Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø. Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008 - 2009 -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø. Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008 - 2009 -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

2 Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013: regional og nasjonal verdiskaping - 2014: regional og nasjonal verdiskaping Samlet regional verdiskaping 2008-2014 for Tromsø regionen Samlet nasjonal verdiskaping 2008-2014 for Norge.

3 Forutsetninger og avgrensninger Ledig kapasitet i økonomien Besøkende fra vertsbyen/regionen inngår ikke i beregningene Alle inntekter og kostnader genereres arrangementsåret Modellen beregner kun kvantifiserbare prissatte effekter Modellen anbefales avgrenset til små og mellomstore arrangementer/lite komplekse arrangementer Modellen gir en vurdering og estimat av arrangementers verdiskapingspotensial

4 Av de tre viktigste forutsetningene bidrar to til en mulig underestimering av verdiskaping Forutsetning (rangert etter antatt betydning)Forventet effekt 1. Ledig kapasitet i økonomien+ 2. Ingen verdiskapning av lokale besøkende- 3. Ingen kvantifiserbare effekter- 4. Kostnader = utgifter? 5. Transportkostnader fra hjemsted til arrangørregion- 6. Inntekter og kostnader oppstår i arrangementsåret+

5 Modellen gir et estimat på forventet verdiskaping som følge av et arrangement Estimert verdiskaping er i sin helhet basert på tall fra arrangøren –Modellen gir kun en ramme for å beregne regional verdiskapning –PwC eller NCB kan ikke gå god for de data som ligger til grunn for beregningen. Data er basert på arrangements egne estimater Modellen tar ikke hensyn til subjektive faktorer som glede, merkevarebygging, kompetansebygging osv. Positiv verdiskaping innebærer at arrangementet har bidratt til netto økt etterspørsel etter varer og tjenester i regionen Verdiskaping kan ikke sammenliknes med arrangementets kostnad.

6 Sjakk-OL i Tromsø Sjakk OL ble arrangert i Tromsø i august 2014 over 14 dager Hovedvekten av tilreisende var internasjonale deltagere Arrangør betalte kost og losji for tilreisende deltagere, funksjonærer og VIP’er i 2014. Med region menes felles bo- og arbeidsmarked. Arrangør har definert dette som Tromsø by i denne sammenheng. Lokal organisasjonskomité ble opprettet i 2008. Denne vurderingen ser derfor på verdiskapingen pr år fra 2008 til 2014. 2008-2010 arrangerte arrangør The Arctic Chess Challenge i Tromsø I 2013 arrangerte arrangør Chess World Cup i Tromsø

7 2008: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping De tilreisende kom i forbindelse med The Arctic Chess Challenge Dette genererte 1015 hotellovernattinger i Tromsø- regionen Høy verdiskaping pga lang oppholdslenge (8 døgn) Arrangørs inntekter er 100% generert utenfra regionen med RDA-midler, mens 43% av forbruket er forbrukt lokalt. Arrangør har et underskudd på kr. 10,000 som dekkes lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region. *

8 2008: Regional verdiskaping av Sjakk OL 2008 1. Selve gjennomføring av arrangementet, og arrangørs kjøp av varer og tjenester bidrar med 1,2 millioner kroner i direkte etterspørselsøkning 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,3 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 1 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 2,5 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 0,7 millioner kroner. 5.Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2008 er 3,2 millioner kroner.

9 2008: alternativ presentasjon av verdiskaping: Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

10 2009: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping De tilreisende kom i forbindelse med The Arctic Chess Challenge Dette genererte 1588 hotellovernattinger i Tromsø- regionen Høy verdiskaping pga lang oppholds lenge (9 døgn) Arrangørs inntekter er 100% generert utenfra regionen med RDA-midler, mens 79% av forbruket er forbrukt lokalt. Arrangør har et underskudd på kr. 72,000 som dekkes av arrangør lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region. *

11 2009: Regional verdiskaping av Sjakk OL 2009 1. Selve gjennomføring av arrangementet, og arrangørs kjøp av varer og tjenester bidrar med 2,4 millioner kroner i direkte etterspørselsøkning 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,3 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 1,8 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 4,5 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 1,3 millioner kroner. 5.Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2009 er 5,8 millioner kroner.

12 2009: alternativ presentasjon av verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

13 2010: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping De tilreisende kom i forbindelse med The Arctic Chess Challenge Dette genererte 1992 hotellovernattinger i Tromsø- regionen Høy verdiskaping pga lang oppholdslenge (9 døgn) Arrangørs inntekter er 99% generert utenfra regionen med RDA-midler, mens 57% av forbruket er forbrukt lokalt. Arrangør har et overskudd på kr. 210,515 som beholdes av arrangør lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region. *

14 2010: Regional verdiskaping av Sjakk OL 2010 1. Selve gjennomføring av arrangementet, og arrangørs kjøp av varer og tjenester bidrar med 4,4 millioner kroner i direkte etterspørselsøkning. 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,2 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 2,5 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 7,2 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 2,3 millioner kroner. 5.Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2010 er 9,5 millioner kroner.

