Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gilbert Engelsk 5. – 7. trinn, spesialundervisning ungdomstrinnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gilbert Engelsk 5. – 7. trinn, spesialundervisning ungdomstrinnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gilbert Engelsk 5. – 7. trinn, spesialundervisning ungdomstrinnet

2 Innhold Nettressurs Gilbert 1: 5. og 6. trinn Gilbert 2: 7. trinn
Fokus på grunnleggende ferdigheter: Lytting, skriving, lesing, snakking Systematisk grammatikk og oppgaver som aktiviserer ordforrådet

3 Kunnskapsløftet Gilbert dekker områdene språklæring og kommunikasjon etter 7. trinn

4 Struktur Kursene er inndelt i kapitler basert på tydelige læringsmål

5 Kapittelforside

6 Oppgavesider Kapitlene består av 12 – 16 oppgavesider Oppgavetyper:
Lytting Uttale Skriving Lesing Grammatikk Vokabular

7 Lytteforståelse Lytteoppgavene er knyttet til tema for hver leksjon og omfatter bla. dialoger, radioprogram og telefonsamtaler

8 Uttaletrening Elevene leser inn enkeltord eller setninger fra kapitlet og får tilbakemeldinger på uttalen

9 Skriveferdigheter Alle skriveoppgavene er selvrettende Fokus på:
Rettskriving Konjunksjoner Relative setninger m.m.

10 Leseforståelse Tekster om ulike emner i flere sjangere Eksempler:
E-post Brev Timeplaner Faktatekster Tv-program

11 Grammatikk Tydelig progresjon Mye repetisjon

12 Vokabular Oppgaver som gir aktivt ordforråd

13 Hvordan bruke Gilbert? Arbeidet med språklæring og kommunikasjon skjer med utgangspunkt i Gilbert Det er vanlig å lage arbeidsplaner over to uker og la elevene gjennomføre en til to leksjoner Gilbert kan brukes av elevene hjemme og på skolen

14 Gilbert på data Anbefalt tidsbruk:
20 – 40% av tiden, ca. en vanlig skoletimer per uke Bruk Gilbert til å lære elevene studieteknikk, samme oppgave kan gjøres gjentatte ganger I starten kan det lønne seg å lage hyppige tester basert på In Use. Skriv ut oppgavesider.

15 Gilbert i klasserommet
Viktig å introdusere nye tema og å gjennomgå nytt stoff i klassen før elevene får jobbe på data Bruk gjerne animasjoner, lydfiler og video som igangsettere Baser muntlige aktiviteter og skriftlige aktiviteter på Gilbert Brukes i kombinasjon med andre læreverk. Suppler med lettlestbøker og enkle tekster.


Laste ned ppt "Gilbert Engelsk 5. – 7. trinn, spesialundervisning ungdomstrinnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google