Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kvinneperspektiv på humanitær bistand: TEC evalueringen etter tsunamien Kvinnerettet bistand i Afghanistan Marit Haug NIBR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kvinneperspektiv på humanitær bistand: TEC evalueringen etter tsunamien Kvinnerettet bistand i Afghanistan Marit Haug NIBR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kvinneperspektiv på humanitær bistand: TEC evalueringen etter tsunamien Kvinnerettet bistand i Afghanistan Marit Haug NIBR

2 Hva er oppnådd siden 2001? Økt deltakelse på høyt politisk nivå Økt bevissthet blant kvinner generelt? Grunnlov: likestillingsperspektiv – på tross av spenninger mellom sharia og internasjonale konvensjoner Optimisme blant afghanske kvinner – nødvendig med langsiktig innsats

3 Norsk bistand USD 46 millioner 2005 – omtrent samme nivå som tidligere Afghanistan Reconstruction Trust Fund: 50% Norske NGOer FN Politiprosjektet

4 Muligheter for å jobbe med kvinner? ‘there appears to be no active resistance in the MOI or ANP to the notion of gender equality in policing....Paternalist and traditional attitudes exist, but these are not necessarily hostile to the notion that women in society need to have female representation in the police to ensure that their interests are served’

5 ARTF 2005 ARTF: ‘ingen politikk for kvinneretting’ Education Quality Improvement Programme: USD 4.8 millioner - Ministry of Education – mulig med kvantitative målsettinger for å nå jenter Lateral Entry Programme: USD 3 millioner - Independent Administrative Reform and Civil Service Commission – merit versus affirmative action Rural Water and Sanitation: USD 1.2 million - Ministry of Rural Rehabilitation and Development – suksess for ‘soft side’ avhengig av kvinners deltakelse National Solidarity Programme: flaggskip: geografisk utbredelse og kvinners deltakelse i landsbykomiteer Eget kvinnefond???

6 Hvordan jobbes det via myndighetene? Indikatorer for å følge opp programmer Gender sensitiv budsjettering Kvinnerådgivere Kvinneenheter Arbeidsgrupper på kvinner Kvinnedepartement Bevisstgjøring gjennom opplæringsprogrammer Arbeide med departementer som er spesielt viktig for å nå kvinner – departementer der giverne alt støtter programmer

7 Norske NGOer Kvinneorganisasjoner som partnere Kvinnerådgiver Opplæring og bevisstgjøring av stab Rekruttering av kvinner til lederstillinger Kvinner som målgruppe, for eksempel innen helse og utdanning

8 Kvinnelig samarbeidsorganisasjon Afghan Women’s Skill development Centre Vellykket innsats – ’empowerment’: –langsiktighet –riktig ’entry point’: gir legitimitet –riktig intervensjonsmetode: integrert tilnærming: ulike former for deltakelse henger sammen: økonomi, politikk, fredsarbeid

9 Hvordan jobbes det via sivilsamfunnet? Tjenestelevering: størrelsen på bidrag til kvinneorganisasjoner er mindre enn til andre Påvirkningsarbeid: ad hoc, mobiliseres omkring spesielle saker – lite strategisk arbeid i forhold til å fremme kvinners rettigheter og å holde regjeringen ansvarlig Finansieringsstruktur: små, kortsiktige, henger igjen i nødhjelpstenkning Svake kvinnenettverk sammenliknet med i nabolandene Pakistan, India… Kapasitetsbygging: menn har også dårlig kapasitet

10 Givernes rolle Ikke et prioritert innsatsområde: mangel på ressurser og kompetanse fra giverhold Mye god punktinnsats, men lite strategisk arbeid Mangel på samarbeid resulterer i ’gaps and overlaps’ Mangel på forståelse? –Nytt bistandsland –’Nye givere’ –Gjennomtrekk blant ansatte –Lite profesjonalitet på kvinnespørsmål – generalister –Avstand til befolkning ut fra sikkerhetshensyn

11 Konklusjon Mer optimisme blant afghanerne enn blant giverne Vanskelig kontekst, men mulighetene er der: profesjonell innsats gir resultater Policy dialog på programnivå fraværende Giverne: strategisk koordinering mangler Nasjonal policy og rammeverk mangler Ressurser ikke avsatt Praktiske redskaper nødvendig Teknisk kompetanse på sektor mangler blant kvinnerådgivere Arbeide med departement som støttes gjennom andre programmer Svake nettverk

12 TEC rapporten: tsunamien Kvinner viet et par sider i synteserapport og del rapporter på flere hundre sider 40-45,000 flere kvinner enn menn døde, totalt 228,898 døde – > flere enkemenn (i motsetning til krig hvor det er flere enker)

13 Prosjekt planlegging ikke ’gender sensitiv’ Ikke tatt hensyn til behov for beskyttelse i leire ’Asset replacement’ forfordelte menn Hjemmebasert produksjon vanskeligere å starte opp – avhengig av husvære Nytt bosted: ikke alltid mulig for dem å bli boende i nærheten av slektninger –> kvinner ikke samme mulighet til å få støtte som menn

14 TEC anbefalinger Kvinner bør være representert i beslutningstakende organer Samarbeide med lokal kvinneorganisasjoner


Laste ned ppt "Et kvinneperspektiv på humanitær bistand: TEC evalueringen etter tsunamien Kvinnerettet bistand i Afghanistan Marit Haug NIBR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google