Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til årsmøte for LaH NSF i Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til årsmøte for LaH NSF i Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til årsmøte for LaH NSF i Møre og Romsdal
MOLDE, 4 februar 2015 v/leder Elin Ukkelberg LaH NSF Møre og Romsdal

2 Program Kl. 08.45-09.30 Registrering og besøk til utstillerne.
Kl Årsmøte Informasjon fra utstiller. Kl Lunsj og besøk til utstillerne. Kl Tilknytning og COS (Circle of security) v/ Ida Brandtzæg, spesialist i klinisk psykologi Kl Pause og besøk til utstillere Kl forts. Tilknytning og COS Kl Pause og besøk til utstillere Kl forts. Tilknytning og COS Kl Pause og besøk til utstillere Kl forts. Tilknytning og COS. Avslutning.

3 ÅRSMØTE 2015 Sak 1: Registrering av antall stemmeberettigede
Sak 2: Oppnevning av ordstyrere Sak 3: Godkjenning av sakslisten Sak 4: Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen Sak 5: Oppnevning av to referenter Sak 6: Oppnevning av tellekorps Sak 7: Årsmelding 2013 og Vedlegg Sak 8: Regnskap 2013 og Vedlegg Sak 9: Budsjettforslag for 2014 og Vedlegg Sak10: Handlingsplan 2015 / Vedlegg Sak 11: Valg STYRET: Leder, Elin Ukkelberg på valg Nestleder, Lill Tove Taknes på valg Kasserer, Beathe Kamben Gjerde på valg Sekretær, Ellen Å Gaustad på valg Styremedlem, Turid Gjerstad på valg Styremedlem, Liv Standal på valg Varamedlem, Ann Elin Skeide på valg Varamedlem, Eva Olin Hagen på valg VALGKOMITE: Guri Måseide på valg Heidi Engdal Vean på valg Sissel Dørum på valg Sak 12: Tid og sted for neste årsmøte. Sak 1. Tellekorps frå Fræna. Sak 2. Janne Vindenes Loe og Gro V.Starheim. Fortell hvorfor 2. Sak4. Aure? Molde? Sak 5. Haram

4 Vedlegg sak 7: ÅRSMELDING 2013 og 2014
MEDLEMSTALL: Landsgruppen av Helsesøstre Norsk Sykepleierforbund, Lokal faggruppe i Møre og Romsdal har 188 medlemmer pr LaH NSF i Møre og Romsdal kan også dette året glede seg over at medlemstallet øker. I 2012: 175 medlemmer I 2011: 170 medlemmer I 2010: 165 medlemmer I 2009: 162 medlemmer I 2008: 153 medlemmer I 2007: 147 medlemmer I 2006: 135 medlemmer I 2005: 124 medlemmer VERV I 2013/ 2014 LaH NSF i Møre og Romsdal har hatt følgende styre og valgkomitè for 2013/ 2014: Styret: Leder: Elin Ukkelberg, Fræna kommune Nestleder: Lill Tove Taknes, HF Kasserer: Beathe Kamben Gjerde, Molde Kommune Sekretær: Ellen Åslid Gaustad, Ålesund kommune Styremedlem: Liv Standal, Sula kommune Styremedlem: Turid Gjerstad, Halsa kommune Varamedlem 1: Ann Elin Skeide, Hareid kommune Varamedlem 2: Eva Olin Hagen, Aure kommune Valgkomité: Guri Måseide, Ålesund kommune Sissel Dørum, Sunndal kommune Heidi Engdal Vean, Aure kommune Elin legger frem. Medlemstall ( riktig? Ei som bor i tr.heim på vår liste..) Si noe om valg av leder, samt kasserer funksjon frem til sommeren. Og har hatt med et posistivt styre.

