Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015. ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015. ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015

2 ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Sak 3Valg av dirigent, referent, to til å underskrive protokollen Sak 4Styrets årsmeldinger og spørsmål/diskusjon om utvalgene Sak 5Innkomne forslag Sak 6Regnskap for 2014 Sak 7Budsjett for 2015 Sak 8 Fastsettelse av kontingenter og avgifter Sak 9Klubbens organisasjon og handlingsplan Sak 10Valg av revisor og valgkomite 2015 Sak 11Valg av styre og annet

3 Sak 1 – Godkjenning av stemmeberettige. Liste sendes rundt hvor møtedeltagerne skriver på sine navn

4 Sak 2 – Møteinnkallingen for godkjenning. Møtet er annonsert i de to avisene i distriktet og på klubbens internettside

5 Sak 2 – Møteinnkallingen. Forslag til vedtak: Møteinnkallingen godkjennes og årsmøtet kan begynne

6 Sak 2 – Forretningsorden Utvalgenes rapporter framlegges ikke, men kan sees på klubbens hjemmeside, spørsmål og diskusjoner om utvalgenes arbeid kan komme

7 Sak 2 - Forretningsorden Årsmøtet godtar styrets forslag til forretningsorden

8 Sak 3 – Organisering av møtet Møtets dirigent er Møtets referent er Følgende velges til å underskrive protokollen

9 Sak 4 – Styrets årsmelding StyrelederEmil Schieldrop NestlederBjørn Engh StyremedlemmerHenning Torjussen Alastair Collins Molly Henriksen VaramedlemmerAnne Sætra Johansen Pål Inge Nilsen

10 Sak 4 – Styrets årsmelding Kontroll komitéArne Johansen Kirsten Dyve Samuelsen Varamedlemmer Wenche Hansen Henry Skaaland RevisorerPreben Johansen hos Kjell Johansen Revisjon ANS John Are Langmyr har også i år vært styremedlem i Grimstad Idrettsråd.

11 Sak 4 – Årsmeldinger Utvalgene BaneGunnar Vardaasen JuniorTorbjørn Tønnessen SponsorArne Johansen SportTore Gundersen Turnering Per Atle Terjesen

12 Sak 4 – Årsmeldinger Styremøter 12 med 77 sakspunkter Klubbens gode miljø Damegruppen og driften av kiosken Pro Audunn Einarsson Greenkeeper og Klubbsekretær

13 Sak 4 – Årsmeldinger Banen. Fairwayklipper og Greenrulle. Utslagssted hull 6. Green 3. Tirsdagsdugnad

14 Sak 4 – Årsmeldinger Turneringer og sportslige resultatet Juniorene med deltagere på Norges Cup, Titleist Tour, 1.og 2.divisjon Junior Tour, Agder Tour, NM og NM-Junior med flere gode resultater. Alexander Oleshchuk tatt ut på regionslaget til Sør-Østlandet. Sportsutvalget NM lag 1. div nr. 13 og nedrykk til 2.div Nr 2 i lagserien for seniorgolf Nr 4 i Lag NM 3.divisjon for senior

15 Sak 4 – Årsmeldinger Turneringer og sportslige resultatet. Klubbmestere Elin Halvorsen og Bjørn Engh. Senior: Sigurdur Sigursson og Marit Buaas Stableford: Olle Dahlberg

16 Sak 4 – Årsmeldinger Turneringer og sportslige resultatet I alt 38 turneringer avholdt i 2014 Cubus sammenlagtmestere: kl. 1: Erik Hasle kl. 2: Edmund Grimshaw kl. 3: Dag Petter Lima kl. 4: Aslak Retterholt kl. 5: Mona Ommundsen

17 Sak 4 – Årsmelding Utvalg Bane Junior Sponsor Sport Turnering

18 Medlemmene Medlemsutvikling

19 Medlemmene Medlemsfordeling 2013

20 Sak 4 – Årsmelding Medlemmer Medlemmer 670 til 684, innmeldt 107 nye medlemmer Fordeling i kategorier Junior 88 Ungdom36 A - medlemmer 465+ 15 ½ kont B – medlem 54 ½ kontingent 15 Samarbeidspartn 26

21 Sak 4 – Årsmelding Medlemmer Handikapfordeling – 4,56 4,5 – 11,429 11,5 – 18,469 18,5 – 26,4111 26,5 – 36164 36 - 289 Andre16

