommere, foreldre og andre personer som har et engasjement for klubben – Det handler om forankring; her vil det komme mange innspill på hvordan klubbens medlemmer mener klubben bør være. Disse innspillene tar en mindre arbeidsgruppe (hovedstyret, arbeidsutvalg + noen ekstra som ønsker å være med) med seg i den videre jobben med virksomhetsplanen. Tid: ca timer (over 3-4 kvelder) Hvor: Egne lokaler med veileder fra NIK Pris: Gratis!

9 Frittstående organisasjonskurs
Kurs/prosesser som kjøres i klubb, eller som enkeltkurs ulike steder i Nordland 1) Klubbens styrearbeid i praksis 2) Lover, regler og retningslinjer i idretten 3) Økonomikurs Til veileder: Har du gjort et godt forarbeid, vet du som regel litt om hva klubben har behov for av hjelp. Kanskje har du fått vite at de trenger å jobbe med en virksomhetsplan. Da SELGER du inn dette! (se mer på neste lysbilde) Vet du at de kan ha behov for et spesifikt kurs, informer om dette (les deg opp på NIKs hjemmeside) og få dem til å sette en forslag til dato! Vit at vi i NIK skal kunne levere ALLE prosesser og kurs, selv om du ikke kan kjøre dette i klubben. Om Styrearbeid i Praksis – her gjennomgås alle de viktigste og grunnleggende tingene Tid: Varierer Hvor: Egne lokaler, evt kurs i regionen Pris: Gratis!

10 Klubbens styrearbeid i praksis (4 t)
Hva vil det si å være tillitsvalg i klubb? Hvilke lover og regler må vi følge? Hva slags verktøy kan vi benytte oss av for å få en god struktur i klubben vår? KURSINNHOLD: 1) Ansvarsoppgavene Lover og regler Effektivt styrearbeid Rolle og ansvarsoppgaver  2) Ressursoppgavene Ledelse Arbeidsgiveransvar Idrettslaget – en samfunnsaktør  3) Strategioppgavene - Fremtid/analyser Hvor er vi / Hvor vil vi? Virksomhetsplan MERK! Minimum - 4 timer For idrettslag som ikke har ansatt eller har omsetning under 5 millioner. Maksimum – 6 timer (blå skrift) For idrettslag som har ansatt eller som har en omsetning over 5 millioner (Revisor) * Dette kurset gir svar på de grunnleggende og viktigste tingene du som tillitsvalgt trenger å vite for å gjøre en best mulig jobb i idrettslaget! Målgruppe - Styret i klubben, både hovedstyret og gruppestyrene Valgkomiteèns medlemmer Administrasjonen Andre tillitsvalgte som det er naturlig deltar (trenere, dommere etc)

11 Et viktig verktøy for alle idrettslag!
Nyhet! Klubbhåndboka Et viktig verktøy for alle idrettslag! Oppslagsverk for eksisterende og nye medlemmer av klubben En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Bør oppdateres jevnlig! Klubbadmin skal på sikt erstatte idrettsregistreringen NIK oppfordrer ALLE idrettslag til å ta Klubbadmin i bruk så snart som mulig!

12 Nyhet! Ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett Tlf. 03615
- Medlemsregistrering, holde orden på familierelasjoner, samordne grupper innen laget, sende e-post/sms til medlemmer - Mot kostnad: kreve inn kontingenter/treningsavgift etc - Ta kontakt med Idrettens Support for å bestille for din klubb! Tlf Les mer her: https://itinfo.nif.no/Hovedside Klubbadmin skal på sikt erstatte idrettsregistreringen NIK oppfordrer ALLE idrettslag til å ta Klubbadmin i bruk så snart som mulig!

