Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T-SPOT QFT IFNgamma baserte tester for TB: Hva vet vi nå ? Fredrik Oftung Karin Rønning Smitteverndivisjonen, Fhi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T-SPOT QFT IFNgamma baserte tester for TB: Hva vet vi nå ? Fredrik Oftung Karin Rønning Smitteverndivisjonen, Fhi."— Utskrift av presentasjonen:

1 T-SPOT QFT IFNgamma baserte tester for TB: Hva vet vi nå ? Fredrik Oftung Karin Rønning Smitteverndivisjonen, Fhi

2 Screening med Tuberkulin hudtest (TST-Mantoux): Store begrensninger: Lav spesifisitet Kryssreagerer med atypiske mykobakterier og BCG Lav sensitivitet ved aktiv TB, immunsvikt, immunmod behandling BCG vaksine -gir tolkningsproblemer

3 Nye spesifikke blod-tester ved TB: IFN-γ baserte assay Bedre spesifisitet og sensitivitet Ikke kryssreaksjon med BCG vaksinering Ikke kryssreaksjon med ikke- humane mykobakterier Testen påviser T celle respons på 3 antigener fra humant MTC Testen differensierer ikke mellom aktiv og latent TB Stimulering av T celler med M. tuberculosis spesifikke Ag: som mangler i BCG og andre mykobakterier Frigjort IFN-  måles med ELISA eller ELISPOT metode IGRA:

4 QuantiFERON-TB Gold ELISA T- SPOT.TB ELISPOT Måler antall IFN-g produserende celler Måler nivå av IFN-g frigjort i plasma Oxford Immunotec Cellestis

5 Blodprøver: Ag, pos og neg kontroll Inkubering: over natt: 37˚C Sentrifugerer 15 min Plasma: Lagres kjøl (8 uker) Standard Prøver Inkubering: 2 timer Vask + substrat Inkubering Resultat: QFT software Leses av ved 450 nm Inkubering av blod og lagring av prøver (lab eller kommunehelsetj) Trinn 2 – Human IFN-γ ELISA- (lab analyse) QuantiFERON-Gold TB ELISA Konjugert sek. antistoff

6 IGRA: Bruksområder og potensiale Påvise latent TB infeksjon : Screening av definerte risikogrupper (innvandrere) Smitteoppsporing Immunsuppresjon (HIV, immum supprimerende behandling: TNFα blokker, transplantasjoner) Diagnostikk ved aktiv TB (beslutningsstøtte) Extrapulmonal TB, barn Monitorere behandling og predikere sykdomsutvikling ? Neppe..

7 Inkonklusive resultater: QFT vs T-SPOT.TB Basert på flere studier 2006 - 2009: QFTT-SPOT.TB Pasienter (latent/aktiv TB) 5 - 11 %1 - 3 % Barn < 5 år25 - 32 %2 % Eldre > 80 år12 %4 % Behandling: Kortikosteroider 18 %3 % Behandling: Kreft kjemoterapi 36 %21 %

8 Evaluering av T-SPOT.TB som oppfølgingsmetode ved inkonklusivt QFT resultat: Japan: 378 pasienter med kliniske indikasjoner på aktiv TB ble testet med QFT og inkonklusive ble retestet med T-SPOT.TB 10,6 % (40/378) viste inkonklusive QFT resultater: eldre og immunsupprimerte T-SPOT.TB testen viste konklusivt svar for 65 % av disse (26/40) og egner seg som oppfølgingsmetode !

9 IGRA: Immunsuppresjon og HIV Diverse studier 2004 - 2009: TST: Sensitivitet: 15 - 46 % QFT: Sensitivitet: 63 – 85 % Lav ved CD4 tall < 200 T-SPOT.TB: Sensitivitet 81 - 90 % –bedre ved lavt antall CD4 celler

10 IGRA: Immunsuppresjon Begge IGRA tester mer sensitive enn TST ved immunsuppresjon Begge IGRA tester fungerer tilfredstillende ved moderat immunsuppresjon T-SPOT mer sensitiv og færre inkonklusive enn QFT ved lave CD4 tall (< 100-200)

11 IGRA tester: Retningslinjer for bruk i Norge Retningslinjer og flytskjemaer på www.fhi.nowww.fhi.no TST som primær screening test –Enn så lenge? –Mulighet for booster av IGRA tatt senere enn 3-5 dager etter TST QFT som primær IGRA test Indikasjon: Pos. TST, evt. klinisk vurdering QFT mest kost-effektiv ved store volumer Regionale mikrobiologiske laboratorier ved helseforetakene –Kan delegeres til kommuner hvis hensiktsmessig T-SPOT.TB som sekundær IGRA test Indikasjon: Inkonklusiv QFT test eller klinisk vurdering T-SPOT.TB mer sensitiv metode (immunsuppresjon) Utføres ved Fhi

12 IGRA: Oppsummering ! Beslutningsstøtte- erstatter ikke klinisk vurdering og risikovurdering –Utelukker ikke tuberkuløs sykdom/ smitte Kan neppe brukes til å følge klinisk utvikling under behandling av sykdom/ smitte Kan ikke skille mellom tb sykdom og LTBI Reduserer antall etterundersøkelser for LTBI


Laste ned ppt "T-SPOT QFT IFNgamma baserte tester for TB: Hva vet vi nå ? Fredrik Oftung Karin Rønning Smitteverndivisjonen, Fhi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google