15 2010: Alternativ presentasjon av verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

16 2011: Regional verdiskaping av Sjakk OL. I 2011 ble det ikke arrangert noen sjakk-turnering og det var heller ingen tilreisende til regionen Arrangør hadde inntekter på 3,2 millioner kroner hvorav 75% var generert utenfra region Arrangør hadde utgifter på 3,1 millioner kroner hvorav 81% ble forbrukt lokalt. Overskuddet på 144,000 kroner ble beholdt av arrangør lokalt. Dette genererte en regional verdiskaping på 2,40 millioner kroner for Tromsø-regionen.

17 2012: Regional verdiskaping av Sjakk OL I 2012 ble det heller ikke arrangert noen sjakk-turnering og det var dermed ingen tilreisende til regionen Arrangør hadde inntekter på 5,2 millioner kroner hvorav 75% var generert utenfra region Arrangør hadde utgifter på 5 millioner kroner hvorav 74% ble forbrukt lokalt. Overskuddet på 259,000 kroner ble beholdt av arrangør lokalt. Dette genererte en regional verdiskaping på 3,46 millioner kroner for Tromsø-regionen.

18 2013: De tilreisende og arrangørs bidrag til verdiskaping De 297 tilreisende kom i forbindelse med World Cup, hvor arrangør dekket opphold for deltagerne. Dette genererte 1138 hotellovernattinger i Tromsø- regionen Arrangørs inntekter er 73% generert utenfra regionen, mens 39% av forbruket er forbrukt lokalt. Hoveddel av kostnader var gaver/premier til FIDE i forbindelse med World Cup. Arrangør har et underskudd på 4 millioner kroner som ble dekket av arrangør lokalt. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region. *

19 2013: Regional verdiskaping av Sjakk OL 2013 1. Selve gjennomføring av arrangementet bidrar med -0,8 millioner kroner i negativ direkte etterspørselsøkning. 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 0,4 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 0,5 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 0,1 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte negativ verdiskaping på -1 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL 2013 er -0,9 millioner kroner. Årsaken til den negative verdiskapingen er arrangørs kjøp av varer og tjenester utenfor regionen, finansiert med ressurser fra regionen, noe som resulterer i en netto negativ kjøp i Tromsø-regionen. Negative indirekte effekter kan forklares med at ressursene som går ut av regionen alternativt ville skapt verdier i lokaløkonomien.

20 2013: Alternativ presentasjon av verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

21 Nasjonal verdiskaping 2013 I 2013 var det til sammen 174 utenlandske tilreisende til Norge Disse hadde et totalt døgnforbruk på 0,72 millioner kroner Arrangørs kjøp av varer og tjenester utenfor Norge, generert med inntekter fra Norge bidrar til en negativ verdiskaping til Norge i 2013. Det er beregnet at 0% av inntektene til arrangementet genereres fra utlandet, mens 57% av kostnadene forbrukes i utlandet. Disse kostnadene er gaver og premier i forbindelse med World Cup Derfor får arrangementet en negativ nasjonal verdiskaping.

22 Fra kjøp til nasjonal verdiskaping 2013 1.Arrangørs kjøp av varer og tjenester i utlandet bidrar til en negativ verdiskaping på 11,3 millioner kroner for Norge. 2.Utenlandske tilreisende kjøper varer og tjenester i Norge for 0,72 millioner kroner 3. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på -10,8 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på -5,5 millioner kroner. 4. Samlet nasjonal verdiskaping for Norge som følge av Sjakk OL er -16,3 millioner kroner.

23 Alternativ presentasjon av nasjonal verdiskaping 2013 Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

24 2014: Regional verdiskaping og sysselsetting Sjakk OL 2014 skapte verdier i størrelsesorden 81,86 millioner kroner for Tromsø. Størst kilde til verdiskaping som følge av arrangementet er arrangørs kjøp av varer og tjenester lokalt i regionen Samlet verdiskaping i Tromsø-regionen er på 81,86 millioner kroner.

25 Gjennomføring av arrangementet bidrar med 74,63 millioner kroner i økt verdiskaping Gjennomføring av arrangementet er beregnet av arrangørs inntekter på 96,525 millioner kr, utgifter på 97 millioner kr, og 495,000 kroner i underskudd som dekkes av arrangør lokalt. Det er beregnet at 9% av inntektene til arrangementet genereres lokalt, mens 79% forbrukes lokalt. Dette bidraget til verdiskaping vil være positivt så lenge andel forbrukt lokalt er høyere enn andel finansiert lokalt, noe som er tilfellet under Sjakk OL.