13 Ungdomsidrett Vår visjon er "Idrettsglede for ungdom i Nordland"
Prosjektet «Young Active» har som mål å få ungdom til å engasjere seg som ledere og trenere i Nordlandsidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp YouAct- grupper (idrettsskole for ungdom) i sine idrettslag. Innen 2016 skal vi ha: - Utdannet 100 unge idrettsledere/aktivitetsledere i idrettslagene - Startet opp 30 YouAct-grupper for ungdom i idrettslagene i Nordland - Engasjert opptil 500 flere ungdom til å være fysisk aktive innen idrettslagene Vår visjon er "Idrettsglede for ungdom i Nordland" Prosjektets tiltak: «Lederkurs for ungdom» og «Aktivitetslederkurs for ungdom» Kurs: Lederkurs for ungdom: Aktivitetslederkurs for ungdom: Helgeland november mars 2014 Salten februar april 2014 Lofoten/Vesterålen oktober november 2014 Bjerkvik februar mars 2015 Salten (åpent for alle) Høst Høst 2015 Ukjent (åpent for alle) Vår Vår 2016 STOR SATSING PÅ Å UTVIKLE AKTIVITETSTILBUDET I IDRETTSLAGENE! MERK! YouAct-gruppe er det samme som «idrettsskole for ungdom»! – et allsidig aktivitetstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år *Prosjektets målgruppe er ungdom i idrettslagene mellom 15 og 19 år. Per 15. februar 2014 har vi skolert 47 ungdommer gjennom «Lederkurs for ungdom». Disse ungdommene er nå i ferd med å starte opp YouAct-grupper i sine idrettslag. OBS! Det er mulig for andre klubber på Helgeland å få med ungdom på «Aktivitetslederkurs for ungdom», selv om de ikke hadde deltakere på lederkurset høsten 2013! YoungActive er startet opp og drives av Nordland idrettskrets, med finansiering av Nordland fylkeskommune og Norges idrettsforbund. Prosjektet har varighet og er en del av ungdomsløftet i norsk idrett

14 Omdøpt til: YouAct-gruppe Bakgrunn for prosjektet
Ungdomsidretten i Nordland har kun 56% oppslutning * 12% under landsgjennomsnittet Spørreundersøkelse - kartlegging av ungdomsfrafallet i Nordland Det er mulig å søke om pengestøtte fra NIF for å starte opp «Idrettsskole for ungdom» som har fokus på allsidig aktivitet NORDLAND: Vi har stor deltakelse i den organiserte idretten (totalt medlemskap) ca 1 av 3 i Nordland er medlem av 1 eller flere idrettslag Mens barneidretten har opp i mot 90% oppslutning har ungdomsidretten kun 56% MERK! Vi snakker her om organisert idrett gjennom Norges idrettsforbund Norsk idrett har om lag 2 millioner medlemskap og ca idrettslag Omdøpt til: YouAct-gruppe

15 Kartlegging ungdom i Nordland
Over 80% driver med idrett fordi det er gøy! 73% sluttet med idrett i ungdomsalder 30% svarer at det ikke finnes tilbud om det de interesserer seg for Over 90% sier de sluttet i en lagidrett Kartlegging av ungdom mellom år. Spørreundersøkelse sendt ut til alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket Tendenser! Questback sendt ut til ungdom år i hele fylket - ca 500 respondenter - ca 50/50% gutter og jenter

16 Hvorfor sluttet du med idrett?
Mulig med flere svar!

17 What´s in it for idrettslaget?
Mer (allsidig) aktivitet i idrettslaget Nye ledere som driver klubben videre Nye trenere som kan komplementere de eksisterende Nye ideer som utvikler klubben Flere til dugnadsarbeid Mer i tilskudd fra NIF (Lokale aktivitetsmidler) Større engasjement rundt klubben (nærmiljøet, media, sponsorer) Hvorfor skolere ungdom i idrettslaget? og Hvorfor starte opp en YouAct-gruppe Hvordan se på ungdom som en ressurs for idrettslaget? Hva får idrettslaget igjen for å starte en YouAct-gruppe?

