Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal tiltakspakke for Bergen Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 16.03.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal tiltakspakke for Bergen Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 16.03.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal tiltakspakke for Bergen Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 16.03.2009

2 Hvorfor lokal tiltakspakke? Byrådet var tidlig ute med tiltak allerede i budsjettforslaget i september –Veier og skoler rustes opp for en halv mrd Regjeringens tiltakspakke i januar var for snevert innrettet, hovedsakelig bygg/anlegg –Byrådet varslet tidlig at det var behov for å gjøre mer og at man måtte se på lokale tiltak I februar møtte vi næringslivet for å få innspill til hva vi kunne bidra med –62 innspill ble mottatt –Senere denne måneden skal vi ha møte med den lokale banknæringen

3 Hva inneholder pakken? Viktigste grepet: –HALVERING AV EIENDOMSSKATTEN 20 andre tiltak for å stimulere til positiv utvikling i det lokale næringsliv/arbeidsliv –Fokus på kommunen som organisasjon og myndighetsutøver –Vi har også hatt et langsiktig perspektiv på utviklingen av Bergensregionen

4 Lokal tiltakspakke for Bergen Finansbyråd Christine Meyer Pressekonferanse 16.03.2009

5 Hvorfor halvering av eiendomsskatten nå? Varsel om at finanskrisen blir dypere enn tidligere antatt –Økende arbeidsledighet –Flere konkurser –Langt flere bedrifter varsler om problemer Innbyggerne og næringslivet har nå mer behov for pengene enn Bergen kommune –Vil hjelpe innbyggere som kommer i økonomiske vanskeligheter på grunn av høye boligpriser og tap av inntekt –Vil hjelpe næringslivet gjennom økonomisk lette og økt kjøpekraft hos innbyggerne

6 Skatt som virkemiddel for å avhjelpe finanskrisen Regjeringen har ikke benyttet muligheten til å lette skattetrykket De borgelige partiene har hele tiden argumentert for at krisepakkene bør kombineres med skattelette Byrådet bruker den handlefriheten vi har og tar ansvar –Eiendomsskatten er den eneste skatten vi rår over –Vi bruker kraftpenger til å finansiere halvering av eiendomsskatt i tre år

7 Halvering av eiendomsskatten Eiendomsskatten halveres fra 6 til 3 promille Bergenserne gis skattelette på 110 millioner Næringslivet gis skattelette på drøye 50 millioner Dette er en profil som er sosialt innrettet –De som kom sist inn på boligmarkedet og bygget nytt i boligboomen vil få den største skatteletten –For en bolig med en ligningsverdi på 2.000.000 betyr dette 6000 kroner mer i lommeboken med umiddelbar virkning På landsbasis er dette det samme som om regjeringen hadde gitt 3 mrd i skattelette

8 Byrådet foreslår i tillegg 20 andre tiltak Regelverk knyttet til kommunale anskaffelser Kommunens lærlingvirksomhet Arbeidsmarkedstiltak Veiledningstjeneste for mindre bedrifter Forhold knyttet til arbeidsmarkedet Utvidelse av trainee-ordningen Kommunen som myndighetsutøver Offentlige planer Startlån Tiltak av næringspolitisk art

9 Tiltak nummer 1-2 Regelverk knyttet til kommunale anskaffelser 1.Terskelverdien for forenklet utlysning av anskaffelser heves inntil videre fra 100.000 til 500.000, og blir derved på linje med den praksis staten og andre kommuner har i forhold til regelverket. 2.Ved kontrahering av varer og tjenester vil Bergen kommune som en hovedregel stille krav om at bedrifter det inngås avtale med, er en godkjent lærlingbedrift.

10 Tiltak nummer 3-4 Kommunens lærlingvirksomhet 3.Bergen kommune er klar til å ta på seg ansvaret for inntil 10 konkurslærlinger innen byggefagene. Kommunen har som ambisjon å få til et opplegg som sikrer ytterligere 10 konkurslærlinger et læreopplegg, dersom det skulle vise seg å være behov for det. 4.Bergen kommune vil øke eget inntak av lærlinger ved opptaket høsten 2009.

