Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLP, utfordringer i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLP, utfordringer i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 KLP, utfordringer i skolen
Håvard Tjora

2 ”Systemsvikt” Det eneste som kan sikre et system mot svikt, er et sterkt, overordnet fokus på profesjonalitet. Hva kan vi? Hva kan vi ikke? Hva gjør vi med det vi ikke kan eller vet? Hva er våre mål? Hva bruker vi tiden på? Hva vet vi hjelper? Hva tror vi hjelper? Hva slags miljø er det for å rette på hverandre? …

3 Tallenes klare tale 20% regnes som funksjonelle analfabeter etter 10.klasse 30% gjennomfører ikke vgs 25-30% har store mattevansker Snakke om bøkene og +om Blanke ark

4 Tallene for P1 matte, 2012 36% fikk karakteren 1
Tar vi med de med karakteren 2, er tallet 67% Ingen fikk karakteren 6 i 2012

5 Grunnen må redes for tidlig innsats: Det er normalt å slite på skolen
Et stort antall barn synes skole er fryktelig vanskelig Skoletiden er preget av mislykkethet, lav selvtillit og apati. –Vi bør se på testkulturen i skolen! Tilbud om spesialundervisning: I Norge er 40% av spes.ped lærerne ufaglærte.

6 Gjennomføringen i vgs Karakterer fra grunnskole og gjennomføring:
Karaktersnitt 2,5: 8% sannsynlighet Karaktersnitt 3,0: 18% sannsynlighet Karaktersnitt 5<: 97% sannsynlighet Elevene i Blanke ark: ”Skolen er ikke et sted for anerkjennelse”

7 To kjennetegn for gjennomføring
Godt grunnlag fra grunnskolen/godt faglig ivaretatt Arbeid med relasjonskompetanse

8 Profesjonalitet

9 Min kompetanse i lese- og skriveopplæring
LTG-metoden

10 Kunnskap om diagnoser:
Adhd Dysleksi Aspergers syndrom add Dyskalkuli Autisme generelle læringsvansker nonverbale læringsvansker IOP Hvordan fungerer systemet – hvem har ansvaret for hva? Hvor man henvender seg – saksgangen?

11 Min kompetanse om skole-hjem
Foreldre Sorgreaksjoner Barnets plass i familien (det kjæreste man har) Trå varsomt - løsningsorientering Lekser (hva, hvor mye, hvordan, ansvarsfordeling) Foreldremøter Utviklingssamtaler/konferansetimer Karaktersetting Veiledende vurdering (vurdering for læring) Hvem har ansvaret for hva??? Diagnosesetting - diagnosehenvisning Barn som utsettes for overgrep og vold i hjemmet Psykiske problemer

12 Profesjonalitet Møtet med dyptgripende områder blir svært subjektivt håndtert Store skolekulturforskjeller i Norge Hva er greit og ugreit å si på lærerværelset? En lærer er en leder med lederansvar Hvordan forholder vi oss til de elevene vi ikke mestrer?

13 Tidlig innsats Tidligere enn tidlig innsats: Utdanne gode barnehagepedagoger Det må jobbes med rekruttering og lønnsbetingelser. Kan hvem som helst jobbe med barn?

14 Kartlegge i barnehagen?
Et barn lærer 8 ord hver dag fra ca. fireårsalder. Den viktigste predikatoren for lesing. 4-årsalder: 3 ganger så mange ord hos de med størst ordforråd. Danmark: Halverte barn med lesevansker ved å jobbe med ordforråd

15 Kvalitet nå, men hva med om 10 år?
Det er en uavklart ressursutfordring i skolen: 2020: Mangler mellom og lærere i grunnskolen. 2020: 75% av alle realfagslærere har gått av med pensjon i vgs

16 Innspill om skolen Skolen må styres fra solid forskning, nå styres den av politisk ideologi (læreplanene, skriftlig vurdering, ingen må skille seg ut, karakterer i barneskolen, baseskolene, gratis lunsj, mer anmerkninger, KRL-faget…) Det må etableres gode rutiner for å plukke opp elever og gi dem hjelp (tidlig innsats) Det bør komme en felles standard for skolenes ansvar, med påfølgende etterutdanning.

17 Tilbud om sommerskoler?
VGS må se på rutiner for nye elever (oppfølging, tidligere fravær, dårlige karakterer, relasjonsarbeid) Ha klare forventninger til skolene, og snakk med dem om hvilke rammer de trenger

18 Tiden vi har Min jobb har to mål: Hva bruker vi tiden på?
Elevene skal lære seg det som står i K06 Elevene skal trives Hva bruker vi tiden på?

19 Oppsummering om profesjonalitet…
”Erling Tjora var min yndlingsfavorittlærer! Hvordan går det med ham?” Ragnhild, 65 år gammel i 2011

20 En som jobber tett på barn, huskes evig – noen fortelles det om i generasjoner.
Hver dag kan vi skape minner som vil huskes i årtier Hva slags minner?


Laste ned ppt "KLP, utfordringer i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google