Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen. VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen. VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen

2 VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser

3 Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring HMS - Stortingsmeldingen HMSKULTURHMSKULTUR A R B. M I L J Ø / H E L S E BESLUTNIGVEKTØYBESLUTNIGVEKTØY ORGANISASJONORGANISASJON HMS-visjon Olje og Gass - programmet koordinerer det helhetlige forskningsarbeidet

4 HMS-kultur Gi et innhold i begrepet, og definere god HMS-kultur Hva kan gjøres for å skape en god HMS-kultur på ulike nivåer og på ulike tidspunkt? Gjensidig påvirkning kultur-struktur. Ledelse og adferd på arbeidsplassen. Hva skaper tillit? Kontraktstyring og incentiver. Nasjonale kultur forskjeller Ledelse Samhandling og konflikter Teknologi, økonomi Ulike metoder Kulturrevisjoner Skape god kultur - tillit HVA? HVORDAN?

5 Endring - Organisasjon - Teknologi Kunnskapsinnhenting (OG 21, OG-programmet, Demo 2000 etc.) Analyse av rammebetingelser for HMS-arbeid Analyse av sårbarhet og effekten av barrierer i menneske, teknologi, organisasjon-(MTO) perspektiv Empirisk studie av ulike endringsprosesser for å bedre og øke bruken av HMS-analyser i forkant av kritiske beslutninger Vurdering av medarbeidernes handlingsressurser Overvåke og vurdere teknologiutvikling: (trusler og muligheter) Feiltoleranse - barrierer - sårbarhet HMS-arbeid under endringsprosesser HMS-arbeid under endring: verneorganisasjonen HVA? HVORDAN?

6 Beslutningstøtteverktøy Få innsikt i dagens tenkning når det gjelder risikostyring, risikoaksept og beslutningsprosesser i næringen Vurdere denne tenkningen og gi innspill til forbedringer Utvikle metoder for analyse av barriereytelse og risiko i driftsfasen, som tar hensyn til menneskelige og organisatoriske faktorer Utvikle egnede HMS-indikatorer HMS og økonomi – beslutninger Fremtidens risikoanalyser HMS indikatorer Ulike metoder HVA? HVORDAN?

7 Fysisk arbeidsmiljø & Helse Videreutvikle kunnskap om helse hos offshorearbeidere ved litteraturstudier og fagartikler om våre hovedtema Studier av kjemiske eksponeringsnivåer i relasjon til helse Seminar og forskning med fokus på skiftarbeid og helse Aldring og utstøting Bulkarbeidstid / skiftarbeid Kjemisk eksponering Støy eksponering HVA? HVORDAN?

8 HMS satsingen skal samlet fremskaffe Nye teorier, metoder, modeller og innsikter Minst 2 vitenskapelige artikler pr. år innen prosjektrammene Minst 2 vitenskapelige arbeider pr. år presentert ved konferanser Grunnlag for å etablere nye standarder Minst 7 Dr.grad-kandidater innen rammen av HMS-programmet Flere master-kandidater og hovedfagsoppgaver Oppdatert og forbedret undervisningsmateriell innen fagområdet Seminarer og arbeidsverksteder for alle involverte i næringen

9 Budsjett: HMS satsingen samlet 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2002 2003 2004 2005 2006 BIP Privat Adm/Info BIP/NFR KMB


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen. VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google