Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg. 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg. 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne."— Utskrift av presentasjonen:

1 :35 1 Svarlogg

2 :35 2 Kjønn: aMann bKvinne

3 :35 3 Alder:

4 :35 4 Hva er hovedstudiet ditt? {Årsstudium, LOP - påbyggingsstudiu m i Ledelses-, organisasjons- og personalfag |Årsstudium i markedsfag }Årsstudium i pedagogikk ~Årsstudium i psykologi Årsstudium i reiseliv Årsstudium i sosiologi Deltid - Veiledning trinn I Deltid - Årsstudium i Mijøterapeutisk arbeid med barn og unge Deltid - Årsstudium i pedagogikk - deltid ŒDeltid - Spesialpedagogikk 2.avdeling ŠDeltid - Ped og det mod OG Deltakelse og marg. ŽDeltid - Veiledning trinn II ƒDeltid - Helserett ˆDeltid - Personalutvikling og ledelse 2 (PU2) ‘Deltid - Økonomisk rådgivning ’Annet ‚Deltid - Bachelor i vernepleie, deltid - DEVU „Deltid - Karriereveiledning †Deltid - Master in Social Inclusion …Deltid - Kulturbasert næringsutvikling

5 :35 5 Hvilket år er du i studieløpet? a1.år b2.år c3.år

6 :35 6 Hvilket år er du i studieløpet? a1.år b2.år

7 :35 7 Jeg tar masterstudiet på: aHeltid bDeltid

8 :35 8 Jeg synes at: aLærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. bDet er en god tone mellom lærerne og studentene. cDet faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. dTrivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. eTilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. fArbeidsbelastningen på studiet er for stor. gStudentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. hVi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. iDet er god variasjon i undervisningsformer ved studiet. jDet har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsoppleg get. kDet burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. lJeg har blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. mJeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. nStudiet har svart til mine forventninger ved studiestart oFaglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. pJeg kan anbefale studiet til andre.

9 :35 9 Jeg synes at: aLærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. bDet er en god tone mellom lærerne og studentene. cDet faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. dTrivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. eTilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive. fArbeidsbelastningen på studiet er for stor. gStudentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. hVi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. iDet er god variasjon i undervisningsformer ved studiet. jDet har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsopplegget. kDet burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. lJeg har blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. mJeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året. nStudiet har svart til mine forventninger ved studiestart oFaglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. pJeg kan anbefale studiet til andre. Fra forrige sides tabell

10 : Lærerne er generelt godt forberedte til undervisningen. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

11 : Det er en god tone mellom lærerne og studentene. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

12 : Det faglige arbeidsmiljøet blant studentene på mitt kull er dårlig. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

13 : Trivsel og samhold blant oss studenter på mitt kull i studiet er godt. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

14 : Tilbakemeldingene fra lærerne på skriftlige og muntlige arbeider er relevante og konstruktive.

15 : Arbeidsbelastningen på studiet er for stor. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

16 : Studentenes evalueringer av undervisningen blir tatt hensyn til. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

17 : Vi har fått dårlig innføring i krav og forventninger som stilles til oss. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

18 : Det er god variasjon i undervisningsformer (forelesning, seminar, gruppearbeid, oa.) ved studiet.

19 : Det har vært for mange uforutsette endringer i undervisningsopplegget. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

20 : Det burde vært lagt opp til mer gruppearbeid på studiet. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

21 : Jeg har blitt flinkere til å arbeide selvstendig med fagstoff i løpet av studieåret. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

22 : Jeg har blitt fortrolig med faglige begreper og teorier i løpet av året.

23 : Studiet har svart til mine forventninger ved studiestart

24 : Faglige diskusjoner med andre studenter har betydd mye for forståelsen av fagstoffet. aHelt uenig bDelvis uenig cHverken enig eller uenig dDelvis enig eHelt enig fVet ikke/ikke aktuelt

25 : Jeg kan anbefale studiet til andre.

26 : Alt i alt, hvor tilfreds er du med: aHvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? bGjennomføring av undervisningsop plegget generelt ved studiet? cHvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? dDin egen faglige progresjonen i studiet? eDen praktiske gjennomføringen av eksamensavvikli ng? fEget læringsutbytte? gStudiet generelt?