26 De tilreisendes betydning for verdiskapingen De 3,256 tilreisende kjøper varer og tjenester for totalt 7,23 millioner kr. Årsaken til at dette er lavt er fordi arrangør dekket servering og overnattingskostnader for deltagere og tilknyttede personer. Arrangør har en kostnad på 45,2 millioner kroner i sitt regnskap for kost og losji. De tilreisende bor i regionen under arrangementet og dette skaper til sammen 48,979 overnattingsdøgn på hotellene i byen. Arrangementet opptar i gjennomsnitt 2946 hotellsenger per døgn. *5.3: Besøkende betyr i denne sammenheng tilreisende til region. *

27 Fra kjøp til regional verdiskaping 1. Selve gjennomføring av arrangementet bidrar med 61,3 millioner kroner 2. De besøkendes kjøp av lokale varer og tjenester bidrar med 1,5 millioner kroner 3. Dernest bidrar personer tilknyttet arrangementet og deltakeres kjøp av varer og tjenester med 3,9 millioner kroner 4. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på 66,7 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på 15,1 millioner kroner. 5. Samlet regional verdiskaping som følge av Sjakk OL er 81,9 millioner kroner.

28 Alternativ presentasjon av regional verdiskaping Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester

29 Nasjonal verdiskaping i 2014 Sjakk OL mottok 77 millioner i statsstøtte i 2014, dette er penger som er generert i Norge. Det var 2887 utenlandske tilreisende til arrangementet. Disse hadde et totalt døgnforbruk på 7,23 millioner Det er beregnet at 7% av inntektene til arrangementet genereres fra utlandet, mens 15% av kostnadene forbrukes i utlandet. Derfor får arrangementet en negativ nasjonal verdiskaping.

30 Fra kjøp til nasjonal verdiskaping 2014 1.Arrangørs kjøp av varer og tjenester i utlandet bidrar til en negativ verdiskaping på 6,7 millioner kroner for Norge 2.Utenlandske tilreisende kjøper varer og tjenester i Norge for 5,3 millioner kroner 3. Dette gir en direkte etterspørselsøkning på -1,3 millioner kroner, som ligger til grunn for en indirekte verdiskaping på -0,7 millioner kroner. 4. Samlet nasjonal verdiskaping for Norge som følge av Sjakk OL 2014 er -2,0 millioner kroner.

31 Alternativ presentasjon av nasjonal verdiskaping 2014 Røde piler er arrangørs kjøp av varer og tjenester Orange piler er tilreisendes kjøp av varer og tjenester 3,6

32 Samlet regional verdiskaping for Tromsø-regionen 2008-2014 År:Regional verdiskaping (i mill.): 2008:3,17 2009:5,82 2010:9,49 2011:2,40 2012:3,46 2013:-0,91 2014:81,86 Til sammen: 105,29 Inntektene med størst betydning for verdiskaping i Tromsø-regionen er statsstøtten, samt støtte fra Troms Fylkeskommune. Dette er inntekter som er generert utenfra regionen. Arrangør har i stor grad kjøpt varer og tjenester lokalt, noe som har stor betydning for den regionale verdiskapingen. I tillegg har de tilreisende fra utlandet og resten av Norge hatt stor betydning for verdiskapingen de årene det ble arrangert Arctic Chess Challenge og Sjakk OL i 2014. Til sammen har Sjakk-OL fra 2008 tom. 2014 generert en samlet regional verdiskaping for Tromsø-regionen på 105,29 millioner kroner.

33 Samlet nasjonal verdiskaping for Norge som følge av Sjakk OL 2008-2014 År:Nasjonal verdiskaping (i mill.) 2008:0,49 2009:1,40 2010:-0,66 2011:0 2012:0 2013:-16,27 2014:-1,99 Til sammen: -17,03 Årsaken til den negative nasjonale verdiskapingen for Norge er at arrangør har kjøpt varer og tjenester utenfor Norge, finansiert med ressurser fra Norge. Inntektene som har størst betydning er statsstøtten, og støtte fra Troms Fylkeskommune. Kostnadene med størst betydning er avgift til FIDE i 2014 og gaver/premier under World Cup i 2013. Det resulterer i en negativ nasjonal verdiskaping for Norge på -17,03 millioner kroner. Dette er verdier som kunne blitt benyttet i Norge, men som heller har blitt brukt ut av landet.


Laste ned ppt "Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø. Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008 - 2009 -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google