Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Ny strategiplan mot hiv 2009-2014 seniorrådgiver Arild Johan Myrberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Ny strategiplan mot hiv 2009-2014 seniorrådgiver Arild Johan Myrberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Ny strategiplan mot hiv 2009-2014 seniorrådgiver Arild Johan Myrberg

2 | 2001: Ansvar og omtanke Forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner Primært helsefokus Helsedirektoratet forvalter ca 18-20 mill til oppfølging pr år

3 | Evaluering og kunnskapsoppsummering Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse - Econ Pöyry 2008 Tiltak for økt kondombruk - Kunnskapssenteret 2008 Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om og holdninger til hiv – Fafo 2008 Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 – Fafo 2009

4 | ”Smittet før ankomst til Norge” Største ”enkeltgruppe” som lever med hiv i Norge i dag Pre-study report Hiv/Aids among africans in Norway (UiO, 2007): - afrikanere i Norge. 72 respondenter. 22-56 år. - liten eller gal kunnskap om hiv/aids - lite adekvat informasjon siden ankomst til Norge - leve i Norge har i liten grad endret oppfatninger, kunnskaper eller seksuelle atferd - lite åpenhet og frykt for stigmatisering

5 | Ny plan - aktører Seks departementer: HOD AID JD BLD UD KD Lansering juni 2009

6 | Overordnet mål/visjon: Et samfunn som mestrer forebygging av hiv og inkludering av hivpositive i samfunnet

7 | To hovedmål: 1. Nysmitte med hiv skal reduseres – særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv 2. Alle som er lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi.

8 | 1. Øke kunnskapen og bevisstheten om hiv i befolkningen. 2. Redusere stigma og diskriminering 3. Redusere nysmitte - særlig blant særlig sårbare grupper. 4. Redusere mørketall - tidlig avdekking (test, utredning, diagnostikk og tilpasset rådgivning). Delmål 1-4

9 | 5. God tilgang til medisinsk behandling og helhetlige behandlingstilbud. 6. Sikre hivpositive deltagelse i utdanning og arbeidsliv. 7. Videreføre internasjonalt samarbeid - internasjonale forpliktelser i arbeidet med hiv og aids. 8. Bidra til å styrke forskning om forebygging og behandling av hiv, monitorering og evaluering. Delmål 5-8

10 | Flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente (Faf) Styrke formidling av kunnskap og mestringsstrategier til særlig utsatte innvandrergrupper. Kunnskapsbaserte og effektive tiltak for å øke bruken av kondom og femidom. Identifisere og svekke barrierer i helsetjenester og andre offentlige hjelpetilbud. Barn og ungdom med hiv

11 | MSM (i utvalg) Øke bevisstheten blant MSM – smittepress, risikosex, rusmidler. Øke testfrekvens. Iverksette retningslinjer for posteksponeringsbehandling (PEP), gjøre tilbudet kjent for relevante målgrupper. Kunnskapsbaserte programmer for adferdsendring.

12 | Redusere mørketall (i utvalg) Spre kunnskap om viktigheten av tidlig testing overfor utsatte grupper i befolkningen. Tilbud om hurtigtest til særlig sårbare grupper – for eksempel i samarbeid mellom helsetjeneste og frivillige organisasjoner. Forbedre smitteoppsporing og -veiledning etter diagnostisert hivinfeksjon.

13 | God tilgang til behandling og oppfølging Retningslinjer for god praksis Hiv-koordinatorer som bindeledd mellom primær og spesialist (som tuberkulosekoordinatorene). Helhetlig opplæringsprogram for å leve med hiv -Lærings- og mestringssentrene. Individuell plan for hiv positive pasienter for sikre samhandling mellom helse og velferdstjenester

14 | Evalueringer og kunnskapsoppsummeringer finnes på: www.helsedirektoratet.no/seksuellhelse


Laste ned ppt "| Ny strategiplan mot hiv 2009-2014 seniorrådgiver Arild Johan Myrberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google