Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

2 Oppland og Hedmark gir lærlinger unike muligheter til å reise utenlands i læretida!

3 Historien ●2001 – Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for håndverks- og industrifag Gjøvik. Medsammensvoren: Oppland fylkeskommune. ●Januar 2002: Oppstart – 50% prosjektstilling. Kun Oppland. ● 2002-2005: 100% prosjektstilling. Kun Oppland. ●Januar 2006: Hedmark fylkeskommune inn i prosjektet med 50% stilling. Kontoret gjort permanent fra OFK sin side. ●Januar 2007: Hedmark inn med 100%. Prosjektstilling OFK til fast stilling i OFK. ●2001 – Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for håndverks- og industrifag Gjøvik. Medsammensvoren: Oppland fylkeskommune. ●Januar 2002: Oppstart – 50% prosjektstilling. Kun Oppland. ● 2002-2005: 100% prosjektstilling. Kun Oppland. ●Januar 2006: Hedmark fylkeskommune inn i prosjektet med 50% stilling. Kontoret gjort permanent fra OFK sin side. ●Januar 2007: Hedmark inn med 100%. Prosjektstilling OFK til fast stilling i OFK.

4 Målsetting ●Internasjonalt Servicekontor har som mål å styrke regionens posisjon internasjonalt. Kontorets hovedoppgave er å koordinere prosjekter knyttet opp mot internasjonalisering, deriblant utplassering og utveksling av lærlinger og unge arbeidstakere.

5 Hvorfor? ●Gjøre fagopplæring mer attraktivt gjennom å tilby lærlinger utenlandsopphold ●Økt kompetanse på individnivå (kulturelt, språklig, faglig og sosialt) ●Tilføre bedrifter kompetanse gjennom utenlandske forbindelser ●Kontaktpunkt for skoler, bedrifter og organisasjoner vedrørende internasjonalisering ●Gjøre fagopplæring mer attraktivt gjennom å tilby lærlinger utenlandsopphold ●Økt kompetanse på individnivå (kulturelt, språklig, faglig og sosialt) ●Tilføre bedrifter kompetanse gjennom utenlandske forbindelser ●Kontaktpunkt for skoler, bedrifter og organisasjoner vedrørende internasjonalisering

6 Fakta ●Ved utgangen av 2009 vil IS ha sendt ut over 400 lærlinger og personer innen fagopplæring gjennom EU sitt Leonardo da Vinci-program ●Andre aktiviteter: ●Volontør-programmet innen Aktiv Ungdom ●Språkkurs (LdV) ●Deltaker i div. internasjonale prosjekter ●Kontoret tar i mot lærlinger, studenter og delegasjoner fra andre land ●Ved utgangen av 2009 vil IS ha sendt ut over 400 lærlinger og personer innen fagopplæring gjennom EU sitt Leonardo da Vinci-program ●Andre aktiviteter: ●Volontør-programmet innen Aktiv Ungdom ●Språkkurs (LdV) ●Deltaker i div. internasjonale prosjekter ●Kontoret tar i mot lærlinger, studenter og delegasjoner fra andre land

7 Hva er Leonardo da Vinci-programmet? ●Leonardo da Vinci-programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet, og er ett av fire sektorprogram innenfor EUs program for livslang læring (LLP) ●Gi deltakere i fag- og yrkesopplæring muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir personlig utvikling for den enkelte ●Hovedmålgruppe: Personer innen fag- og yrkesopplæring ●Mer info. : www.siu.nowww.siu.no ●IS er den organisasjonen i Norge som har fått tildelt mest penger ved de to siste LdV-tildelingene (Mobilitet). ●Leonardo da Vinci-programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet, og er ett av fire sektorprogram innenfor EUs program for livslang læring (LLP) ●Gi deltakere i fag- og yrkesopplæring muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir personlig utvikling for den enkelte ●Hovedmålgruppe: Personer innen fag- og yrkesopplæring ●Mer info. : www.siu.nowww.siu.no ●IS er den organisasjonen i Norge som har fått tildelt mest penger ved de to siste LdV-tildelingene (Mobilitet).

