Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Nordland idrettskrets v/ ……………, veileder NIK Styremøte…(idrettslag)..(dato) 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Nordland idrettskrets v/ ……………, veileder NIK Styremøte…(idrettslag)..(dato) 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Nordland idrettskrets v/ ……………, veileder NIK Styremøte…(idrettslag)..(dato) 2014

2 Idrettskretsen er et kompetansesenter som tilrettelegger for utvikling av idrettsorganisasjonen i Nordland Vår visjon: ”Idrettsglede for alle i Nordland” Våre verdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet NIK jobber innenfor følgende områder: 1)Idrettsaktiviteten 2)Organisasjonsutvikling i idretten 3)Idrettens rammevilkår Om Nordland idrettskrets (NIK)

3

4 Nordland Idrettskrets – fokusområder 2014 og 2015: Kompetanseheving i idrettslagene og idrettsrådene Ungdomsidretten i Nordland

5 Hvordan står det til i klubben?

6 Klubbutvikling TrenerLederAktivitetAnleggArrangement Visjoner og strategier Nok gode trenere Leder- rekruttering AktivitetstilbudAnleggsbehov vs aktivitet Gode på arrangement Kurs og kompetanse StyrekursBarne – og ungdomsidrett Nye anleggArrangements- kompetanse Handlings- planer Utvikling og rammer Ungdoms- representanter Allsidighet og utvikling Opprustning av anlegg Interne arrangement Økonomi og budsjetter Trenerforum og møteplasser MøteledelseTopp og/eller bredde Finansiering og drift Eksterne arrangement Hvordan står det til med…

7 Fellesidrettslige kurs Klubbesøk Klubbens styrearbeid Start- og oppfølgingsmøte Utviklings prosesser Økonomikurs Coaching Barne- og ungdomsidrett Klubbens virksomhetsplan Aktivitetslederkurs barne- ungdomsidrett Lederkurs for ungdom

8 Klubbens virksomhetsplan Hva driver vi med i klubben vår, og hvem er vi til for? Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? Klubben går sammen om en Virksomhetsidé - hensikten med klubben vår Klubben kommer fram til et sett med felles Verdier - verdier som skal prege medlemmenes væremåte Klubben får forankret en Visjon - klubbens ledestjerne; det klubben skal utvikle seg til å bli * Klubben setter et felles Hovedmål og 3 delmål innenfor plan- perioden * Det lages en årlig handlingsplan Tid: ca 12-20 timer (over 3-4 kvelder) Hvor:Egne lokaler med veileder fra NIK Pris: Gratis!

9 Kurs/prosesser som kjøres i klubb, eller som enkeltkurs ulike steder i Nordland 1) Klubbens styrearbeid i praksis 2) Lover, regler og retningslinjer i idretten 3) Økonomikurs Tid: Varierer Hvor:Egne lokaler, evt kurs i regionen Pris: Gratis! Frittstående organisasjonskurs

10 Hva vil det si å være tillitsvalg i klubb? Hvilke lover og regler må vi følge? Hva slags verktøy kan vi benytte oss av for å få en god struktur i klubben vår? KURSINNHOLD: Klubbens styrearbeid i praksis (4 t) 1) Ansvarsoppgavene - Lover og regler - Effektivt styrearbeid - Rolle og ansvarsoppgaver 2) Ressursoppgavene - Ledelse - Arbeidsgiveransvar - Idrettslaget – en samfunnsaktør 3) Strategioppgavene - Fremtid/analyser - Hvor er vi / Hvor vil vi? - Virksomhetsplan MERK! Minimum - 4 timer For idrettslag som ikke har ansatt eller har omsetning under 5 millioner. Maksimum – 6 timer (blå skrift) For idrettslag som har ansatt eller som har en omsetning over 5 millioner (Revisor) http://idrett.forbundetonline.no/krets/nordland/utdanning/Lederkurs/Sider/styrearbeidipraksis.aspx

11 28. mars 2015 11© Norges Idrettsforbund Et viktig verktøy for alle idrettslag! Oppslagsverk for eksisterende og nye medlemmer av klubben En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Bør oppdateres jevnlig! www.klubbhandboken.no Klubbhån dboka

12 28. mars 2015 12© Norges Idrettsforbund Ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett - Medlemsregistrering, holde orden på familierelasjoner, samordne grupper innen laget, sende e-post/sms til medlemmer - Mot kostnad: kreve inn kontingenter/treningsavgift etc - Ta kontakt med Idrettens Support for å bestille for din klubb! Tlf. 03615 Les mer her: https://itinfo.nif.no/Hovedsidehttps://itinfo.nif.no/Hovedside

