Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny strategiplan mot hiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny strategiplan mot hiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny strategiplan mot hiv 2009-2014
seniorrådgiver Arild Johan Myrberg |

2 2001: Ansvar og omtanke Forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner Primært helsefokus Helsedirektoratet forvalter ca mill til oppfølging pr år |

3 Evaluering og kunnskapsoppsummering
Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse - Econ Pöyry 2008 Tiltak for økt kondombruk - Kunnskapssenteret 2008 Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om og holdninger til hiv – Fafo 2008 Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 – Fafo 2009 |

4 ”Smittet før ankomst til Norge”
Største ”enkeltgruppe” som lever med hiv i Norge i dag Pre-study report Hiv/Aids among africans in Norway (UiO, 2007): - afrikanere i Norge. 72 respondenter år. - liten eller gal kunnskap om hiv/aids - lite adekvat informasjon siden ankomst til Norge - leve i Norge har i liten grad endret oppfatninger, kunnskaper eller seksuelle atferd - lite åpenhet og frykt for stigmatisering |

5 Ny plan - aktører Seks departementer: HOD AID JD BLD UD KD
Lansering juni 2009 |

6 Overordnet mål/visjon: Et samfunn som mestrer forebygging av hiv og
inkludering av hivpositive i samfunnet |

7 To hovedmål: Nysmitte med hiv skal reduseres – særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv Alle som er lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi. |

8 Delmål 1-4 1. Øke kunnskapen og bevisstheten om hiv i befolkningen.
2. Redusere stigma og diskriminering 3. Redusere nysmitte - særlig blant særlig sårbare grupper. 4. Redusere mørketall - tidlig avdekking (test, utredning, diagnostikk og tilpasset rådgivning). |

9 Delmål 5-8 5. God tilgang til medisinsk behandling og helhetlige behandlingstilbud. 6. Sikre hivpositive deltagelse i utdanning og arbeidsliv. 7. Videreføre internasjonalt samarbeid - internasjonale forpliktelser i arbeidet med hiv og aids. 8. Bidra til å styrke forskning om forebygging og behandling av hiv, monitorering og evaluering. |

10 Flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente (Faf)
Styrke formidling av kunnskap og mestringsstrategier til særlig utsatte innvandrergrupper. Kunnskapsbaserte og effektive tiltak for å øke bruken av kondom og femidom. Identifisere og svekke barrierer i helsetjenester og andre offentlige hjelpetilbud. Barn og ungdom med hiv |

11 MSM (i utvalg) Øke bevisstheten blant MSM – smittepress, risikosex, rusmidler. Øke testfrekvens. Iverksette retningslinjer for posteksponeringsbehandling (PEP), gjøre tilbudet kjent for relevante målgrupper. Kunnskapsbaserte programmer for adferdsendring. |

12 Redusere mørketall (i utvalg)
Spre kunnskap om viktigheten av tidlig testing overfor utsatte grupper i befolkningen. Tilbud om hurtigtest til særlig sårbare grupper – for eksempel i samarbeid mellom helsetjeneste og frivillige organisasjoner. Forbedre smitteoppsporing og -veiledning etter diagnostisert hivinfeksjon. |

13 God tilgang til behandling og oppfølging
Retningslinjer for god praksis Hiv-koordinatorer som bindeledd mellom primær og spesialist (som tuberkulosekoordinatorene). Helhetlig opplæringsprogram for å leve med hiv -Lærings- og mestringssentrene. Individuell plan for hiv positive pasienter for sikre samhandling mellom helse og velferdstjenester |

14 Evalueringer og kunnskapsoppsummeringer finnes på: www
Evalueringer og kunnskapsoppsummeringer finnes på: |


Laste ned ppt "Ny strategiplan mot hiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google