Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering og strategisk kompetanseheving 6.3.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering og strategisk kompetanseheving 6.3.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering og strategisk kompetanseheving 6.3.2015

2 Det er i barnehagen det skjer! Kompetente voksne gir den beste veksten Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning

3 Innhold > 1. Satsing på tidlig innsats i Asker kommune > 2. Kvalitet og kompetanse er to sider av samme sak > 3. Hvordan vi jobber med rekruttering og pedagogdekning

4 Asker kommune Snart 60.000 innbyggere 60 barnehager, halvparten private Full barnehagedekning for «rettighetsbarn» Løpende opptak

5 Administrativ organisering Asker kommune Solvangsonen barnehager 20135

6 Oppvekst og utdanning Direktør Barnehage Grunnskole Og Voksenoppl. Barnevern BFE Rådgivere og veiledere

7 Tre grunnleggende prinsipper i Handlingsprogrammet > 1. Tidlig innsats > 2. Kvalitet og kompetanse, forskningsbasert utviklingsarbeid > 3. Samhandling mellom tjenestene

8 Tydelige politiske vedtak > Ressursbruken skal dreies slik at 80 % av ekstra ressurser til barn og unge skal brukes før de er 10 år. > Spesialundervisningen skal reduseres ned mot 50 % > 30 % menn i barnehage > BMS

9 Effekt av tidlig innsats

10 De viktigste grepene i tidlig innsats > Målet er kvalitetsbarnehager og det får vi gjennom kompetanseheving av barnehageansatte, kompetanse=kvalitet > Samhandling mellom barnehagene og hjelpetjenestene > Tidlig innsats betyr bred involvering, også samspill med foreldre. > TRAS, DUÅ og andre programmer må ha stabilt og utdannet > personale for å gi effekt

11 Hva kjennetegner en kvalitetsbarnehage? > Gode brukerundersøkelser > Opplevd høy kompetanse > Lavt sykefravær > Lav gjennomstrømning av personale

12 Kompetanseheving på flere områder > 1. Kompetanseplan for alle ansatte i barnehagene, fellestema og kursrekker. Fireårig rullerende plan som gjenspeiler rammeplan. Ett hovedtema hvert år. > 2. Utdanne barne- og ungdomsarbeidere > 3. Utdanne barnehagelærere > 4. Omdømmebygging

13

14

15 Barne- og ungomsarbeider Utdanne assistenter til barne- og ungdomsarbeidere. Samarbeid med vgs. Ca 50 stk har fått denne utdannelsen Kommunen har betalt utgiftene, mesteparten av arbeidet er gjort på ettermiddag/fritid.

16 Utdanne barnehagelærere > Utdanning på deltid, kontinuerlig ca 20 stk under utdanning > Kommunen betaler utdanningen og vikarer til barnehagen, studentene får 40 dager fri pr. år til studiet. > Samarbeid med flere høyskoler > Kommunen stiller med veiledere til studentene > Gjelder både kommunale og private barnehager

17 Omdømmebygging Høy pedagogtetthet gir en mer attraktiv arbeidssituasjon. Målet er to pedagoger pr. avdeling Stadig vise vår satsing på barnehager, opprettholde budsjettene. Ryktebørsen gir større effekt enn dyre kampanjer. Troverdighet – handling er viktigere enn ord. Nyutdannende får tett oppfølging Karrieremuligheter, talentutviklingsprogram

18 Er dette dyrt? > Så langt har vi finansiert mesteparten gjennom statlige kompetansemidler, men også et mindre kommunalt tilskudd. > Dette må sees på som en investering, både i forhold til færre barn som trenger hjelp senere, men også på et mer stabilt personale > Utdannende og kompetente medarbeidere gir «større effekt», man trenger færre ansatte > Det er forholdsvis liten lønnsforskjell på assistent på topp og barnehagelærer.

19 Virker dette da? > Stor forbedring i brukerundersøkelsen, spesielt på kvalitet. > Forbedring hvert år i medarbeiderundersøkelsen > Færre elever på spesialundervisning i skolen > Sykefraværet går ned, ca en prosent om året. > Foreldredeltakelsen på tverrfaglige møter i barnehagen har økt fra 45 % til 84 %

20 Vi må tåle å bli sett i kortene

21 Kobling mot forskningsmiljøer Universitetet i Tromsø, DUÅ og samhandling av tjenester UiO – språk Nordlandsforskning – tidlig innsats Atferdssenteret i Stavanger, sosial kompetanse

22 Lekeressurs Gutter på 10.trinn arbeider i barnehagen en dag eller to i uken – etter skoletid. Dette er en langsiktig strategi for stimulere og motivere gutter til å ta en utdanning rette mot barn


Laste ned ppt "Rekruttering og strategisk kompetanseheving 6.3.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google