13 Prosjektet «Young Active» har som mål å få ungdom til å engasjere seg som ledere og trenere i Nordlandsidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp YouAct- grupper (idrettsskole for ungdom) i sine idrettslag. Innen 2016 skal vi ha: - Utdannet 100 unge idrettsledere/aktivitetsledere i idrettslagene - Startet opp 30 YouAct-grupper for ungdom i idrettslagene i Nordland - Engasjert opptil 500 flere ungdom til å være fysisk aktive innen idrettslagene Vår visjon er "Idrettsglede for ungdom i Nordland" Prosjektets tiltak: «Lederkurs for ungdom» og «Aktivitetslederkurs for ungdom» Kurs:Lederkurs for ungdom:Aktivitetslederkurs for ungdom: - Helgeland15.-17. november 201322.-23. mars 2014 -Salten7.-9 februar 201426.-27. april 2014 -Lofoten/Vesterålen3.-5. oktober 20147.-8 november 2014 -Bjerkvik6.-8.februar 20157.-8.mars 2015 -Salten (åpent for alle)Høst 2015Høst 2015 - Ukjent (åpent for alle)Vår 2016Vår 2016 Kurs:Lederkurs for ungdom:Aktivitetslederkurs for ungdom: - Helgeland15.-17. november 201322.-23. mars 2014 -Salten7.-9 februar 201426.-27. april 2014 -Lofoten/Vesterålen3.-5. oktober 20147.-8 november 2014 -Bjerkvik6.-8.februar 20157.-8.mars 2015 -Salten (åpent for alle)Høst 2015Høst 2015 - Ukjent (åpent for alle)Vår 2016Vår 2016 YoungActive er startet opp og drives av Nordland idrettskrets, med finansiering av Nordland fylkeskommune og Norges idrettsforbund. Prosjektet har varighet 2014-2016 og er en del av ungdomsløftet i norsk idrett Ungdomsidrett

14 Bakgrunn for prosjektet Ungdomsidretten i Nordland har kun 56% oppslutning * 12% under landsgjennomsnittet -Spørreundersøkelse - kartlegging av ungdomsfrafallet i Nordland -Det er mulig å søke om pengestøtte fra NIF for å starte opp «Idrettsskole for ungdom» som har fokus på allsidig aktivitet Omdøpt til: YouAct-gruppe

15 Kartlegging ungdom i Nordland -Over 80% driver med idrett fordi det er gøy! -73% sluttet med idrett i ungdomsalder -30% svarer at det ikke finnes tilbud om det de interesserer seg for -Over 90% sier de sluttet i en lagidrett

16 Hvorfor sluttet du med idrett?

17 What´s in it for idrettslaget? 1)Mer (allsidig) aktivitet i idrettslaget 2)Nye ledere som driver klubben videre 3)Nye trenere som kan komplementere de eksisterende 4)Nye ideer som utvikler klubben 5)Flere til dugnadsarbeid 6)Mer i tilskudd fra NIF (Lokale aktivitetsmidler) 7)Større engasjement rundt klubben (nærmiljøet, media, sponsorer)

18 Fellesidrettslige kurs Idrettskretsen tilbyr også kurs innen: Basistrening (4 t) Idrettskader (4 -12 t) Vi oppfordrer idrettsrådet å ta initiativ til gjennomføring av ulike kurs på vegne av idrettslagene i kommunen – gjerne i samarbeid med Nordland Idrettskrets.

19 Tilskudd til idrettskoler Støtte til idrettskoler for barn 6 - 12 år Støtte til idrettsskoler (YouAct-grupper) for ungdom 13-19 år Oppstartstøtte -Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn -Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn Utviklingsstøtte -Utviklingstøtte kr 8.500,- -For kriterier gå til NIKs hjemmeside under tilskuddtilskudd Midler tildeles fortløpende gjennom hele året! Kurs Aktivitetslederkurs barneidrett (16 t) -NIK stiller med instruktør dersom dere har lokale til disposisjon Temakveld barneidrett (ca 4 t) -NIK stiller med instruktør. Praksis og teori om barneidrett etter deres ønske Barneidrett

20 Lokale aktivitetsmidler (LAM): -Nordlandsidretten tildelt kr 10.033.51,- i 2014 -Dere kan se hva deres klubb har fått tildelt i 2013 på vår hjemmeside eller se hva den enkelte kommune har fått tildelt i 2014hjemmeside Spillemidler til utstyr: -Idrettsskolene søker til idrettskretsen -Undergrupper og særidrettslag søker til sitt særforbund -Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2014 -Inntil 33 % av veiledende uts.pris i kompensasjon -Link til søknadLink til søknad -Søknadsrunde i november hvert år Andre tilskuddsordninger for idrettslag – eget hefte - Gå til vår hjemmeside under ”Tilskuddsordninger for idrettslag” Tilskuddsordninger i idretten

