Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015. ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015. ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015

2 ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Sak 3Valg av dirigent, referent, to til å underskrive protokollen Sak 4Styrets årsmeldinger og spørsmål/diskusjon om utvalgene Sak 5Innkomne forslag Sak 6Regnskap for 2014 Sak 7Budsjett for 2015 Sak 8 Fastsettelse av kontingenter og avgifter Sak 9Klubbens organisasjon og handlingsplan Sak 10Valg av revisor og valgkomite 2015 Sak 11Valg av styre og annet

3 Sak 1 – Godkjenning av stemmeberettige. Liste sendes rundt hvor møtedeltagerne skriver på sine navn

4 Sak 2 – Møteinnkallingen for godkjenning. Møtet er annonsert i de to avisene i distriktet og på klubbens internettside

5 Sak 2 – Møteinnkallingen. Forslag til vedtak: Møteinnkallingen godkjennes og årsmøtet kan begynne

6 Sak 2 – Forretningsorden Utvalgenes rapporter framlegges ikke, men kan sees på klubbens hjemmeside, spørsmål og diskusjoner om utvalgenes arbeid kan komme

7 Sak 2 - Forretningsorden Årsmøtet godtar styrets forslag til forretningsorden

8 Sak 3 – Organisering av møtet Møtets dirigent er Møtets referent er Følgende velges til å underskrive protokollen

9 Sak 4 – Styrets årsmelding StyrelederEmil Schieldrop NestlederBjørn Engh StyremedlemmerHenning Torjussen Alastair Collins Molly Henriksen VaramedlemmerAnne Sætra Johansen Pål Inge Nilsen

10 Sak 4 – Styrets årsmelding Kontroll komitéArne Johansen Kirsten Dyve Samuelsen Varamedlemmer Wenche Hansen Henry Skaaland RevisorerPreben Johansen hos Kjell Johansen Revisjon ANS John Are Langmyr har også i år vært styremedlem i Grimstad Idrettsråd.

11 Sak 4 – Årsmeldinger Utvalgene BaneGunnar Vardaasen JuniorTorbjørn Tønnessen SponsorArne Johansen SportTore Gundersen Turnering Per Atle Terjesen

12 Sak 4 – Årsmeldinger Styremøter 12 med 77 sakspunkter Klubbens gode miljø Damegruppen og driften av kiosken Pro Audunn Einarsson Greenkeeper og Klubbsekretær

13 Sak 4 – Årsmeldinger Banen. Fairwayklipper og Greenrulle. Utslagssted hull 6. Green 3. Tirsdagsdugnad

14 Sak 4 – Årsmeldinger Turneringer og sportslige resultatet Juniorene med deltagere på Norges Cup, Titleist Tour, 1.og 2.divisjon Junior Tour, Agder Tour, NM og NM-Junior med flere gode resultater. Alexander Oleshchuk tatt ut på regionslaget til Sør-Østlandet. Sportsutvalget NM lag 1. div nr. 13 og nedrykk til 2.div Nr 2 i lagserien for seniorgolf Nr 4 i Lag NM 3.divisjon for senior

15 Sak 4 – Årsmeldinger Turneringer og sportslige resultatet. Klubbmestere Elin Halvorsen og Bjørn Engh. Senior: Sigurdur Sigursson og Marit Buaas Stableford: Olle Dahlberg

16 Sak 4 – Årsmeldinger Turneringer og sportslige resultatet I alt 38 turneringer avholdt i 2014 Cubus sammenlagtmestere: kl. 1: Erik Hasle kl. 2: Edmund Grimshaw kl. 3: Dag Petter Lima kl. 4: Aslak Retterholt kl. 5: Mona Ommundsen

17 Sak 4 – Årsmelding Utvalg Bane Junior Sponsor Sport Turnering

18 Medlemmene Medlemsutvikling

19 Medlemmene Medlemsfordeling 2013

20 Sak 4 – Årsmelding Medlemmer Medlemmer 670 til 684, innmeldt 107 nye medlemmer Fordeling i kategorier Junior 88 Ungdom36 A - medlemmer ½ kont B – medlem 54 ½ kontingent 15 Samarbeidspartn 26

21 Sak 4 – Årsmelding Medlemmer Handikapfordeling – 4,56 4,5 – 11,429 11,5 – 18,469 18,5 – 26, ,5 – Andre16

22 Sak 4 – Årsmeldinger Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsmelding for 2014.

23 Sak 5 – Regnskap Resultat Budsjett Vigtigste årsaker: – Innkjøp av greenrulle og fairwayklipper ( ) – Bygging av Green 3 ( ) – Utsettelse av Lån fra Sparebanken Sør

24 Sak 5 – Regnskap Justert Årsresultat Avskrivinger golfannlegg Avskrivinger maskiner Innkjøp maskiner Justert driftsresultat