18 Fellesidrettslige kurs
Idrettskretsen tilbyr også kurs innen: Basistrening (4 t) Idrettskader (4 -12 t) Vi oppfordrer idrettsrådet å ta initiativ til gjennomføring av ulike kurs på vegne av idrettslagene i kommunen – gjerne i samarbeid med Nordland Idrettskrets. Vi kan også kjøre andre type fellesidrettslige kurs på bestilling fra idrettslag. F.eks. kosthold,

19 Barneidrett Tilskudd til idrettskoler Kurs
Støtte til idrettskoler for barn år Støtte til idrettsskoler (YouAct-grupper) for ungdom år Oppstartstøtte Kr ,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn Kr ,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn Utviklingsstøtte Utviklingstøtte kr 8.500,- For kriterier gå til NIKs hjemmeside under tilskudd Midler tildeles fortløpende gjennom hele året! Kurs Aktivitetslederkurs barneidrett (16 t) NIK stiller med instruktør dersom dere har lokale til disposisjon Temakveld barneidrett (ca 4 t) NIK stiller med instruktør. Praksis og teori om barneidrett etter deres ønske Trygghet + mestring = trivsel Idrettsskolen skal gi alle barn et godt og variert aktivitetstilbud. Barn skal få prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer der trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus. Både fleridrettslag og særidrettslag kan starte en idrettsskole. I et fleridrettslag vil det være naturlig å samarbeide med de enkelte gruppene i laget, men også med andre idrettslag i nærmiljøet. Alternativt kan flere idrettslag gå sammen om å utvikle et idrettsskoletilbud, men kun ett idrettslag kan stå som søker og får eventuelt tildelt oppstarts- eller utviklingsstøtte. Det samme gjelder hvis idrettslaget samarbeider med skolen/skolefritidsordningen i sitt nærmiljø. Det er ikke lenger noen nedre aldersgrense i forbindelse med idrettsskole for barn, men for de aller yngste bør en være tilbakeholden med å lage organiserte tilbud. En idrettsskole trenger heller ikke å ha et tilbud som omfatter alle årsklassene til og med 12 år. Det anbefales at en representant i idrettslagets styre oppnevnes som ansvarlig for idrettsskolen. Forsikring: Barn i idrettsskoler er forsikret gjennom idrettens barneforsikring i If. Dette gjelder enten barnet er medlem i idrettslaget eller ikke.

20 Tilskuddsordninger i idretten
Lokale aktivitetsmidler (LAM): Nordlandsidretten tildelt kr ,- i 2014 Dere kan se hva deres klubb har fått tildelt i 2013 på vår hjemmeside eller se hva den enkelte kommune har fått tildelt i 2014 Spillemidler til utstyr: Idrettsskolene søker til idrettskretsen Undergrupper og særidrettslag søker til sitt særforbund Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2014 Inntil 33 % av veiledende uts.pris i kompensasjon Link til søknad Søknadsrunde i november hvert år Andre tilskuddsordninger for idrettslag – eget hefte - Gå til vår hjemmeside under ”Tilskuddsordninger for idrettslag” Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddsordningen ”Spillemidler til utstyr” ble innført av Kulturdepartementet i 2003, og ordningen fortsetter i Totalt har ca. 137 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Norges idrettsforbund (NIF) gjør idrettens organisasjonsledd oppmerksom på utlysning av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd, klubber og idrettslag kan søke om midler gjennom Norges idrettsforbund til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Siden starten har over 6000 prosjekter fått støtte, på totalt 3,2 milliarder kroner.

