Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010
Velkommen til PETS 2010

2 DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Hvem er jeg? Jan Moslet Bor på Heimdal Pensjonist etter å ha jobbet i Trondheimsskolen i 43 år, derav 23 år som rektor Medlem av Rotary siden 1997 Medlem i Huseby-Flatås Rotaryklubb Sekretær i klubben i 5 år President Distriktssekretær under Per Ottesen og etter å ha skreket meg med Torbjørn ….. er jeg her igjen…..

3 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Men så til dagens tema: Huskeliste for sekretærer Sekretæren er klubbens fremste informasjonskanal og må ha kjennskap til alle klubbens aktiviteter slik at han / hun kan kjenne igjen kubbens sterke og svake sider og gi denne informasjonen videre til klubbens ledelse for iverksetting av eventuelle tiltak. Som sekretær kommer du til å håndtere store mengder informasjon. Tenk nøye gjennom hvordan all denne informasjonen kan brukes til nytte for klubben din. Kort sagt – sekretæren er klubbens administrerende direktør

4 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Din viktigste oppgave som klubbsekretær er å holde klubben informert, slik at den fungerer effektivt.

5 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
En effektiv Rotaryklubb Sørger for at klubben har et positivt omdømme i sitt område Beholder eller øker medlemsmassen gjennom året Gjennomfører gode prosjekt lokalt og/eller internasjonalt Støtter Rotary Foundation Bidrar til å utvikle ledere på klubb- eller distriktsnivå

6 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Effektive klubber Beholder og øker medlems-tallet Gjennomfører nyttige samfunns-prosjekt Støtter Rotary Foundation Utvikler ledere over klubbnivå Effektiv klubbadministrasjon Fornyelse, Foryngelse, Forbedret omdømme

7 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
I de neste minuttene skal vi ta en rask tur gjennom Rotary-året og peke på de viktigste oppgavene for sekretæren og presidenten

8 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
JUNI 2010 Innkommende president og sekretær sender kopi av klubbens planer til guvernør og assisterende guvernør. Det er grunnlag for bl.a. DG’s møte med klubbene. Avtroppende / innkommende styrer forbereder og gjennomfører presidentskiftet i klubben.

9 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
JULI 2010 Sende halvårsrapport til RI (kan sendes elektronisk til veiledning på rapportskjema) (Kopi sendes til NORFO og Distriktssekretær) Innbetaling til RI i Zürich i samsvar med faktura (Konto nr ) Betale kontingent til distriktet etter regning Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

10 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
AUGUST 2010 Sende klubbens påmelding til distriktskonferansen i Trondheim 24. – 26. september Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

11 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
SEPTEMBER 2010 Delta på Distiktskonferansen på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim 24. – 26. september Hovedtema: Rotary - Yrkesbasert nettverk innenfor rammen av etiske normer. Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

12 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
OKTOBER 2010 Sende kvartalsrapport til RI i Zürich Innbetaling til RI i Zürich for nye medlemmer Innbetaling til Rotary Foundation Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

13 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
NOVEMBER 2010 Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

14 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
DESEMBER 2010 Forberede og gjennomføre klubbens årsmøte / valg Rapportere resultat av valgene til Distriktet og RI Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

15 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
JANUAR 2011 Sende halvårsrapport til RI i Zürich Innbetaling til RI i Zürich i samsvar med faktura Betale kontingent til distriktet etter regning Sende melding om nyvalgt styre til distriktet og NORFO Gjøres via Medlemsnett / RI Member Access Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

16 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
FEBRUAR 2011 Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

17 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
MARS 2011 Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

18 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
APRIL 2011 Sende kvartalsrapport til RI i Zürich Innbetaling til RI i Zürich for nye medlemmer Innbetaling til Rotary Foundation Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

19 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
MAI 2011 Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte

20 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
JUNI 2011 Sende frammøterapport via Medlemsnett etter månedens siste møte Avtroppende / påtroppende styrer forbereder presidentskiftet i klubbene.

21 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2006 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
MEDLEMSRAPPORTERING Rapportering av nye medlemmer skal skje fortløpende. Gjøres direkte i matrikkelen i Medlemsnett

22 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Beregning av fremmøteprosenten Kun tellende medlemmer skal inn i beregningsgrunnlaget. Tellende er alle medlemmer med to unntak: 1. Medlemmer som er innvilget permisjon 2. Medlemmer som har møtefritak etter 85 års-regelen

23 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Noen viktige sider til hjelp i arbeidet: Klubbpresidentens håndbok: Klubbsekretærens håndbok: Praktisk informasjon for klubbpresidenter:

24 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Praktisk informasjon for klubbsekretærer: Samleside for blanketter, formularer og mye annet: Sjekkliste – måned for måned (nyttig for både sekretær og president):

25 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
SLIK RAPPORTERER DU MÅNEDENS OPPMØTE: Finn Øverst i høyre hjørne finner du <Medlemsnett> Logg deg på med klubbens brukernavn og passord (tildelt fra distriktet og går i arv fra sekretær til sekretær) Du kommer inn på Rotary medlemsnett I venstre marg finner du en meny som viser hvilke oppgaver du kan utføre i nettet Velg <Fremmøtestat> På neste side velger du riktig årstall: 2010 (og etter hvert 2011) Registreringssiden kommer opp. Registrer oppmøteprosent og antall møter. De øvrige feltene er sperret og kan bare endres av distriktets statistikkansvarlige, som i er

26 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Hver for oss og sammen står vi overfor store utfordringer Utgangspunktet vårt er felles: Vi kan yte noe, vi bryr oss og sammen er vi ressurssterke For å bli enda bedre, må alle samles om vårt felles mål: Fornyelse, Foryngelse og Forbedret omdømme

27 ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010 HUSKELISTE FOR SEKRETÆRER
Distriktet skal bistå klubbene i arbeidet med å utvikle seg så de bedre kan leve opp til Rotary`s formål. Distriktet være bindeleddet mellom Rotary International og klubbene. Min viktigste oppgave som distriktssekretær er å holde klubbene informert, slik at de fungerer effektivt.


Laste ned ppt "ROTARY DISTRIKT 2280 PETS OPPDAL 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google