8 Økonomi for lærlingen ●LdV-stipendet dekker reise, bolig, språkkurs og oppfølging i utlandet. Størrelsen på stipendet varierer noe avhengig av land ●Evt. ”restbeløp” tilfaller lærlingen ●OFK betaler forsikringer ●Lånekassen gir et borteboer- og reisestipend når lærlinger reiser ut i mer enn tre måneder. Beløp: 12-20000 kroner. ●Noen får lønn fra arbeidsgiver i Norge (for eksempel OFK), de fleste får det ikke. ●Noen bedrifter gir et ”reisetilskudd” ●LdV-stipendet dekker reise, bolig, språkkurs og oppfølging i utlandet. Størrelsen på stipendet varierer noe avhengig av land ●Evt. ”restbeløp” tilfaller lærlingen ●OFK betaler forsikringer ●Lånekassen gir et borteboer- og reisestipend når lærlinger reiser ut i mer enn tre måneder. Beløp: 12-20000 kroner. ●Noen får lønn fra arbeidsgiver i Norge (for eksempel OFK), de fleste får det ikke. ●Noen bedrifter gir et ”reisetilskudd”

9 Organisering av et utenlandsopphold ●Lærlingen søker eller blir anbefalt ●Intervju (evt. to eller tre hvis usikkerhet) ●Referansesjekk ●Lærlingen får tilsendt språkkurs på CD-rom ●CV, søknad Lånekassen etc. ●Samarbeid mellom IS, lærling og bedrift for å kartlegge behov i utplasseringsperioden ●IS kontakter samarbeidspartnere i utlandet ●Samarbeidspartner bistår med å finne bosted og arbeidssted (+ møter lærlingen ved ankomst og organiserer evt. språkkurs) ●Lærlingen søker eller blir anbefalt ●Intervju (evt. to eller tre hvis usikkerhet) ●Referansesjekk ●Lærlingen får tilsendt språkkurs på CD-rom ●CV, søknad Lånekassen etc. ●Samarbeid mellom IS, lærling og bedrift for å kartlegge behov i utplasseringsperioden ●IS kontakter samarbeidspartnere i utlandet ●Samarbeidspartner bistår med å finne bosted og arbeidssted (+ møter lærlingen ved ankomst og organiserer evt. språkkurs)

10 Oppfølging ●Oppfølgingsbehov varierer ●Tett oppfølging de første dagene (telefon, sms, e-post direkte med lærling, men også med mottaksorganisasjon). I en del tilfeller har lærlingen med seg følgeperson (IS eller bedrift i Norge) ●Dersom lærlingen har deltatt på et språkkurs (tre uker), blir overgangen til jobb ofte tøff. IS følger opp ekstra i denne perioden ●Blogg, Facebook, Nettby, e-post, sms og telefon. Besøk under oppholdet ●Oppfølging av utenlandsk samarbeidspartner ●Oppfølgingsbehov varierer ●Tett oppfølging de første dagene (telefon, sms, e-post direkte med lærling, men også med mottaksorganisasjon). I en del tilfeller har lærlingen med seg følgeperson (IS eller bedrift i Norge) ●Dersom lærlingen har deltatt på et språkkurs (tre uker), blir overgangen til jobb ofte tøff. IS følger opp ekstra i denne perioden ●Blogg, Facebook, Nettby, e-post, sms og telefon. Besøk under oppholdet ●Oppfølging av utenlandsk samarbeidspartner

11 Hvordan søke? Hvordan få vite mer? Hvordan har andre lærlinger hatt det? www.int-serviceoffice.no

12 | | Adresse: Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Jernbanegt. 2 Postboks 230 2802 Gjøvik Kontakt for lærlinger i Oppland: Gard Tekrø Tlf.: 611 46320 Mobil: 952 67752 Fax: 611 46701 E-post: post@int-serviceoffice.nopost@int-serviceoffice.no Kontakt for lærlinger i Hedmark: Pål V. Tvete Tlf.: 611 46321 Mobil: 976 79599 Fax: 611 46701 E-post: pal.tvete@hedmark.org pal.tvete@hedmark.org Adresse: Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Jernbanegt. 2 Postboks 230 2802 Gjøvik Kontakt for lærlinger i Oppland: Gard Tekrø Tlf.: 611 46320 Mobil: 952 67752 Fax: 611 46701 E-post: post@int-serviceoffice.nopost@int-serviceoffice.no Kontakt for lærlinger i Hedmark: Pål V. Tvete Tlf.: 611 46321 Mobil: 976 79599 Fax: 611 46701 E-post: pal.tvete@hedmark.org pal.tvete@hedmark.org


Laste ned ppt "Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google