25 Sak 5 – Regnskap Likviditet Viktigste poster. – Justert driftsresultat – Avdrag lån i bank – Medlems lån Endring i likviditet Omløpsmidler (pr ) – Kortsiktig gjeld (mva, arbeidsgiveravgift, feriepenger etc) kr

26 Sak 5 – Regnskap Reserve / disponible midler Totale driftskostnader Totalt på konto eks kortsiktig gjeld Reserve skal være (25% ) Mangler i Reserve

27 Sak 5 – Regnskap Enkeltposter inntekter Regnskap Budsjett Medlemskontingent Samarbeidspartnere Bane greenfee Bane driving range Andre inntekter

28 Sak 5 – Regnskap Enkeltposter utgifter Regnskap Budsjett Ansatte Leie Hodnebrog Drift bane – Leie banehjelp – Diesel og Gjødsel ca – Represjoner/vedlikehold – Mindre investeringer Regnskap Kontingent NGF

29 Sak 5 – Regnskap og balanse Fra revisors beretning Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stilling til Grimstad Golfklubb per 31. desember 2014 og av golfklubbens resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

30 Sak 5 – Regnskap og balanse Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap og balanse for 2014.

31 Sak 6 – Innkomne forslag Innkommet forslag fra Gunnar Haugen: – Starte tilbakebetaling av medlems lån til alle over 70 år. Spesielt de med full innbetaling. – Dette via redusert kontingent. – Beløp avgjøres av styret – Styret mener at vi ikke skal starte ekstra tilbakebetaling. I 2012 hadde vi en stor utmelding fra klubben, som vi i 2015 skal tilbakebetale lån til. Mer enn dobbelt så mye som et normalt år for tilbakebetaling i Vi skal i 2015 betale kr ,-. Styrets oppfatning er at vi pr. i dag ikke har økonomi til å starte med tilbakebetaling av medlemslån.

32 Sak 6 – Innkomne forslag Fra Styret: – Styret ber årsmøte vedta at styret kan øke klubbens lån i Sparebanken Sør med inntil kr ,- Begrunnelse: I 2014 ble det søkt om å øke lånet med kr ,- for å gå til innkjøp av fairwayklipper og greenrulle. Dette ble innvilget i banken og klipper og rulle ble innkjøpt. Etterpå har banken fusjonert og nye regler ble at styret måtte ha en godkjennelse fra årsmøtet. Vi har senere fått indikasjoner på at banken kan gi oss lån på inntil , noe som kan vise seg å være greit da flere av våre maskiner begynner å bli slitene. I budsjettet for 2015 legger styret opp til at det taes opp et lån på kr ,-.

33 Sak 7 Fastsettelse av kontingenter og avgifter Fjorårets medlemskontingent var på kr 3300,- pluss kr 140 for Norsk Golf (en pr husstand). Av de 3300 så inkluderte dette en avgift på kr 200 til NGF. For sesongen 2013/14 så endret NGF avgiften slik at alle medlemer skulle betale en fast avgift inklusive Norsk Golf. For 2015 så vil denne avgiften være kr 322 pr medlem. Dette vil si at for at klubben skal få inn samme kontingent som tidligere så tilsvarer dette en økning i kontingent til 3422, da inklusive Norsk Golf.

34 Sak 7 Fastsettelse av kontingenter og avgifter For budsjettet for 2015 så legger klubben opp til å fortsette den gode trenden med å forbedre baneannlegget vårt. – Det eneste som er helt sikkert er klubbhuset, estimert til kr Her får vi en gave fra Sparebanken Sør på samme beløp. Det er satt av kr til fornying av maskinpark, da noen av våre maskiner er godt på overtid. Vi ønsker også å starte på å fornye treningsområdet. Her vi første steget være å utarbeide en komplett plan for treningsfelt. Styret har satt av kr til treningsområdet i denne omgang.

35 Sak 7 Fastsettelse av kontingenter og avgifter Styrets forslag til kontingenter for 2015 Junior kr 500,- (som før) Ungdomkr 1500,-(kr ) B-Medlem kr 2000,-(kr ) Seniorkr 3800,-(kr ) For Ungdom, B-medlem og Senior så var det et tillegg på kr 140 for Norsk Golf. Ny kontingent er inklusive Norsk Golf

36 Sak 8 – Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Driftsresultat Finans Resultat Avdrag lån i bank Medlems lån Likviditetsmessig

37 Sak 8 – Budsjett 2015 Totale resultater Regnskap 2014 Budsjett Totale inntekter Totale driftskostnader Budsjettet for inntekter 2015 inkluderer lån på kr samt gave på kr fra Sparebanken Sør øremerket til nytt klubbhus.

