Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2014 For Altinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2014 For Altinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2014 For Altinn

2 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bakgrunn OppdragsgiverAltinn KontaktpersonJørgen Ferkingstad HensiktUndersøke hvordan norske bedrifter opplever bruken av Altinn MetodeTelefon MålgruppeNorske bedriftsledere Antall intervju2000 GjennomføringJuni 2014 Ansvarlig hos OpinionReidar Dischler (rd@opinion.no), tlf. 994 89 217rd@opinion.no

3 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Om utvalget Utvalget inkluderer bedrifter i nace-koder 01- 82 Bedrifter med én ansatt eller flere er med i utvalget Utvalget trukket i fire gjensidig utelukkende strata (etter størrelsesgruppene vist over) Resultater er vektet på størrelse og geografi

4 Resultater

5 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har du hørt om Altinn – løsningen for enklere rapportering til det offentlige?* n=2000 for hver undersøkelse *Q2 2009: Ny spørsmålsformulering: Har du hørt om Altinn – internett-løsningen for enklere rapportering og dialog med det offentlige

6 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har du hørt om Altinn – internett-løsningen for enklere rapportering og dialog med det offentlige (Q2 2014) - geografi n=2000

7 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har du hørt om Altinn – internett-løsningen for enklere rapportering og dialog med det offentlige (Q2 2014) n=2000 BransjeStørrelse

8 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? n=820/1197/1507/1554/1682/1721/1680/1747/1869/1946/1948

9 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? n=1948

10 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? n=1946 BransjeStørrelse

11 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er enkelt å bruke Altinn til skjemarapportering* n=915/1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716/1790 *Påstanden er endret Q2 2009: Tidligere var påstanden ”Det er enkelt å bruke Altinn”.

12 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering* n=1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716/1790 *Påstanden er endret Q2 2009: Tidligere var påstanden ”Det er sikkert å bruke Altinn”.

13 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Stabilitet Driftsstabiliteten for Altinn har vært god de siste 12 månedene n=1276/1343/1439 n=1489/1490/1642/1716/1790 Jeg opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når jeg trenger den

14 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn n=915/1276/1343/1439/1522/1489/1490/1642/1716 Denne spørsmålsformuleringen er brukt fram til andre kvartal 2013

15 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Sammenlignet med å innrapportere offentlige skjema på papir, mener du at din bedrift bruker mer, mindre eller like mye tid på innrapportering via Altinn? n=1790 Denne spørsmålsformuleringen er brukt i andre kvartal 2014

16 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Du svarte nettopp at din bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn. Jeg vil nå lese opp noen egenskaper ved Altinn og be deg svare JA eller NEI for de egenskapene du mener bidrar til redusert tidsbruk. At Altinn… N=1174

17 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering. Blant de som oppgir at de bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn, er det 62 prosent som klarere å estimere tidsbesparelsen (n=1291) (n=794)

18 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid Det er varierende hvor omfattende skjemaene i Altinn er. Hvor mye tid vil du anslå at bedriften sparer i gjennomsnitt på en digital skjemautfylling i Altinn kontra å fylle ut, signere og sende inn et papirskjema? Vi ber altså om et cirka-tall på hvor mange minutter eller timer du tror bedriften sparer per elektroniske rapportering.

19 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kjennskap til tjenester i Altinn Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? n=1948

20 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kjennskap til tjenester i Altinn Altinn inneholder en lang rekke elektroniske skjemaer. Kjenner du til at Altinn også inneholder følgende tjenester? Andel ja-svar n=1680/1747/1869/1946/1948 *Antall skjema endret to ganger **2012 lagt til formuleringen «…for å starte og drive bedrift»

21 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Forbedringer Hvis du kan komme med ETT (og kun ETT) forslag til forbedring av Altinn, hva vil du foreslå da? n=1948

22 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Har du vært i kontakt med brukerservice hos Altinn i løpet av de siste 12 månedene? n=1276/1343/1682/1680/1747/1869/1946/1948

23 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Jeg vil nå lese opp noen påstander om brukerservice hos Altinn og ber deg svare ja eller nei følgende: Figuren viser andelen som svarer ja n=229/303/354/372/301/382/472/455

24 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Fornøyd med Altinn? Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. n=1790 – de som har rapportert og innlevert offentlige skjema gjennom Altinn Omkodet: 1 og 2 er misfornøyd, 3 er verken eller, 4 og 5 er fornøyd

25 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1490/1642/1716/1790 Fornøyd med Altinn? Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd.

26 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1490/1642/1716/1790 Alt i alt, hvor fornøyd er du med Altinn? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. (Gjennomsnitt) Fornøyd med Altinn?

27 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1948 Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift?

28 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1948 Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift?

29 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1948 Hvem utfører rapporteringen av lovpålagte oppgaveplikter for din bedrift?

30 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1948 Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering?

31 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE n=1948 Bruker bedriften egne datasystemer med integrasjon mot Altinn til rapportering? BransjeStørrelse

32 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no


Laste ned ppt "Norges bedriftsundersøkelse - NNU ® Andre kvartal 2014 For Altinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google