22 Sak 4 – Årsmeldinger Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsmelding for 2014.

23 Sak 5 – Regnskap Resultat83 874 Budsjett706 239 Vigtigste årsaker: – Innkjøp av greenrulle og fairwayklipper (487 500) – Bygging av Green 3 (231 000) – Utsettelse av Lån fra Sparebanken Sør

24 Sak 5 – Regnskap Justert Årsresultat 83 874 Avskrivinger golfannlegg 433 000 Avskrivinger maskiner 111 500 Innkjøp maskiner 487 500 Justert driftsresultat 140 874

25 Sak 5 – Regnskap Likviditet Viktigste poster. – Justert driftsresultat 140 874 – Avdrag lån i bank-432 377 – Medlems lån-167 000 Endring i likviditet-518 365 Omløpsmidler (pr 1.1.2015) 615 423 – Kortsiktig gjeld (mva, arbeidsgiveravgift, feriepenger etc) kr 131 581

26 Sak 5 – Regnskap Reserve / disponible midler Totale driftskostnader 2 284 147 Totalt på konto eks kortsiktig gjeld 483 841 Reserve skal være (25% 571 036) 600 000 Mangler i Reserve 116 159

27 Sak 5 – Regnskap Enkeltposter inntekter Regnskap Budsjett Medlemskontingent2 027 783 1 722 050 Samarbeidspartnere 343 610 300 000 Bane greenfee 327 409 260 000 Bane driving range 156 020 130 000 Andre inntekter 299 960 330 000

28 Sak 5 – Regnskap Enkeltposter utgifter Regnskap Budsjett Ansatte 844 263 812 071 Leie Hodnebrog 350 489 370 000 Drift bane 457 357 298 000 – Leie banehjelp 158 732 – Diesel og Gjødsel ca 110 000 – Represjoner/vedlikehold 90 000 – Mindre investeringer 65 000 Regnskap 83 752 50 000 Kontingent NGF 209 944 215 740

29 Sak 5 – Regnskap og balanse Fra revisors beretning Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stilling til Grimstad Golfklubb per 31. desember 2014 og av golfklubbens resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

30 Sak 5 – Regnskap og balanse Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap og balanse for 2014.

31 Sak 6 – Innkomne forslag Innkommet forslag fra Gunnar Haugen: – Starte tilbakebetaling av medlems lån til alle over 70 år. Spesielt de med full innbetaling. – Dette via redusert kontingent. – Beløp avgjøres av styret – Styret mener at vi ikke skal starte ekstra tilbakebetaling. I 2012 hadde vi en stor utmelding fra klubben, som vi i 2015 skal tilbakebetale lån til. Mer enn dobbelt så mye som et normalt år for tilbakebetaling i 2015. Vi skal i 2015 betale kr. 348.000,-. Styrets oppfatning er at vi pr. i dag ikke har økonomi til å starte med tilbakebetaling av medlemslån.

32 Sak 6 – Innkomne forslag Fra Styret: – Styret ber årsmøte vedta at styret kan øke klubbens lån i Sparebanken Sør med inntil kr. 700.000,- Begrunnelse: I 2014 ble det søkt om å øke lånet med kr.500.000,- for å gå til innkjøp av fairwayklipper og greenrulle. Dette ble innvilget i banken og klipper og rulle ble innkjøpt. Etterpå har banken fusjonert og nye regler ble at styret måtte ha en godkjennelse fra årsmøtet. Vi har senere fått indikasjoner på at banken kan gi oss lån på inntil 700.000, noe som kan vise seg å være greit da flere av våre maskiner begynner å bli slitene. I budsjettet for 2015 legger styret opp til at det taes opp et lån på kr 500.000,-.

33 Sak 7 Fastsettelse av kontingenter og avgifter Fjorårets medlemskontingent var på kr 3300,- pluss kr 140 for Norsk Golf (en pr husstand). Av de 3300 så inkluderte dette en avgift på kr 200 til NGF. For sesongen 2013/14 så endret NGF avgiften slik at alle medlemer skulle betale en fast avgift inklusive Norsk Golf. For 2015 så vil denne avgiften være kr 322 pr medlem. Dette vil si at for at klubben skal få inn samme kontingent som tidligere så tilsvarer dette en økning i kontingent til 3422, da inklusive Norsk Golf.

34 Sak 7 Fastsettelse av kontingenter og avgifter For budsjettet for 2015 så legger klubben opp til å fortsette den gode trenden med å forbedre baneannlegget vårt. – Det eneste som er helt sikkert er klubbhuset, estimert til kr 100 000. Her får vi en gave fra Sparebanken Sør på samme beløp. Det er satt av kr 100 000 til fornying av maskinpark, da noen av våre maskiner er godt på overtid. Vi ønsker også å starte på å fornye treningsområdet. Her vi første steget være å utarbeide en komplett plan for treningsfelt. Styret har satt av kr 200 000 til treningsområdet i denne omgang.

