Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvbetjening - kommuneportaler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvbetjening - kommuneportaler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvbetjening - kommuneportaler
Regionrådsmøte , PA Roy Allan Hansen

2 VFR sitt e-serviceprosjekt
Prosjektets målsettinger: Det skal etableres en felles serviceportal som er tilgjengelig for alle innbyggere i regionen. Kommunale basistjenester skal gjøres tilgjengelig i portalen. Det skal utvikles et brukervennlig og enkelt system for direkte brukerstøtte og oppfølging.

3 Status og fremdriftsplan
Et arbeidsutkast foreligger. Kommunene jobber i disse dager med eget skjemabehov. Stor forskjell! Koordinering med MinSide. Fase 1: Lansering i oktober/november. Fase 2: Lansering usikker. Januar/februar.

4 Portalen et supplement
De kommunale hjemmesidene beholdes som før, men får et nytt menypunkt med navn ”selvbetjening”. Viktig: Portalen inneholder tjenester, ikke informasjon og tjenestebeskrivelser. Kommunene bør komplettere med tjenestebeskrivelser. Portalen er dermed et supplement til dagens hjemmesider.

5 Integrasjonsprosjekt
Trygdeetat Skatteetat Lånekassa MinSide Sikkerhet Folkeregister Kommuneportal Enhetsregister Sakssystem Økonomisys

6 Selvbetjeningsportalen – Fase 1

7 Selvbetjeningsportalen – Fase 2

8 Autentisering og -nivå
Autentisering forutsetning for å realisere portalen. Flere nivåer: Lav autentisering: Brukernavn/passord Lite personlig informasjon, begrenset risiko. Middels autentisering: Person Standard ”Vårt nivå” – fakturaopplysninger, historikk, integrasjoner. Høy autentisering: Person Høy Innenfor personvernlovgivningen.

9 Fordeler med å være autentisert:
Kommunen vet hvem vedkommende er, og kan dermed tilgjengeliggjøre flere e-tjenester: Personlige profiler med uttrekk fra folkeregisteret. Preutfylling av skjema. Skjemaarkiv + mellomlagring av skjema. Fakturauttrekk. Oppslag mot andre eksterne databaser. Integrasjon mot MinSide.

10 Mulige autentiseringsløsninger:
BuyPass (eks. spillerkortet Norsk Tipping). BankID (Sparebank1 N-N nettbank). MinSide IDP (PIN-koder fra skattekortet). BuyPass og BankID er utbredt i regionen, men koster i etablering og drift. MinSide IDP er gratis i bruk, for kommuner som samarbeider med MinSide. Hvilke løsninger skal VFR benytte?

11 Digital kompetanse Suksesskriterium: befolkningen må kunne benytte seg av mulighetene i portalen. Mulig å presentere e-Borger og datakortmodulene i portalen – venter avklaring fra Dataforeningen. God tilnærming på de nasjonale føringene rundt utvikling av den digitale kompetansen.

12 Økonomi Utgangspunkt: økonomisk ramme på 1,8 mill.
Alta kommune tilfører prosjektet med 0,3 mill kr. Lite reserver. Prinsipielle avklaringer nødvendig. Utfordring å realisere e-Borgerkonseptet, BuyPass og BankID.

13 Prinsippavklaring økonomi
Kommunene betaler selv for tilpasninger i egne datasystemer (muliggjør uttrekk). Oppgradering av saksbehandlingssystemene. Komponent for uttrekk av fakturainformasjon. Portalen designer og presenterer data i portalen. Ryddig prinsipp i forhold til hva den enkelte kommune ønsker (og kan) tilby av e-tjenester.


Laste ned ppt "Selvbetjening - kommuneportaler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google