Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyspesialisert medisin – hvor står arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyspesialisert medisin – hvor står arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyspesialisert medisin – hvor står arbeidet
Per Omvik Med. Fak., UiB

2 PLAN FOR FREMTIDIG ORGANISERING AV HØYSPESIALISERTE TJENESTER – Landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra (1) PROSJEKTGRUPPE Stener Kvinnsland, leder, HV Sissel Moe Lichtenberg, HV Geir Jacobsen, HM Einar Vandvik, HM Stein Vaaler, HS Otto Smiseth, HS Kristin Lossius, HØ Eirik Helseth, HØ Arthur Revhaug, HN Eva Sensland Bugge, HN Britta Nilsson, NOVA- Utarbeide helhetlig plan for fremtidig organisering av høyspesialiserte tjenester Avklare forholdet til medisinske tjenester til pasienter med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger

3 PLAN FOR FREMTIDIG ORGANISERING AV HØYSPESIALISERTE TJENESTER – Landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra (2) PROSJEKTGRUPPEN BES: beskrive nåsituasjonen definere og vurdere behovet for høyspesialiserte tjenester utarbeide overordnede kriterier for oppretting, vedlikehold, rapportering og nasjonal samhandling, evt. deregulering for lands-/flerregionale funksjoner og medisinske kompetansesentre utarbeide prosedyrer for etablering, fordeling, drift, deregulering lands-/flerregionale funksjoner og medisinske kompetansesentre drøfte nødvendigheten av og kriterier og prosedyrer for etablering av overnasjonale tilbud Planen må være dynamisk for å ta hensyn til medisinsk-teknologisk utvikling, endring i pasientvolum og kompetanseoppbygging.

4 Hva er høyspesialisert medisin?
oppgaver fra mer enn ett RHF’s ansvarsområde Landsfunksjoner - høyt spesialisert klinisk virksomhet som ut fra en samlet vurdering av behov, vanskelighetsgrad og kostnader skal utøves ett sted i landet Flerregionale funksjoner Tilsvarende som L, men utøves 2 (3) steder i landet Nasjonale medisinske kompetansesentra - (for høyspesialisert medisin) skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging innenfor sitt spesifiserte fagområde. Kompetansesentra skal ikke drive pasientbehandling, men det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten

5 Landsfunksjoner m / tilknyttet kompetansesenter
Landsfunksjonen - diagnostikk / behandling / habilitering – rehabilitering av alle aktuelle pasienter Kompetansesenterfunksjonen - forskning, utdanning, opplæring, formidling - retningslinjer for landsfunksjonen (pasientoppgavene) - resultatoppfølging - nasjonalt kvalitetsregister - biobank

6 SPESIALINSTITUSJONER*
Sentre for sjeldne** lidelser og funksjonshemminger Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, HV Senter for sjeldne diagnoser, HS Kompetansesentre for sjeldne funksjonshemminger Spesialsykehus Historisk betinget Landsfunksjoner Sjeldne funksjonshemminger Tidligere spesialinstitusjoner Epilepsi Asthma * Eksempler ** sjeldne = < 100/mill

7 Kompetansesenterfunksjonen
Forskning / utvikling / utdanning / opplæring / formidling Nasjonale retningslinjer: diagnostikk / behandling / rehabilitering Kvalitetsregister / biobank for aktuelle diagnoser Landsfunksjon innen begrenset område Referanselaboratorium

8 KOMPETANSESENTRA OG –NETTVERK Innretninger *
Nettverksmodellen Ryggnettverket Større sykdomsområder Import / tropesykdommer Søvnsykdommer Mindre sykdomsområder Solide svulster hos barn Enkeltsykdommer MS Diagnostikk GE ultralyd Antibiotikaresistens (referanselab.) Kommune- og spesialisthelsetjenesten Logistikk KoKom Legevaktmedisin Formidling, opplæring Geriatri * Her er vist eksempler

9 Overnasjonale tilbud Behandlingstilbud der det
ikke finnes tilbud kompetansemangel dårlig cost-benefit er for dårlig tilbud Likhetspunkter med landsfunksjon

10 KONKLUSJONER - SPØRSMÅL
Høyspesialisert medisin – høyspesialiserte tjenester er meget sammensatte begrep Behov for opprydding Er Helse-Norge tjent med den form, og det omfang, kompetansesentre og landsfunksjoner har i dag? Er finansieringen av kompetansesentra optimal? Har kompetansesentra den nødvendige dynamikk for å tilpasses den medisinsk-tekniske utvikling? Har kompetansesentra vilje til forskning?

11 HØYSPESIALISERT MEDISIN - HØYSPESIALISERTE TJENESTER
Bør det være samhandling mellom universitet og helseforetak? RHF UNIVERSITET Forskning Utdanning Utvikling Opplæring Formidling

12 PLAN FOR FREMTIDIG ORGANISERING AV HØYSPESIALISERTE TJENESTER – Landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra (3) Prosjektgrupen er gitt frist for å avgi rapport til 1 sept. 2006 I møtet 22. mai besluttet styringsgruppen at nasjonale kompetansesentra ikke skal inngå i den rapporten som fremlegges 1. september


Laste ned ppt "Høyspesialisert medisin – hvor står arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google