35 Sak 7 Fastsettelse av kontingenter og avgifter Styrets forslag til kontingenter for 2015 Junior kr 500,- (som før) Ungdomkr 1500,-(kr 1200 + 140) B-Medlem kr 2000,-(kr 1750 + 140) Seniorkr 3800,-(kr 3300 + 140) For Ungdom, B-medlem og Senior så var det et tillegg på kr 140 for Norsk Golf. Ny kontingent er inklusive Norsk Golf

36 Sak 8 – Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Driftsresultat 266 149 1 189 000 Finans -182 275 -190 000 Resultat 83 874 999 000 Avdrag lån i bank -432 677 -440 000 Medlems lån -167 000 -348 000 Likviditetsmessig -515 803 211 000

37 Sak 8 – Budsjett 2015 Totale resultater Regnskap 2014 Budsjett Totale inntekter 3 896 775 4 455 000 Totale driftskostnader 3 630 626 3 466 000 Budsjettet for inntekter 2015 inkluderer lån på kr 500.000 samt gave på kr 100.000 fra Sparebanken Sør øremerket til nytt klubbhus.

38 Sak 8 – Budsjett 2015 Enkeltposter inntekter Regnskap 2014 Budsjett Medlemskontingent2 027 083 2 110 000 Samarbeidspartnere 343 610 300 000 Bane greenfee 327 409 300 000 Bane driving range 156 020 150 000 Andre inntekter 396 931 400 000

39 Sak 8 – Budsjett 2015 Enkeltposter utgifter Regnskap 2014 Budsjett Ansatte844 263 869 000 Leie Hodnebrog 350 489 375 000 Drift bane 457 357 446 000 Regnskap 83 752 65 000 Kontingent NGF 209 944 210 000

40 Sak 8 – Budsjett 2015 Enkeltposter utgifter Regnskap 2014 Budsjett Juniorutvalget72 510 70 000 Sportsutvalget37 546 40 000

41 Sak 8 – Budsjett 2015 GRIMSTAD GOLFKLUBB Regnskap 2014Budsjett 2015 INNTEKTER 3000- Salg kiosk - 15%187 234175 000 3001- Salg kiosk - 25%320 276310 000 3015 - Innterkter håndbok/Årbok030 000 3040 - Samarbeidspartnere avg.pl343 610300 000 3100 - Salginntekter avg.fri (Protimer)35 71630 000 3110 - Inntekter bane greenfee327 409300 000 3112 - Inntekter Bane Driving range (ballautomat)156 020150 000 3140 - Samarbeidspartnere avg.fri0100 000 3210 - Turneringer101 79650 000 3320 - Medlemskontigent2 027 7832 110 000 3400 - Offentlig tilskudd/refusjon96 971100 000 3991 - Grasrotandel45 71765 000 3992 - Tilskudd fra NIF29 98930 000 3993 - Bingo Sør40 69930 000 3994 - Mva kompensasjon164 461175 000 3995 - Andre inntekter19 094500 000 SUM INNTEKTER3 896 7754 455 000

42 Sak 8 – Budsjett 2015 UTGIFTER 4300 - Innkjøp varer - 25%320 677320 000 4310 - Innkjøp varer - 15%81 64675 000 4311 - Pant, varer, Protimer avg.fritt99 893100 000 Sum varekostnad502 216495 000 5000 - Lønn ansatte582 831600 000 5010 - Lønn sommerhjelp52 85255 000 5090 - Feriepenger73 37275 000 5091 - Feriepenger over 60 år339 5095 - Fereipenger sommerhjelp6 3837 000 5400 - Arbeidsgiveravgift85 09486 000 5401 - AGA lønn sommerhjelp7 4538 000 5405 - Arbeidsgiferavg. pålø.feriep10 39311 000 5406 - AGA feriep. - sommerhjelp9011 000 5420 - Innberetn. Pl. Pensjonskostnad11 84212 000 5920 - Yrkesskadeforsikring8 5689 000 5990 - Annen Personalkostnad4 2355 000 Sum lønnskostnad844 263869 000

