Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg. 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg. 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne."— Utskrift av presentasjonen:

1 09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg

2 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne

3 09.05.2006 08:35 www.questback.com 3 Alder:

4 09.05.2006 08:35 www.questback.com 4 Hva er hovedstudiet ditt? {Årsstudium, LOP - påbyggingsstudiu m i Ledelses-, organisasjons- og personalfag |Årsstudium i markedsfag }Årsstudium i pedagogikk ~Årsstudium i psykologi Årsstudium i reiseliv Årsstudium i sosiologi Deltid - Veiledning trinn I Deltid - Årsstudium i Mijøterapeutisk arbeid med barn og unge Deltid - Årsstudium i pedagogikk - deltid ŒDeltid - Spesialpedagogikk 2.avdeling ŠDeltid - Ped og det mod OG Deltakelse og marg. ŽDeltid - Veiledning trinn II ƒDeltid - Helserett ˆDeltid - Personalutvikling og ledelse 2 (PU2) ‘Deltid - Økonomisk rådgivning ’Annet ‚Deltid - Bachelor i vernepleie, deltid - DEVU „Deltid - Karriereveiledning †Deltid - Master in Social Inclusion......... …Deltid - Kulturbasert næringsutvikling

5 09.05.2006 08:35 www.questback.com 5 Hvilket år er du i studieløpet? a1.år b2.år c3.år

6 09.05.2006 08:35 www.questback.com 6 Hvilket år er du i studieløpet? a1.år b2.år

7 09.05.2006 08:35 www.questback.com 7 Jeg tar masterstudiet på: aHeltid bDeltid

8 09.05.2006 08:35 www.questback.com 8 Jeg synes at: aLærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. bDet er en god tone mellom lærerne og studentene. cDet faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. dTrivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. eTilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. fArbeidsbelastningen på studiet er for stor. gStudentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. hVi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. iDet er god variasjon i undervisningsformer ved studiet. jDet har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsoppleg get. kDet burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. lJeg har blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. mJeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. nStudiet har svart til mine forventninger ved studiestart oFaglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. pJeg kan anbefale studiet til andre.

9 09.05.2006 08:35 www.questback.com 9 Jeg synes at: aLærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. bDet er en god tone mellom lærerne og studentene. cDet faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. dTrivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. eTilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. fArbeidsbelastningen på studiet er for stor. gStudentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. hVi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. iDet er god variasjon i undervisningsformer ved studiet. jDet har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsopplegget. kDet burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. lJeg har blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. mJeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. nStudiet har svart til mine forventninger ved studiestart oFaglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. pJeg kan anbefale studiet til andre. Fra forrige sides tabell

10 09.05.2006 08:35 www.questback.com 10 Lærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

11 09.05.2006 08:35 www.questback.com 11 Det er en god tone mellom lærerne og studentene. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

12 09.05.2006 08:35 www.questback.com 12 Det faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

13 09.05.2006 08:35 www.questback.com 13 Trivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

14 09.05.2006 08:35 www.questback.com 14 Tilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive.

15 09.05.2006 08:35 www.questback.com 15 Arbeidsbelastningen på studiet er for stor. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

16 09.05.2006 08:35 www.questback.com 16 Studentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

17 09.05.2006 08:35 www.questback.com 17 Vi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

18 09.05.2006 08:35 www.questback.com 18 Det er god variasjon i undervisningsformer (forelesning, seminar, gruppearbeid, oa.) ved studiet.

19 09.05.2006 08:35 www.questback.com 19 Det har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsopplegget. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

20 09.05.2006 08:35 www.questback.com 20 Det burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

21 09.05.2006 08:35 www.questback.com 21 Jeg har blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

22 09.05.2006 08:35 www.questback.com 22 Jeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året.

23 09.05.2006 08:35 www.questback.com 23 Studiet har svart til mine forventninger ved studiestart

24 09.05.2006 08:35 www.questback.com 24 Faglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

25 09.05.2006 08:35 www.questback.com 25 Jeg kan anbefale studiet til andre.

26 09.05.2006 08:35 www.questback.com 26 Alt i alt, hvor tilfreds er du med: aHvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? bGjennomføring av undervisningsop plegget generelt ved studiet? cHvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? dDin egen faglige progresjonen i studiet? eDen praktiske gjennomføringen av eksamensavvikli ng? fEget læringsutbytte? gStudiet generelt?

27 09.05.2006 08:35 www.questback.com 27 Hvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

28 09.05.2006 08:35 www.questback.com 28 Gjennomføring av undervisningsopplegget generelt ved studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

29 09.05.2006 08:35 www.questback.com 29 Hvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

30 09.05.2006 08:35 www.questback.com 30 Din egen faglige progresjonen i studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

31 09.05.2006 08:35 www.questback.com 31 Den praktiske gjennomføringen av eksamensavvikling? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

32 09.05.2006 08:35 www.questback.com 32 Eget læringsutbytte? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

33 09.05.2006 08:35 www.questback.com 33 Studiet generelt? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

34 09.05.2006 08:35 www.questback.com 34 Alt i alt, hvor tilfreds er du med: aKantinetilbudet? bBibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? cBiblioteket generelt? dFysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? eTilgangen på grupperom? fTilgangen på lesesalplass? gTilgangen på datamaskiner? hInformasjon på www.hil.no? iBruk av Fronter som verktøy?