5 Det har vært avholdt 4 styremøter i 2013 og vi har behandlet 39 saker.
ÅRSMELDING 2013 OG 2014 STYREMØTER Det har vært avholdt 4 styremøter i 2013 og vi har behandlet 39 saker. I 2014 hadde vi 4 styremøter og behandlet 34 saker. Styremøtene har vært avholdt i NSFs lokaler i Molde, ved Molde helsestasjon og på Livs hytte på Bjorli. I tillegg til styremøtene har vi kommunisert mye via e-post og telefon. ÅRSMØTE, MEDLEMSMØTER OG FAGDAGER I 2013 avviklet vi årsmøte/fagdag. I tillegg innfridde vi ønske fra medlemmer om regionale fagdager. I 2014 arrangerte vi en fagdag for alle medlemmene og en fagdag for ledende helsesøstre. I tillegg har det vært nettverksmøter for ledende helsesøstre. Årsmøte Tid: 18.januar 2013. Sted: Hotell Alexandra i Molde. Det faglige innslaget holdt Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF. Tema : Helsesøster som samsunnsaktør. Si noe om at referat ikkje er komt ut til nordmøre og romsdal.

6 Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014 Fagdager 2013 Tid og sted: Solevåg skule i Sula kommune – region Sunnmøre Kristiansund kommunehus – region Romsdal / Nordmøre Tema 1: ” Kvinnehelse og kulturelt betinga vold mot kvinner og barn. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap” v/ Justina Amidu (RVTS) og Runa Rannov Bostad (IMDi) Tema 2: ” Oppfølging av premature. Hva er det viktig for helsesøstre å være oppmerksom på?” v/ Unni Tranaas Vannebo Fagdag 2014 Tid og sted: Vestnes fjordhotell Tema 1: ” Dokumentasjon og journalføring. Erfaringer fra tilsyn” v/ ass fylkeslege Cato Innerdal Tema 2: ” Rotavirusvaksinasjon og rotavirussykdom. Endring av BCG- vaksinasjonsprogram. Statusoppdatering HPV- vaksine. v/ overlege Synne Sandbu

7 Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014 Nettverk for ledende helsesøstre i Møre og Romsdal Sunnmøre + Vestnes har hatt to møter i og ett møte i 2014. Nordmøre og Romsdal har hatt to møter i 2013 og ett møte i 2014. arrangerte vi fagdag for ledende helsesøstre i Møre og Romsdal på Fylkeshuset i Molde. Tema var journalføring, dokumentasjon og meldeplikt v/ ass fylkeslege Cato Innerdal.

8 Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014 STYRETS DELTAKELSE Helsesøsterkongresser: Fra styret deltok Ellen Åslid Gaustad og Elin Ukkelberg på helsesøsterkongressen som ble arrangert i Tromsø april 2013. De deltok også på debattforum. På helsesøsterkongressen i Stavanger april 2014 deltok Ellen Åslid Gaustad, Beathe Kamben Gjerde og Elin Ukkelberg. Faggruppeledersamlinger: Leder Elin Ukkelberg har deltatt på de faggruppeledersamlingene som har vært arrangert, to i 2013 og to i 2014. Fagråd helsesøsterutdanningen HIALS: Styremedlem Liv Standal har deltatt på ett møte i 2013 og to møter i 2014. Lederkonferanse: Leder Elin Ukkelberg deltok på lederkonferansen i Oslo høsten 2013.

9 MEDLEMSBLADET HELSESTIKKA:
Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014 MEDLEMSBLADET HELSESTIKKA: Vi ga ut to nummer av Helsestikka i 2013 og to i 2014. LOKAL NETTSIDE: Denne er tatt i bruk i større grad, og blant annet dette er lagt ut: Informasjon om årsmøte og styresammensetning, invitasjoner til fagdager og forelesningsnotater. Styret kan nå selv legge ut informasjon på Møre og Romsdal sitt område, NSF s nettside. Færre helsestikka med kortere innhald, mye kommer i medlemsinfo sentralt frå. Oppfordrer neste styre til å jobbe mere mot lokal nettside. Økonomi, si noe mere her..