43 Sak 8 – Budsjett 2015 6100 - Kursavgift13 8455 000 6110 - Turneringer32 18130 000 6120 - Juniorlaget72 59070 000 6130 - Sportsutvalget37 54640 000 6310 - Leie grunn hovedbane350 489375 000 6320 - Renovasjon, vann ol.8 2778 500 6340 - Lys, varme22 73325 000 6371 - Drift banen2560 6372 - Drift klubbhus9 92410 000 6373 - Nytt klubbhusprosjekt 100 000 6373 - Drift kiosk7 9255 000 6374 - Diesel 50 000 6375 - Gjødsel 60 000 6380 - Rep. og vedl.h. baneutstyr90 20590 000 6381 - Rep. og vedl.h. golfbiler2 1342 500 6382 - Mindre inv.baneutstyr64 845140 000 6383 - Skilt for sammarbeidspartnere7 2695 000 6384 - Ekstern assistanse bane158 732150 000 6385 - Prosjekt - bane231 323200 000 6540 - Inventar 0

44 Sak 8 – Budsjett 2015 6550 - Driftsmateriale116 06720 000 6551 - Datautstyr00 6552 - Programvare/lisenser26 68827 000 6570 - Arbeidsklær og verneutstyr1 3943 000 6700 - Honorarer revisjon/regnskap83 75265 000 6720 - Honorar SendRegning AS7 61510 000 6800 - Kontorrekvisita9 53210 000 6820 - Trykksaker30 65540 000 6890 - Annen kostnad4 60610 000 6903 - Mobil/bredbånd/internett20 33620 000 6940 - Porto5 89110 000 7100 - Bilgodtgj. oppgavepliktig4 6135 000 7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepl.9 65210 000 7320 - Reklame/Annonse kostn.31 15230 000 7330 - Håndbok/årbok29 75030 000 7400 - Kontigent NGF inkl. Norsk Golf blad209 944210 000 7420 - Gaver/Premier2 9303 000 7500 - Forsikringspremie25 87025 000 7710 - Styre og bedriftforsaml.m8 9268 000 7770 - Bank og kortgebyr10 57610 000 8050 - Renterinnt/Utgifter171 699180 000 SUM UTGIFTER3 268 4013 456 000

45 Sak 8 – Budsjett 2015 Utgifter3 268 4013 456 000 Inntekter3 896 7754 455 000 Resultat 999 000 Tilbake til reservekonto 150 000 2240 - Lån 2801.93.05440432 677440 000 medlemslån167 000348 000 Årsresultat 61 000

46 Sak 8 – Budsjett Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015.

47 Sak 8 – Budsjett og fastsettelse av kontingenter og avgifter Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å modifisere avgifter for vinterforhold og annet som kan gi grunnlag for dette. Styret har også fullmakt til å modifisere avgifter knyttet til spesielle arrangementer klubber imellom og annet.

48 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Styret Årsmøtet Faste utvalg: Baneutvalget Juniorutvalget Sponsorutvalget Sportsutvalget Turneringsutvalget Klubbsekretær Greenkeeper Grimstad Golfklubb – orga

49 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Klubbens organisasjon Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet gir styret fullmakter som styret skal arbeidet i henhold til. Styret har ansvar for alle virksomheter i klubben og gir fullmakter til utvalg og eventuelle andre ved skrevne instrukser eller ved vedtak som gir aktuelle bestemmelser. Ingen kan utøve noe i klubben uten at styret har godkjent det.

50 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Målsettinger 2015 Grunnverdier: Klubbens aktiviteter bygger på idrettens grunnverdier: Helse, Fellesskap, Glede og Ærlighet. Vår visjon: Grimstad golfklubb skal være en klubb for alle Klubbens bane skal være åpen hele året

51 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for klubbens organisasjon Klubben skal videreutvikle en funksjonell og demokratisk organisasjon tilpasset klubbens behov. Klubben vil prioritere utdanning og etterutdanning av ledere og ansatte på alle nivåer Klubben vil fortsette arbeidet med å bedre interne kommunikasjonsrutiner Det er vesentlig for klubben å ha mange av medlemmene engasjert i styret, utvalg og komiteer slik at alle får eierskap til klubben, banen og dets aktiviteter.

52 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Medlemstallet Klubben har som mål å beholde medlemsmassen i løpet av de nærmeste årene Medlemstallet skal søkes økt ved bevisst bruk av markedsføring av ”veien til golf”. gi god oppfølging til nye medlemmer følge opp bedrifters bruk av banen for sosiale arrangement, bruk av ”Ta med en venn eller to”. sponsorenes bruk av banen inkludert spesielle sponsortreff aktiv bruk av mediene og andre kanaler, for å spre kunnskap om klubben. I sesongen skal det være noe om klubben i avisen hver uke.