11 Tiltak nummer 5-6 Arbeidsmarkedstiltak 5.Bergen kommune vil gjennom sine arbeidsmarkedsbedrifter øke sin beredskap for å møte de utfordringer økt arbeidsledighet vil gi, og arbeide for å øke antall tiltaksplasser i egen virksomhet. 6.Bergen kommune vil etablere en ordning der en legger til rette for en økt bruk av arbeidskraft med innvandrerbakgrunn til vikaroppdrag internt i kommunen.

12 Tiltak nummer 7 Etablering av veiledningstjeneste for mindre bedrifter 7.Bergen kommune vil etablere en egen veiledningstjeneste for mindre firmaer som ønsker å kvalifisere seg for oppdrag i Bergen kommune.

13 Tiltak nummer 8 Forhold knyttet til arbeidsmarkedet 8.Bergen kommune vil intensivere arbeidet med å få på plass lærlinger i helsefagutdanningen og etablere en ordning med jobbgaranti etter fullført utdanning. For å få til en økt rekruttering vil Bergen lommune vurdere nye finansieringsordninger som kan legge til rette for rekruttering av eldre arbeidstakere med interesse for helsefaglig arbeid.

14 Tiltak nummer 9 Utvidelse av trainee-ordningen 9.Kommunens trainee-ordning videreføres og utvides med 50 % i omfang.

15 Tiltak nummer 18-20 Tiltak av næringspolitisk art 18.Business Region Bergen gis et ekstratilskudd for 2009 på 1.0 mill til Etableringstjenesten. 19.Bergen kommune gir et ekstratilskudd til Connect Vest på 1.0 mill øremerket Springbrett. 20.Bergen kommune gir et ekstratilskudd til Bergen Reiselivslag på 1.0 mill for 2009 til markedsføring.

16 Lokal tiltakspakke for Bergen Byggesaksbyråd Øistein Christoffersen Pressekonferanse 16.03.2009

17 Tiltak nummer 10-14 Kommunen som myndighetsutøver 10.Kommunen vil gi ”byggemodne prosjekter” prioritet i plan- og byggesaksbehandlingen. En slik ordning innebærer at det etableres klare kjøreregler. 11.Prosjekter som er i samsvar med overordnet plan og der innlevert søknad er fullstendig, gis prioritet. Ufullstendige prosjekter og søknader sendes i retur.

18 Tiltak nummer 10-14 Kommunen som myndighetsutøver 12.Pålagte rekkefølgekrav knyttet til viktige infrastruktur tiltak skal gjennomføres. For å sikre effektiv gjennomføring kan kommunen i enkelte tilfelle vurdere forskuttering når slike krav er stilt. 13.”Planhjelp” etableres som et nytt veiledningstiltak overfor privatpersoner og mindre tiltakshavere som ikke har kapasitet til å bygge opp tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon, til effektivt å håndtere de utfordringer de ulike søknadsprosesser gir.

19 Tiltak nummer 10-14 Kommunen som myndighetsutøver 14.Bergen kommune skal benytte den utflating det for tiden er i bygge- og anleggsmarkedet, til et ytterligere systematisk arbeid for å fjerne køer og derved flaskehalser i behandling av plan- og byggesaker.

20 Tiltak nummer 15-16 Offentlige planer 15.I næringssammenheng vil følgende videreutviklingsområder stå sentralt: Næringskorridoren, Midttun, Laksevåg, Sandsli/Kokstad, Lagunen, og Åsane. Avklaringer for videre utvikling av disse områdene vil bli prioriter. 16.Arbeidet med offentlige planer trappes opp ved at fagområdet tilføres 5 midlertidige stillinger i to år.

21 Tiltak nummer 17 Startlån 17.Bergen kommune vil utnytte ordning med startlån i Husbanken til økte låneopptak.


Laste ned ppt "Lokal tiltakspakke for Bergen Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 16.03.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google