27 : Hvordan du ble tatt i mot ved oppstarten av studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

28 : Gjennomføring av undervisningsopplegget generelt ved studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

29 : Hvordan studiet ditt holder deg informert om endringer? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

30 : Din egen faglige progresjonen i studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

31 : Den praktiske gjennomføringen av eksamensavvikling? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

32 : Eget læringsutbytte? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

33 : Studiet generelt? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

34 : Alt i alt, hvor tilfreds er du med: aKantinetilbudet? bBibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? cBiblioteket generelt? dFysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? eTilgangen på grupperom? fTilgangen på lesesalplass? gTilgangen på datamaskiner? hInformasjon på iBruk av Fronter som verktøy?

35 : Kantinetilbudet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

36 : Bibliotekets bok- og dokumentsamling for faget du studerer? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

37 : Biblioteket generelt? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

38 : Fysiske fasiliteter i undervisningen (auditorier, klasserom, ol.)? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

39 : Tilgangen på grupperom? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

40 : Tilgangen på lesesalplass? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

41 : Tilgangen på datamaskiner? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

42 : Informasjon på aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

43 : Bruk av Fronter som verktøy?

44 : Service aServicen i Studenttorget? bServicen i avdelingsadminist rasjonen/SELL? cStudieveiledning i Studenttorget? dStudieveiledning hos faglige ansatte?

45 : Servicen i Studenttorget? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

46 : Servicen i avdelingsadministrasjonen/SELL? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

47 : Studieveiledning i Studenttorget? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

48 : Studieveiledning hos faglige ansatte? aSvært utilfreds bSvært tilfreds cIkke benyttet/Ikke aktuelt

49 : (Tilstedeværelse på) Forelesninger {27 |28 }29 ~30 31 eller mer a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n p16

50 : Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid {27 |28 }29 ~30 31 eller mer a1 b2 c3 d4 e5 f6 g7 h8 i9 j10 k11 l12 m13 n p16

51 : Annet studiearbeid (egenstudie, kollokvier, lesning, egeninitiert oppgavearbeid, o.l.) {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d f6

52 : Fritidsaktiviteter i studentmiljøet (inkl. studentpolitikk, ol.) {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d f6

53 : Antall timer til lønnet arbeid ved siden av studiene {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d f6

54 : Antall timer til fritidsaktiviteter utenfor studentmiljøet: {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d f6

55 : Antall timer til familieliv/private forpliktelser {27 |28 }29 ~30 31 33 ƒ35 ˆ40 ‚34 „36 †38 ‡39 …37 ‰41 eller mer €32 a1 b2 c3 d f6

56 : Forelesninger (eller forelesningslignende aktivitet): a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

57 : Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

58 : Egenstudie, kollokvier, lesning, oppgavearbeid, o.l. a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

59 : Forelesninger (eller forelesningslignende aktivitet): a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

60 : Seminarer, veiledning, organisert gruppearbeid

61 : Egenstudie, kollokvier, lesning, oppgavearbeid, o.l. a0 b1 c2 d3 e4 f5 g6 h7 i8 j9 k10 l11 m12 n13 o14 p15 q16 r17 s18 t19 u20

62 : Forrige uke: aVar en typisk studieuke for meg bDrev jeg mindre med studiearbeid enn normalt cDrev jeg mer med studiearbeid enn normalt

63 : Om du skal vurdere anvendelsen av tid til studier, vil du da si at du har brukt: aAlt for mye tid bLitt for mye tid cPasse med tid dLitt for lite tid eAltfor lite tid fVet ikke

64 : Benytter du deg av høgskolens lokaliteter til studieaktivitet etter kl.16? aJa, en eller flere ganger i uka bJa, men bare under eksamens- /undervisningsint ensive perioder cJa, anslagsvis ett par ganger i måneden dNei, svært sjelden eller aldri

65 : Alt i alt, hvor tilfreds er du med, aDet sosiale studentmiljøet ved HiL? bLillehammer som sted å være? cAktivitetstilbudet ved skolen utover studiet? dStudietilværelsen ved Høgskolen i Lillehammer? eLivet ditt generelt nå for tiden?

66 : Det sosiale studentmiljøet ved HiL? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

67 : Lillehammer som sted å være?

68 : Aktivitetstilbudet ved skolen utover studiet? aSvært utilfreds b c d e f gSvært tilfreds

69 : Studietilværelsen ved Høgskolen i Lillehammer?

70 : Livet ditt generelt nå for tiden?


Laste ned ppt "09.05.2006 08:35 www.questback.com 1 Svarlogg. 09.05.2006 08:35 www.questback.com 2 Kjønn: aMann bKvinne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google