38 Sak 8 – Budsjett 2015 Enkeltposter inntekter Regnskap 2014 Budsjett Medlemskontingent Samarbeidspartnere Bane greenfee Bane driving range Andre inntekter

39 Sak 8 – Budsjett 2015 Enkeltposter utgifter Regnskap 2014 Budsjett Ansatte Leie Hodnebrog Drift bane Regnskap Kontingent NGF

40 Sak 8 – Budsjett 2015 Enkeltposter utgifter Regnskap 2014 Budsjett Juniorutvalget Sportsutvalget

41 Sak 8 – Budsjett 2015 GRIMSTAD GOLFKLUBB Regnskap 2014Budsjett 2015 INNTEKTER Salg kiosk - 15% Salg kiosk - 25% Innterkter håndbok/Årbok Samarbeidspartnere avg.pl Salginntekter avg.fri (Protimer) Inntekter bane greenfee Inntekter Bane Driving range (ballautomat) Samarbeidspartnere avg.fri Turneringer Medlemskontigent Offentlig tilskudd/refusjon Grasrotandel Tilskudd fra NIF Bingo Sør Mva kompensasjon Andre inntekter SUM INNTEKTER

42 Sak 8 – Budsjett 2015 UTGIFTER Innkjøp varer - 25% Innkjøp varer - 15% Pant, varer, Protimer avg.fritt Sum varekostnad Lønn ansatte Lønn sommerhjelp Feriepenger Feriepenger over 60 år Fereipenger sommerhjelp Arbeidsgiveravgift AGA lønn sommerhjelp Arbeidsgiferavg. pålø.feriep AGA feriep. - sommerhjelp Innberetn. Pl. Pensjonskostnad Yrkesskadeforsikring Annen Personalkostnad Sum lønnskostnad

43 Sak 8 – Budsjett Kursavgift Turneringer Juniorlaget Sportsutvalget Leie grunn hovedbane Renovasjon, vann ol Lys, varme Drift banen Drift klubbhus Nytt klubbhusprosjekt Drift kiosk Diesel Gjødsel Rep. og vedl.h. baneutstyr Rep. og vedl.h. golfbiler Mindre inv.baneutstyr Skilt for sammarbeidspartnere Ekstern assistanse bane Prosjekt - bane Inventar 0

44 Sak 8 – Budsjett Driftsmateriale Datautstyr Programvare/lisenser Arbeidsklær og verneutstyr Honorarer revisjon/regnskap Honorar SendRegning AS Kontorrekvisita Trykksaker Annen kostnad Mobil/bredbånd/internett Porto Bilgodtgj. oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepl Reklame/Annonse kostn Håndbok/årbok Kontigent NGF inkl. Norsk Golf blad Gaver/Premier Forsikringspremie Styre og bedriftforsaml.m Bank og kortgebyr Renterinnt/Utgifter SUM UTGIFTER

45 Sak 8 – Budsjett 2015 Utgifter Inntekter Resultat Tilbake til reservekonto Lån medlemslån Årsresultat

46 Sak 8 – Budsjett Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015.

47 Sak 8 – Budsjett og fastsettelse av kontingenter og avgifter Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å modifisere avgifter for vinterforhold og annet som kan gi grunnlag for dette. Styret har også fullmakt til å modifisere avgifter knyttet til spesielle arrangementer klubber imellom og annet.

48 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Styret Årsmøtet Faste utvalg: Baneutvalget Juniorutvalget Sponsorutvalget Sportsutvalget Turneringsutvalget Klubbsekretær Greenkeeper Grimstad Golfklubb – orga

49 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Klubbens organisasjon Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet gir styret fullmakter som styret skal arbeidet i henhold til. Styret har ansvar for alle virksomheter i klubben og gir fullmakter til utvalg og eventuelle andre ved skrevne instrukser eller ved vedtak som gir aktuelle bestemmelser. Ingen kan utøve noe i klubben uten at styret har godkjent det.

50 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Målsettinger 2015 Grunnverdier: Klubbens aktiviteter bygger på idrettens grunnverdier: Helse, Fellesskap, Glede og Ærlighet. Vår visjon: Grimstad golfklubb skal være en klubb for alle Klubbens bane skal være åpen hele året

51 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for klubbens organisasjon Klubben skal videreutvikle en funksjonell og demokratisk organisasjon tilpasset klubbens behov. Klubben vil prioritere utdanning og etterutdanning av ledere og ansatte på alle nivåer Klubben vil fortsette arbeidet med å bedre interne kommunikasjonsrutiner Det er vesentlig for klubben å ha mange av medlemmene engasjert i styret, utvalg og komiteer slik at alle får eierskap til klubben, banen og dets aktiviteter.