10 Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014 ØKONOMI:
Økonomiavdelingen i NSF har tatt over mange av oppgavene som lokal kasserer hadde tidligere. Dette innebærer at lokalgruppa ikke har like god oversikt som før, men vi får tilgang til månedlige økonomirapporter. Lokal kasserer eller leder må fortsatt attestere på utgiftene. Etter underskuddet i lokalgruppa i 2012 har vi videre hatt fokus på å rette opp dette. I 2013 fikk vi tilskudd fra fylkesmannen på grunn av det faglige innholdet på fagdagene. Vi fikk av samme grunn støtte fra BUF- etat. Lokalgruppa gikk derfor med et pent overskudd i Vi fikk et lite overskudd i 2014. LaH sentralt har endret fordelingsnøkkel av kontingent. I 2013 ble kontingenten delt ut etter økonomisituasjonen i de ulike lokalgruppene. I 2013 fikk vi tilført midler, mens vi mest sannsynlig ikke vil få noe for Denne fordelingsnøkkelen er ikke endelig vedtatt. Bjorli For styret Elin Ukkelberg Leder, LaH NSF i Møre og Romsdal

11 Vedlegg sak 8: NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
REGNSKAP 2013 Saldo bank …………………… ,13 Inntekter Kontingent………………………… ,00 Kurs (kursavgift, sponsorer, refusjon) ,00 Tilskudd 2013……..……………… ,00 SUM………………………………………… ,00 Utgifter Reiseutgifter……………………………… ,35 Kurs/overnatting………………………… ,00 Drift (porto, papir, styrelunsj, etc)…… ,00 Gaver……………………………………… ,00 Styrehonorar…………………………… ,00 SUM………………………………………… ,35 Overskudd………………………………… ,64 Saldo bank …………………… ,65 Molde, Beathe Kamben Gjerde Kasserer Beathe legger frem

12 Vedlegg sak 8: NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
REGNSKAP 2014 Saldo bank ……………………… ,65 Inntekter Kontingent…………………………………… ?,00 Kurs (kursavgift, sponsorer, refusjon) ,00 Sponsor……………………………………… ,00 SUM…………………………………………… ,00 Utgifter Reiseutgifter………………………………… ,30 Kurs/overnatting…………………………… ,00 Drift (porto, papir, styrelunsj, etc)……… ,00 Gaver……………………………… ,00 SUM………………………………………… ,30 Overskudd…………………………………… ,70 Saldo bank ……………………… ,35 Molde, Beathe Kamben Gjerde Kasserer Beathe legger frem

13 Vedlegg sak 9: NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
BUDSJETT 2014 Inntekter Kontingent………………………… ? ,00 Kurs………………….……………… ,00 Sponsor……………………………… ,00 Tilskudd……………………………… ,00 SUM…………………………………… ,00 Utgifter Kurs………..………………………… ,00 Drift…………….………………….. … ,00 Reiseutgifter………………………… ,00 Gaver………………………………… ,00 SUM…………………………………… ,00 Overskudd…………………………… ,00 Molde, Beathe Kamben Gjerde Kasserer Beathe legger frem

14 Vedlegg sak 9: NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
BUDSJETT 2015 Inntekter Kontingent……………………………… ,00 Kurs………………….…………………… ,00 Sponsor…………………………………… ,00 Tilskudd…………………………………… ,00 SUM………………………………………… ,00 Utgifter Kurs………..……………………………… ,00 Drift…………….………………….. ……… ,00 Reiseutgifter……………………………… ,00 Gaver……………………………………… ,00 SUM………………………………………… ,00 Overskudd………………………………… ,00 Molde, Beathe Kamben Gjerde Kasserer Beathe legger frem

15 Vedlegg sak 11:     Handlingsplan 2015/ 2016 LAH NSF MØRE OG ROMSDAL

16 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer
Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå tilsluttet Norsk Sykepleierforbund som det beste alternativet for å realisere egne og kollektivets interesser. Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende: En medlemsnær, kompetent og slagkraftig medlemsorganisasjon Et sterkt tillitsvalgtapparat Et variert og godt faglig medlemstilbud Medlemsvekst/rekruttering for å nå målet om medlemmer i 2013 Ivaretakelse av medlemmene Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1: LaH Møre og Romsdal rekrutterer nye og beholder eksisterende medlemmer. LaH Møre og Romsdal skal ha 200 medlemmer innen utgangen av 2016. Lokal faggruppe tilbyr informasjon om LaH til alle kull ved helsesøsterutdanningen i Ålesund. Lokal faggruppe deltar på ulike arrangement der det inviteres til presentasjon av faggruppen. Delmål 2: LaH Møre og Romsdal er en medlemsnær, sterk og tydelig organisasjon, som tilbyr varierte og gode faglige medlemstilbud. Videreformidler informasjon til medlemmene jevnlig via lokalgruppens egen mailadresse Har en oppdatert nettside. Tilbyr årlige fagmøter. (Årsmøte, fagdag og evt. regionmøter/kurs) Gir ut minimum 2 nummer av Helsestikka årlig.

