Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 19, Tromsø 20. – 23. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 19, Tromsø 20. – 23. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN."— Utskrift av presentasjonen:

1 NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 19, Tromsø 20. – 23. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN

2 Kommunikasjon i hverdagen

3 Ledelse på byggeplassen Arbeide med mennesker…. Fremdriftsansvar, planlegging og oppfølging HMS ansvar Kvalitetsansvar Økonomiansvar Personalansvar (?) Organisering – oppgave- og ansvarsfordeling på byggeplass Kontakt og koordinering av underentreprenører Gi innspill i forbedringsprosesser, og delta i strategiutvikling ? Delta i produkt- og markedsutvikling ? Gi innspill mht kompetanseutvikling for dine medarbeidere Utviklingssamtale, medarbeidersamtale Stiller krav til deg som leder

4 Kommunikasjon Sammensatt fenomen a)Hva ønsker senderen å formidle? b)Hva inneholder faktisk senderens budskap? c)Hvilke signaler når frem til mottakeren? d)Hvilken mening legger mottakeren i de signalene som han/hun mottar?

5 Kommunikasjon

6 Hva forårsaker komplikasjoner i kommunikasjonen? (Støy) Hvordan man oppfatter budskapet, fortolkning, følelser, holdninger, angst og sinne, konkurranseinstinkt, tidspress, språk, kunnskap og kontekst.

7 Utfordring!

8 Kommunikasjonsøvelser Belyse begrepene: Enveiskommunikasjon Falsk toveiskommunikasjon Toveiskommunikasjon Gjennomføring: 3 på hvert lag, roterer på rollen som sender, mottaker og observatør (noterer hva som skjer) Oppgavene gis fortløpende med tilhørende informasjon for hver del.

9 Å være forutinntatt!

10 Kommunikasjon - Sikkerhet - Riktig informasjon - Læring - System og rutiner/standardisering

11 Vi sier at vi har: Gitt beskjed Fortalt noen Diskutert Delegert Dialog

12 Operativ ledelse

13 ”Krøll på linja” I arbeidslivet er det tusenvis av små og store misforståelser hver dag. Dette koster ofte arbeidsplassene mye penger. Her finnes også et enormt stort forbedringspotensial. Kommunikasjon er en ferdighet og kan trenes og innøves. Eks: Hvordan gi ros, korreksjon og veiledning.

14 Kommunikasjonstrapp Ser at han eller hun hører eller leser Han gjentar hva du har formidlet med egne ord Han gjennomfører det dere er blitt enige om på rette måten Forsvarer det dere er blitt enige om og videreutvikler det

15 Aktiv lytting Jeg føler meg engstelig og vil gjerne snakke litt mer om hva jeg kan gjøre selv for å bli friskere. ”Når har vi gått gjennom sykdomsforløpet ditt og hva som er viktig fremover. Er det noe mer du ønsker å vite slik at du blir tygg på situasjonen.

16 Aktiv lytting Aktiv lytting – evne til å vise motparten i en kommunikasjon, at man har forstått dennes budskap. Verbale og Nonverbale ferdigheter som kroppsspråk eksempelvis øyekontakt, kroppslige holdninger, bevegelser, avstand m.m. Empatisk evne svært viktig

17 Aktiv lytting  Åpne spørsmål  Oppklarende spørsmål (mener du at…)  Ha øyekontakt  Hold egne assosiasjoner tilbake  Ikke kom med gode råd  Ingen forslag til løsning

18 Hva legger vi i begrepet veiledning?? Finner sted på selve arbeidsplassen, og har som mål å overføre kompetanse. Ulike teknikker som - forklaring, instruksjon, demonstrasjon, observasjon og tilbakemelding. Ofte en til en forhold. Oppfordrer den som blir veiledet til å selv å reflektere og finne løsninger.

19 Spille ballen over til medarbeideren Hva tenker du kan være løsningen Hvis prøver å organisere meg bedre på morgenen, så kanskje jeg klarer å komme i rett tid.

20 Veiledning som samt… Parafrasering - Gjengivelse/gjenspeiling av det veisøkeren sier. Speiling - veilederen tolker veisøkeren følelser (Du høres mer tilfreds ut?..) Åpne Spørsmål – inviterer til å utdype (Hvordan, kan du si mer om, antyder ikke svar), oppklarende spørsmål (Hvor, når, hvem, hvor lenge..)

21 Øvelse Gå tre og tre sammen om en øvelse. Den ene skal veilede, den andre blir veiledet og den tredje er observatør. Ruller på rollene, bruk ca. 5-10 min på hver veiledningssamtale. Bruk ”spille ballen over til medarbeideren” Case: Det er oppstått en konflikt mellom to medarbeidere i arbeidslaget, den ene gir utrykk for at han ikke holder ut lenger og at det må finnes en løsning.

22 Den vanskelige samtalen

23 Forbered deg grundig – Tenk gjennom mål og hensikt med samtalen. Hvilke fakta baserer du deg på. Få frem budskapet – Informer om hensikten med samtalen. Formuler budskapet klart og gjenta det om nødvendig. Unngå løse påstander. Vær myk på person men tydelig på sak Gi rom for refleksjoner – Analyser din egen og den andres reaksjon. De fleste reagerer på et negativt budskap. Gi rom for reaksjoner, men hold på innholdet i budskapet Gi positive tilbakemeldinger – I løpet av samtalen vil vedkommende ha forstått innholdet i budskapet, og konsekvensene av dette. Da har tidspunktet kommet for å gi gode tilbakemeldinger

24 Løsninger – Etter dialog preget av aksept, kan dere arbeide for å finne løsningsforslag. Forsøk å få den andre på banen. Motivasjonen er sterkest for å gjennomføre endringer man selv har foreslått. Handling – Målet med samtalen er at den skal føre til reelle forandringer. Bli enige om hvilke tiltak som skal iverksettes Ha alltid et oppfølgingsmøte – Avtal tid for et nytt møte. Gjennomfør møtet selv om problemet er løst. Da kan du i så fall benytte anledningen til å gi positive tilbakemeldinger

25 Øvelse Samme opplegg som i sted, 3 går sammen og rullerer på rollene som veileder, den som blir veiledet og observatør. Case: En av basene dine fungerer ikke, har fått mange sjanser men nå er det tid for å formidle at du må ta han av oppgaven som leder for laget (lag egen regi).


Laste ned ppt "NESO Formannsskole Ledelse Samling 4 klasse 19, Tromsø 20. – 23. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google