Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opprettet 1. august 2005 Mikrobiologisk avdeling, UNN HF Her jobber; ! Regional smittevernlege/faglig leder Kirsten Gravningen ! Spesialrådgiver/regional.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opprettet 1. august 2005 Mikrobiologisk avdeling, UNN HF Her jobber; ! Regional smittevernlege/faglig leder Kirsten Gravningen ! Spesialrådgiver/regional."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Opprettet 1. august 2005 Mikrobiologisk avdeling, UNN HF Her jobber; ! Regional smittevernlege/faglig leder Kirsten Gravningen ! Spesialrådgiver/regional hygienesykepleier Unni Sørensen KORSN Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF

3 Overordnet strategi- dokument: Smittevernplan 2004-06 Helse Nord RHF Visjon: ”Vi i Helse Nord skal være best på samarbeid innen smittevern i landet” KORSN Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF

4

5 Bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten Heve kompetanse på smittevern i regionen Styrke rekrutteringsarbeidet til smittevernstillinger Styrke samarbeid om smittevern på alle nivåer i helsetjenesten Yte sakkyndig hjelp i smittevernspørsmål Bistå ved smitteoppsporing KORSN Målsetting og oppgaver

6 KORSN Målsetting og oppgaver forts…. Være pådriver i forhold til utvikling og forskning Tilby kursprogrammer til helsepersonell Utvikle felles verktøy og maler for infeksjonskontroll i regionen Gi råd til Helse Nord om forsvarlig antall og fordeling av smittevernpersonell Jevnlig revidere regional smittevernplan Helse Nord RHF

7 Forskrift om smittevern i helsetjenesten 1. juli 2005 Mal for infeksjonskontrollprogram Infeksjonskontrollprogrammet skal: Være basert på en risikovurdering Angi hvem som har faglig og organisatorisk ansvar Skal omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte Skal implementeres og vedlikeholdes som en del av institusjonens internkontrollsystem KORSN Infeksjonskontrollprogram i sykehjem

8 Info NOIS arbeidsgruppe og styringsgruppe Helse Nord; status og fremdrift Smittevernsenter UNN FHI elektronisk utbruddsregistrering FHI elektronisk prevalensregistrering

9 Aktuelle saker - debatt SUSH- skal vi få med smittevernkontakt ved Longyearbyen og TMS? Andre? Hvem er god på hva? Kartlegge kompetanse- områder / spesialområder? Samarbeidsstruktur smittevernpersonell Regnskap KORSN

10 KORSN Kontakt kirsten.gravningen@unn.no unni.sorensen@unn.no

11


Laste ned ppt "Opprettet 1. august 2005 Mikrobiologisk avdeling, UNN HF Her jobber; ! Regional smittevernlege/faglig leder Kirsten Gravningen ! Spesialrådgiver/regional."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google