Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OECD Reviews of Migrant Education: Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OECD Reviews of Migrant Education: Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS."— Utskrift av presentasjonen:

1 OECD Reviews of Migrant Education: Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS

2 Fokus for presentasjonen 1.Hovedutfordringer for Norge 2.Noen av de foreslåtte policy options for å møte disse utfordringene

3 Hovedutfordringer for Norge Spørsmål God balanse mellom universelle og behovsprøvde tiltak? Når behovsprøvd … –Hvem skal være de prioriterte gruppene? –Hva skal være de prioriterte områdene å fokusere på?

4 Prioriterte grupper Hvor observerer vi de største ulikhetene? Source: Statistics Norway 2008 (ECEC); PIRLS 2006 (Reading performance in primary school); OECD PISA 2006 (Reading performance in lower secondary school); Norwegian Directorate for Education and Training Completion and retention in upper secondary)

5 Priority target areas/factors What can be the factors that may explain the gaps? Socio-economic backgrounds Language Source: OECD PISA 2006 Note: statistically significant differences are marked in a darker tone.

6 Utvalgte tiltaksforslag: Basert på kunnskap om hva som virker og erfaring fra andre land 1.Barnehage 2.Skoler og lokalsamfunn Lærere og skoleledere Språkstøtte Yrkesopplæring Læringsmiljø hjemme 3.Systemstyring Regionale variasjoner Monitorering og evaluering

7 1.Barnehage Capitalising on… Politisk vilje og økonomisk satsing Sterkt fokus på språkutvikling i de første leveårene Norway could… Forbedre tilgangen til barnehage med høy kvalitet for alle, særlig barn med innvandrerbakgrunn under tre år. Policy options Utforme systemer som monitorerer (måler) tilgang og kvalitet på barnehagen Redusere økonomiske bariærer som hindrer foreldre med innvandrerbakgrunn fra å benytte seg av barnehagetilbud Utvikle program for tettere samarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn og samfunn

8 2. Skoler og lokalsamfunn – lærere og skoleledere Capitalising on… Politisk støtte for å heve lærernes kompetanse og kvalifikasjoner Norway could… Oppmuntre skoler til å være mer lydhøre for økende språklig og kulturelt mangfold av elever. Styrke evne og kompetanse til lærerne og skoleledere er topp – prioritet! Policy options Sikre at alle lærere kan… Bruke underveisevaluering i klasserommet, undervise andrespråkselever, bringe de minoritetspråklige elevenes forskjellige kulturer, kunnskap og tidligere erfaringer inn i undervisningen, samarbeide med familier og lokalsamfunn Lære opp skoleledere til å lede i et kulturelt mangfoldig miljø Fremme en helhetlig skoletilnærming til opplæring av minoritetsspråklige elever

9 3. Systemstyring– Regionale variasjoner Capitalising on… Sterk fokus på lokal styring Etablering av et nytt ansvarssystem Norway could… Ansvarliggjøre skolene i økende grad og fremme kunnskapsdeling mellom kommuner og skoler. Policy options Vurdere å sette mål for forbedring av elever med innvandrerbakgrunn sitt læringsutbytte Støtte kollegabaserte læringsmuligheter og nettverk mellom lærere Tilby lederopplæring til kommuner og skoleeiere

10 3. Systemstyring– Monitorering og evaluering Capitalisin g on… Deltakelse i internasjonale prøver og økende bruk av vurdering og evaluering nasjonalt Økende bruk av evaluering, dokumentering av resultater og bruk av resultater til forbedring Norway could… Monitorere utvikling og bruk av formativ evaluering på alle nivå – klasserom, skole og system Policy options Oppmuntre kommuner til å arbeide med skoler for å benytte seg av funn som viser hva som virker på en formativ måte på system-, skole- og klassenivå De foreslår at for å motvirke de negative effektene av segregering gjennom: Føre tilsyn med hvordan skoler evner å gi den nødvendige pedagogiske støtten til nyankomne minoritetsspråklige elever Vurdere forskjellig pedagogisk praksis på skoler med mangfolding elevmasse og finne fram til eksempler på god praksis


Laste ned ppt "OECD Reviews of Migrant Education: Norway OECD DIAGNOSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google