21 28. mars 2015 21© Norges Idrettsforbund * Vil ditt idrettslag komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede, eller utvide tilbudet? Norsk idrett har plass til alle, og derfor håper vi at alle som ønsker det, finner en idrett og et tilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og ambisjoner! Til klubber og lag: Fagkonsulentene i Norges idrettsforbund støtter særforbundene med aktiviteten, og kan også hjelpe deres klubb/lag lokalt der dere holder til Kontakt til særforbundene og NIFs fagkonsulenter: www.idrett.no temasider/funksjonshemmede/kontakterwww.idrett.no Her finner du informasjon om hvor man kan søke midler til aktivitet og utstyr, informasjon om aktivitetshjelpemidler, klassifisering, hva som skjer av aktivitet/kurs/seminarer og masse mer! Følg idrett for funksjonshemmede Idrett for funksjonshemmede - funkisidrett Idrett for funksjonshemmede, KOM IGJEN!

22 28. mars 2015 22© Norges Idrettsforbund * Kun ett tall som skal rapporteres * Idrettslag i Nordland tildelt kr 11 013 502 mill. til fordeling for 2014 Gjelder moms på alle varer og tjenester for alle IL og IR NIF oppfordrer ALLE idrettslag å rapportere IL melder inn sine brutto driftskostnader via SportsAdmin Ved omsetning under 5 mill skal totale driftskostnader i revisorgodkjent regnskap for 2014 meldes inn i 2015 – Frist i august hvert år) Idrettskretsen anbefaler å søke FØR sommerferien! For mer info – se www.idrett.no velg Klubbguiden, så momskompensasjonwww.idrett.no Klikk her for veiledning til å søke om momskompensasjonher Momskompensasjon for varer og tjenester

23 28. mars 2015 23© Norges Idrettsforbund Gjelder spillemiddelberettigede anlegg med byggstart etter 01.01.2010 Søknadsbasert – avsatt 55,8 mill. i 2014 Samme dokumentasjonskrav som for å søke utbetaling av spillemidler Internettbasert søknadsskjema på samme sted som man søker spillemidler til anlegg www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no Er nå åpen for nye søknader Søknadsfrist 1. mai 2014 Momskompensasjon for IL som bygger anlegg

24 28. mars 2015 24© Norges Idrettsforbund - Idrettsregistreringen åpen hele januar hvert år - MEN, dere kan endre kontaktinfo hele året www.sportsadmin.no (mangler dere brukernavn og passord må dere kontakte Idrettens Support på tlf: 03615) www.sportsadmin.no ! HUSK å oppdatere leder og kontaktinfo etter årsmøtet ! - Gir grunnlag for tildeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) VIKTIG! Registrere ”Ansvarlig for politiattest” Eksempel fra Brønnøy IR Idrettsregistreringen (SportsAdmin)

25 28. mars 2015 25© Norges Idrettsforbund Hjemmeside: www.idrett.no/nordlandwww.idrett.no/nordland Nyheter Aktuelle kurs Artikler om idrett Det er lurt å like oss på Facebook

26 Organisasjonssjef Kristin Setså - Anlegg, idrettens rammevilkår Tlf. 419 00 249 kristin.setsaa@idrettsforbundet.no Utdanningskonsulent Anette S. Nybø - Klubb- og idrettsrådsutvikling, Ungdomsidrett Tlf. 900 81 718 anette.nybo@idrettsforbundet.no Idrettsfaglig konsulent Tore Strand - Fellesidrettslige kurs, Barneidrett Tlf. 419 00 997 tore.strand@idrettsforbundet.no Prosjektleder Young Active Hilde Ånneland -Tlf. 958 28 793 hilde.anneland@idrettsforbundet.no Hvem kontakter dere i Nordland idrettskrets? Organisasjonskonsulent Mona Myrland - Lov og organisasjon Tlf. 419 00 250 Mona.myrland@idrettsforbundet.no Informasjonsmedarbeider Jens-Willy Barosen - LAM, idrettsregistreringen Tlf. 900 10 883 Jenswilly.barosen@idrettsforbundet.no Fagkonsulent NIF - idrett for funksjonshemmede Torben Simonsen Tlf. 419 00 251 torben.simonsen@idrettsforbundet.no Prosjektmedarbeider Stine Wike TrimiLag Tlf. 997 37 988 stine.wike@idrettsforbundet.no


Laste ned ppt "Presentasjon Nordland idrettskrets v/ ……………, veileder NIK Styremøte…(idrettslag)..(dato) 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google