17 INNSATSOMRÅDE: Ledelse og organisering
Mål: Sykepleiere besitter lederposisjoner på alle nivåer i helsetjenesten, og bidrar til en helsetjeneste av høy kvalitet som er trygg, samordnet og effektiv. Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende: Tydelig fagledelse med fokus på kvalitet, kompetanse og dokumentasjon Høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet Gode koordinerte helsetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling på alle nivå og mellom sektorer Utvikling, innføring og anvendelse av IKT- og dokumentasjonssystemer Videreutvikle rollen for sykepleiere med lederansvar Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør ledes av helsesøstre, fordi helsesøsterfaglig kunnskap og innsikt innebærer en positiv forskjell for brukerne. Helsesøsterledelse er et tydelig perspektiv i LaH Møre og Romsdal. Lokalgruppen støtter/evaluerer de to nettverkene for ledende helsesøstre som er dannet i fylket. Gir innspill vedrørende aktuelle høringer. Stimulerer til fokus på fagledelse i lokal faggruppe.

18 INNSATSOMRÅDE: Utdanning, fag, kunnskap og kompetanse
Mål: En utdanning, forskning og fagutvikling som gir sykepleiere kunnskap og kompetanse som grunnlag for god pasientbehandling og som synliggjør sykepleiernes bidrag i helsetjenesten. Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende: Sykepleierutdanning på alle nivå, med høy faglig kvalitet bygget på erfarings- og forskningsbasert kunnskap Satsing på profesjonskunnskap, fagutvikling og forskning i alle deler av helsetjenesten Akreditering av praksissteder Videreutvikling av samarbeidet om kunnskaps- og kompetanseutvikling mellom helsetjenesten og utdannings- og forskningsinstitusjoner Dokumentasjon, elektronisk fagstøtte og kunnskapskilder Delmål Hovedaktiviteter Statusrapportering Delmål 1: Helsesøstres kompetanse er i tråd med brukernes behov og myndighetskravene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Medlem i styret deltar i fagrådet ved HIALS. (Helsesøsterutdanningen i Ålesund). Legger til rette for at flest mulig kurs er godkjente som meritterende til klinisk spesialist. Formidler oppdatert kunnskap til medlemmene via og informasjon på fagdager / kurs. Delmål 2: LaH Møre og Romsdal bidrar til økt samhandling gjennom gjensidig informasjon om de ulike profesjoner innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Lokal faggrupper gir informasjon om helsesøsteryrket til aktuelle utdanninger i fylket.

19 Handlingsplan 2015/ 2016 Styrets forslag til vedtak: LaH NSF i Møre og Romsdals Handlingsplan for 2015/2016 godkjennes.

20 VALG 2015/ 2016 KANDIDAT LOKAL FAGGRUPPELEDER :
Ann Elin Skeide, Hareid kommune KANDIDATER SOM STYREMEDLEM ELLER VARAMEDLEM: Beathe Kamben Gjerde, Molde kommune Aud Berit Wedum, Ålesund kommune Linda Henden, Eide kommune Anne Grete Slinning, Sykkylven kommune Belinda Renee Dragset, Fræna kommune Anita Kvalsvik, Vestnes kommune

21 VALGKOMITE FORSLAG TIL KANDIDATER: Ann Elise Løken, Misund kommune
Janne Skeide Eikrem, Herøy kommune Renate Eilertsen Løvik, Aukra kommune

22 TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE Molde , torsdag 02.02.17

23 Stor takk til de som går ut av styret og ønsker nye medlemmer velkommen inn


Laste ned ppt "Velkommen til årsmøte for LaH NSF i Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google