Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruk på dagsorden i Karlsøy kommune Ass. fylkesmann Bård M. Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruk på dagsorden i Karlsøy kommune Ass. fylkesmann Bård M. Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruk på dagsorden i Karlsøy kommune Ass. fylkesmann Bård M. Pedersen

2 Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen skal ved tilsyn, kontroll, veiledning og mekling bidra til løsninger som ivaretar rettsikkerheten. Fylkesmannen skal bidra til samordning av regional stat. Fylkesmannen utfører oppgaver for 13 departement og 9 direktorater.

3 FYLKESMANNEN I TROMS SEKTORMYNDIGHET Justis, sosial, helse, samf.sikkerhet, kommume-økonomi utdanning, miljø og landbruk Rettssikkerhetsinstans Tilsyn og klagesaker Samordning og mekling Informasjonsknutepunkt Mellom lokale og sentrale myndigheter Fylkesmannens oppgaver

4 Fylkesmannens landbruksoppgaver Oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk –Opprettholde et levende og mangfoldig landbruk og bærekraftig skogbruk over hele landet Utviklings- og forvaltningsoppgaver –Skape arenaer for erfaringsutveksling –Politikkformidling –Tilskottsforvaltning –Arealforvaltning –Regionalt miljøprogram –Regionale næringsstrategier

5 Fylkesmannens landbruksoppgaver Kompetansesenter –Bistand til kommunene –Veiledning, kurs, konferanse –Støtte god forvaltningspraksis Virkemidler –Økonomi/tilskudd –Juridisk

6 Virkemidlene Juridiske Lovforvaltning Jordloven Konsesjonsloven Odelsloven P&B-loven Forskrifter Økonomiske Produksjonstilskudd(pr år, ca) (+ avløsertilsk.)255,5 mill kr. Avløser v/ sykdom7,6 mill kr. Tidligpensjon0,3 mill kr. RMP9,0 mill kr. Veterinærtilsk.6,8 mill kr. Friskere geiter0,8 mill kr. Dvs: 250’kr pr bruk

7 Kommunens rolle og ansvar Prop. 1 S(2009-2010): Økt fokus på kommunen som samfunnsutvikler Førstelinjetjeneste og myndighet for tilskottsforvaltning Førstelinjetjeneste tilpasset behov Plan- og arealforvaltningsmyndighet –Tilrettelegging og planlegging –Sikre arealgrunnlag for landbruk Informasjonsformidling og politikkformidling

8 NIBR: Kommunekontakt Fra NIBR 2009:19 Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring

9 Landbruks- utfordringene i Troms Ressursgrunnlaget: 1% dyrka mark Siste 10 år: > 40% nedgang i ant. Bruk Små bruk - ca 200 da Økende andel leiejord(>50%!) Husdyrproduksjon:Nedgang i alt, unntatt hest Planteproduksjon: Nedgang i alt, unntatt potet Kraftig etterslep i fornyingstakt på landbruksbygg Finansiering(tilskudd, rentestøtt og lån): For små kvoter ift etterspørsel

10 Fylkesmannens hovedsaker i 2010 Velferd under press: Tjenester for eldre – eldrebølgen Taktskifte i landbruket –Bidra til stopp i nedgang i bruk og prod.volum –Utvikle eksisterende næring –Bidra til etablering av ny landbruksrelatert næring Barn og unge(Sjumilssteget – fase II)


Laste ned ppt "Landbruk på dagsorden i Karlsøy kommune Ass. fylkesmann Bård M. Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google