52 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Medlemstallet Klubben har som mål å beholde medlemsmassen i løpet av de nærmeste årene Medlemstallet skal søkes økt ved bevisst bruk av markedsføring av ”veien til golf”. gi god oppfølging til nye medlemmer følge opp bedrifters bruk av banen for sosiale arrangement, bruk av ”Ta med en venn eller to”. sponsorenes bruk av banen inkludert spesielle sponsortreff aktiv bruk av mediene og andre kanaler, for å spre kunnskap om klubben. I sesongen skal det være noe om klubben i avisen hver uke.

53 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for finans og marked Klubbens drift skal skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer Klubben vil arbeide for å styrke de økonomiske rammevilkår Klubben vil intensivere arbeidet med sponsorer/samarbeidspartnere Klubben vil markedsføre banen bevist gjennom en planmessig PR virksomhet slik at inntektene fra banen øker. Klubben skal ved år slutt ha minst kr på konto, som er ca. 25 % av årlige driftsutgifter. Legge til rette for at medlemmer kan si fra seg retten på tilbakebetaling av medlemslån.

54 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for rekruttering og breddeidrett Klubben skal ha spesielt fokus på å ha et tilbud til knøtter for å bedre den fremtidige rekrutteringen til eldre klasser. Klubben skal arbeide godt med juniorene, få et størst mulig antall aktive og la dem trene seg ved at de deltar i terminbestemte turneringer på Sørlandet og Østlandet. Det er viktig at klubben støtter opp om juniorer som deltar i arrangementer på landsbasis og internasjonalt. Klubben skal ha fokus på rekruttering av kvinner. Klubben skal søke å rekruttere nye medlemmer gjennom arrangementer og aktiviteter rettet mot bedrifter i regionen.

55 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for toppidrett Klubben har som mål å levere et godt resultat i Lag NM 2.div med flere juniorer på laget. Klubben har som mål å stille med et damelag i Lag NM Ha et attraktivt treningsopplegg slik at det kollektive handicapet går ned 10% i løpet av sesongen.

56 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for arrangementer Klubben skal holde et høyt nivå i sine arrangementer Klubben skal gjennomføre klubbmesterskap Torsdagsturneringene gjennomføres vår og høst i tillegg til turneringer i sommerukene. Navnet på disse turneringene skal knyttes til sponsor. Mål for utstyr Maskinparken og annet utstyr skal ha en god kvalitet som gjør det lett for banemannskapet å arbeide Mål for anlegg Banen skal være åpen hele året, selv om snø og rim kan hindre spill.

57 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Klubbens prioriteringer for investeringer Styret skal arbeide for å skaffe finansiering til å gjennomføre større løft på anlegget vårt. Slike løft kan være (punkter og ikke prioritering): Bygge klubbhus/sal der nåværende telt står , Omarbeide treningsområde Nytt utslagssted på hull 9 v/tidligere driving range – Asfalt/oljegrus på bratte vegstykker – Endre hull 3 ved å lage en dogleg før bekken – inkl. fairway bunker (200 m) h. side Fairway bunker på hull 2 – høyre side etter ca 200 meter De 2 resterende jordgreenene bygges om til samme standard som øvrige greener. Gjøre banen til 72 par ved å forlenge hullene 6 og 7 Utvide parkeringsplassen Arbeide for å reise et fullverdig klubbhus

58 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar de forandringer styret har foreslått gjeldende for handlingsplan 2015

59 Sak 10 Valg av valgkomite og revisor Valgkomite Leder David Litlekalsøy Anne Sætra Johansen Alastair Collins Revisor Preben Johansen, Kjell Johansen revisjon

60 Sak 10 Valg Styret gis fullmakt til å utpeke representanter der hvor klubben ellers velger å være representert.

61 Sak 11 Valg Styret Valgkomiteens forslag til nytt styre: Leder: Emil Schieldrop (Ikke på valg – 1 år) Nestleder: Bjørn Engh (På valg – 2 år) Styremedlem: Rikke Printz (ny – 2 år) Styremedlem: John Are Langemyr(ny – 2 år) Styremedlem: Jan Henning Torjussen (Ikke på valg – 1 år) Varamedlem: Pål Inge Nilsen (Forsetter – 1 år) Varamedlem: Mona Ommundsen(ny - 1 år)

62 Sak 11 Valg Kontrollkomite Valgkomiteens forslag til kontrollkomite: Medlem: Arne Johansen (gjenvalgt – 1 år) Medlem: Kirsten Dyve Samuelsen (gjenvalgt – 1 år) Varamedlem: Wenche Hansen (gjenvalgt – 1 år) Henry Skaaland (gjenvalg – 1 år)

63 Takk for i dag, nå venter vi på våren. Vel hjem!


Laste ned ppt "Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015. ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google