53 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for finans og marked Klubbens drift skal skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer Klubben vil arbeide for å styrke de økonomiske rammevilkår Klubben vil intensivere arbeidet med sponsorer/samarbeidspartnere Klubben vil markedsføre banen bevist gjennom en planmessig PR virksomhet slik at inntektene fra banen øker. Klubben skal ved år slutt ha minst kr. 600 000 på konto, som er ca. 25 % av årlige driftsutgifter. Legge til rette for at medlemmer kan si fra seg retten på tilbakebetaling av medlemslån.

54 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for rekruttering og breddeidrett Klubben skal ha spesielt fokus på å ha et tilbud til knøtter for å bedre den fremtidige rekrutteringen til eldre klasser. Klubben skal arbeide godt med juniorene, få et størst mulig antall aktive og la dem trene seg ved at de deltar i terminbestemte turneringer på Sørlandet og Østlandet. Det er viktig at klubben støtter opp om juniorer som deltar i arrangementer på landsbasis og internasjonalt. Klubben skal ha fokus på rekruttering av kvinner. Klubben skal søke å rekruttere nye medlemmer gjennom arrangementer og aktiviteter rettet mot bedrifter i regionen.

55 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for toppidrett Klubben har som mål å levere et godt resultat i Lag NM 2.div med flere juniorer på laget. Klubben har som mål å stille med et damelag i Lag NM Ha et attraktivt treningsopplegg slik at det kollektive handicapet går ned 10% i løpet av sesongen.

56 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Mål for arrangementer Klubben skal holde et høyt nivå i sine arrangementer Klubben skal gjennomføre klubbmesterskap Torsdagsturneringene gjennomføres vår og høst i tillegg til turneringer i sommerukene. Navnet på disse turneringene skal knyttes til sponsor. Mål for utstyr Maskinparken og annet utstyr skal ha en god kvalitet som gjør det lett for banemannskapet å arbeide Mål for anlegg Banen skal være åpen hele året, selv om snø og rim kan hindre spill.

57 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Klubbens prioriteringer for investeringer Styret skal arbeide for å skaffe finansiering til å gjennomføre større løft på anlegget vårt. Slike løft kan være (punkter og ikke prioritering): Bygge klubbhus/sal der nåværende telt står - 100.000, Omarbeide treningsområde Nytt utslagssted på hull 9 v/tidligere driving range – Asfalt/oljegrus på bratte vegstykker – Endre hull 3 ved å lage en dogleg før bekken – inkl. fairway bunker (200 m) h. side Fairway bunker på hull 2 – høyre side etter ca 200 meter De 2 resterende jordgreenene bygges om til samme standard som øvrige greener. Gjøre banen til 72 par ved å forlenge hullene 6 og 7 Utvide parkeringsplassen Arbeide for å reise et fullverdig klubbhus

58 Sak 9 Organisasjon og Handlingsplan Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar de forandringer styret har foreslått gjeldende for handlingsplan 2015

59 Sak 10 Valg av valgkomite og revisor Valgkomite Leder David Litlekalsøy Anne Sætra Johansen Alastair Collins Revisor Preben Johansen, Kjell Johansen revisjon

60 Sak 10 Valg Styret gis fullmakt til å utpeke representanter der hvor klubben ellers velger å være representert.

61 Sak 11 Valg Styret Valgkomiteens forslag til nytt styre: Leder: Emil Schieldrop (Ikke på valg – 1 år) Nestleder: Bjørn Engh (På valg – 2 år) Styremedlem: Rikke Printz (ny – 2 år) Styremedlem: John Are Langemyr(ny – 2 år) Styremedlem: Jan Henning Torjussen (Ikke på valg – 1 år) Varamedlem: Pål Inge Nilsen (Forsetter – 1 år) Varamedlem: Mona Ommundsen(ny - 1 år)

62 Sak 11 Valg Kontrollkomite Valgkomiteens forslag til kontrollkomite: Medlem: Arne Johansen (gjenvalgt – 1 år) Medlem: Kirsten Dyve Samuelsen (gjenvalgt – 1 år) Varamedlem: Wenche Hansen (gjenvalgt – 1 år) Henry Skaaland (gjenvalg – 1 år)

63 Takk for i dag, nå venter vi på våren. Vel hjem!


Laste ned ppt "Grimstad Golfklubb Årsmøte 3. februar 2015. ÅPNING Sak 1Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google