21 Idrett for funksjonshemmede, KOM IGJEN!
* Vil ditt idrettslag komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede, eller utvide tilbudet? Norsk idrett har plass til alle, og derfor håper vi at alle som ønsker det, finner en idrett og et tilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og ambisjoner! Til klubber og lag: Fagkonsulentene i Norges idrettsforbund støtter særforbundene med aktiviteten, og kan også hjelpe deres klubb/lag lokalt der dere holder til Kontakt til særforbundene og NIFs fagkonsulenter: temasider/funksjonshemmede/kontakter Her finner du informasjon om hvor man kan søke midler til aktivitet og utstyr, informasjon om aktivitetshjelpemidler, klassifisering, hva som skjer av aktivitet/kurs/seminarer og masse mer! Følg idrett for funksjonshemmede Idrett for funksjonshemmede - funkisidrett Til potensielle/nåværende aktive: Alle som er aktive i norsk idrett, og de er det er det over to millioner av, holder på med aktivitet fordi det blant annet gir en økt livskvalitet og man opplever det som en sosial arena hvor man treffer venner. Har du lyst til å komme i gang med en idrett og forhåpentligvis oppleve dette, eller ønsker å prøve noen nye aktiviteter, tar du kontakt med det særforbundet som administrerer aktiviteten. Har du for eksempel prøvd bueskyting og syntes dette var morsomt og vil prøve mer, tar du kontakt med Norges Bueskytterforbund. Norges idrettsforbund har fagkonsulenter som også kan hjelpe deg med å komme i aktivitet eller prøve noe nytt, og det aller helst i nærheten av der du bor. 

22 Momskompensasjon for varer og tjenester
Idrettslag i Nordland tildelt kr mill. til fordeling for 2014 Gjelder moms på alle varer og tjenester for alle IL og IR NIF oppfordrer ALLE idrettslag å rapportere IL melder inn sine brutto driftskostnader via SportsAdmin Ved omsetning under 5 mill skal totale driftskostnader i revisorgodkjent regnskap for 2014 meldes inn i 2015 – Frist i august hvert år) Idrettskretsen anbefaler å søke FØR sommerferien! For mer info – se velg Klubbguiden, så momskompensasjon Klikk her for veiledning til å søke om momskompensasjon * Kun ett tall som skal rapporteres * Anbefaler å søke FØR sommerferien, så man det ikke går i glemmeboka!

23 Momskompensasjon for IL som bygger anlegg
Gjelder spillemiddelberettigede anlegg med byggstart etter Søknadsbasert – avsatt 55,8 mill. i 2014 Samme dokumentasjonskrav som for å søke utbetaling av spillemidler Internettbasert søknadsskjema på samme sted som man søker spillemidler til anlegg Er nå åpen for nye søknader Søknadsfrist 1. mai 2014 * I 2010, 2011 og 2013 fikk alle søkere kompensert betalt mva fullt ut, mens de som søkte i 2012 fikk refundert 89,4 % av betalt merverdiavgift. Hvor stor kompensasjonen blir i 2013 er avhengig av antall søknader og størrelsen på disse. Dersom det søkes om større beløp enn det Stortinget bevilger vil alle søknader bli avkortet (redusert) med samme prosent.

24 Idrettsregistreringen (SportsAdmin)
Idrettsregistreringen åpen hele januar hvert år MEN, dere kan endre kontaktinfo hele året (mangler dere brukernavn og passord må dere kontakte Idrettens Support på tlf: 03615) ! HUSK å oppdatere leder og kontaktinfo etter årsmøtet ! Gir grunnlag for tildeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) VIKTIG! Registrere ”Ansvarlig for politiattest” Eksempel fra Brønnøy IR

25 Det er lurt å like oss på Facebook
Nyheter Aktuelle kurs Artikler om idrett Hjemmeside:

26 Hvem kontakter dere i Nordland idrettskrets?
Organisasjonssjef Kristin Setså - Anlegg, idrettens rammevilkår Tlf Utdanningskonsulent Anette S. Nybø - Klubb- og idrettsrådsutvikling, Ungdomsidrett Tlf Idrettsfaglig konsulent Tore Strand Fellesidrettslige kurs, Barneidrett Tlf Prosjektleder Young Active Hilde Ånneland Tlf Organisasjonskonsulent Mona Myrland - Lov og organisasjon Tlf Informasjonsmedarbeider Jens-Willy Barosen LAM, idrettsregistreringen Tlf Fagkonsulent NIF - idrett for funksjonshemmede Torben Simonsen Tlf Prosjektmedarbeider Stine Wike TrimiLag Tlf


Laste ned ppt "Presentasjon Nordland idrettskrets"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google