35 09.05.2006 08:35 www.questback.com 35 Kantinetilbudet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

36 09.05.2006 08:35 www.questback.com 36 Bibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

37 09.05.2006 08:35 www.questback.com 37 Biblioteket generelt? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

38 09.05.2006 08:35 www.questback.com 38 Fysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

39 09.05.2006 08:35 www.questback.com 39 Tilgangen på grupperom? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

40 09.05.2006 08:35 www.questback.com 40 Tilgangen på lesesalplass? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

41 09.05.2006 08:35 www.questback.com 41 Tilgangen på datamaskiner? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

42 09.05.2006 08:35 www.questback.com 42 Informasjon på www.hil.no? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

43 09.05.2006 08:35 www.questback.com 43 Bruk av Fronter som verktøy?

44 09.05.2006 08:35 www.questback.com 44 Service aServicen i Studenttorget? bServicen i avdelingsadminist rasjonen/SELL? cStudieveiledning i Studenttorget? dStudieveiledning hos faglige ansatte?

45 09.05.2006 08:35 www.questback.com 45 Servicen i Studenttorget? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

46 09.05.2006 08:35 www.questback.com 46 Servicen i avdelingsadministrasjonen/SELL? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

47 09.05.2006 08:35 www.questback.com 47 Studieveiledning i Studenttorget? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

48 09.05.2006 08:35 www.questback.com 48 Studieveiledning hos faglige ansatte? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

49 09.05.2006 08:35 www.questback.com 49 (Tilstedeværelse på) Forelesninger {27 |28 }29 ~30 31 eller mer a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n14......... p16

50 09.05.2006 08:35 www.questback.com 50 Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid {27 |28 }29 ~30 31 eller mer a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n14......... p16

51 09.05.2006 08:35 www.questback.com 51 Annet studiearbeid (egenstudie, kollokvier, lesning, egeninitiert oppgavearbeid, o.l.) {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d4......... f6

52 09.05.2006 08:35 www.questback.com 52 Fritidsaktiviteter i studentmiljøet (inkl. studentpolitikk, ol.) {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d4......... f6

53 09.05.2006 08:35 www.questback.com 53 Antall timer til lønnet arbeid ved siden av studiene {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d4......... f6

54 09.05.2006 08:35 www.questback.com 54 Antall timer til fritidsaktiviteter utenfor studentmiljøet: {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d4......... f6

55 09.05.2006 08:35 www.questback.com 55 Antall timer til familieliv/private forpliktelser {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d4......... f6

56 09.05.2006 08:35 www.questback.com 56 Forelesninger (eller forelesningslignende aktivitet): a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

57 09.05.2006 08:35 www.questback.com 57 Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

58 09.05.2006 08:35 www.questback.com 58 Egenstudie, kollokvier, lesning, oppgavearbeid, o.l. a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

59 09.05.2006 08:35 www.questback.com 59 Forelesninger (eller forelesningslignende aktivitet): a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

60 09.05.2006 08:35 www.questback.com 60 Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid

61 09.05.2006 08:35 www.questback.com 61 Egenstudie, kollokvier, lesning, oppgavearbeid, o.l. a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

62 09.05.2006 08:35 www.questback.com 62 Forrige uke: aVar en typisk studieuke for meg bDrev jeg mindre med studiearbeid enn normalt cDrev jeg mer med studiearbeid enn normalt

63 09.05.2006 08:35 www.questback.com 63 Om du skal vurdere anvendelsen av tid til studier, vil du da si at du har brukt: aAlt for mye tid bLitt for mye tid cPasse med tid dLitt for lite tid eAltfor lite tid fVet ikke

64 09.05.2006 08:35 www.questback.com 64 Benytter du deg av høgskolens lokaliteter til studieaktivitet etter kl.16? aJa, en eller flere ganger i uka bJa, men bare under eksamens- /undervisningsint ensive perioder cJa, anslagsvis ett par ganger i måneden dNei, svært sjelden eller aldri

65 09.05.2006 08:35 www.questback.com 65 Alt i alt, hvor tilfreds er du med, aDet sosiale studentmiljøet ved HiL? bLillehammer som sted å være? cAktivitetstilbudet ved skolen utover studiet? dStudietilværelsen ved Høgskolen i Lillehammer? eLivet ditt generelt nå for tiden?

66 09.05.2006 08:35 www.questback.com 66 Det sosiale studentmiljøet ved HiL? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

67 09.05.2006 08:35 www.questback.com 67 Lillehammer som sted å være?

68 09.05.2006 08:35 www.questback.com 68 Aktivitetstilbudet ved skolen utover studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

69 09.05.2006 08:35 www.questback.com 69 Studietilværelsen ved Høgskolen i Lillehammer?

70 09.05.2006 08:35 www.questback.com 70 Livet ditt generelt nå for tiden?


Laste ned ppt "09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg. 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google