Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten John-Arne Røttingen og Gro Jamtvedt Status for Kunnskapssenteret og Helsebiblioteket Dekanmøtet i medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten John-Arne Røttingen og Gro Jamtvedt Status for Kunnskapssenteret og Helsebiblioteket Dekanmøtet i medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten John-Arne Røttingen og Gro Jamtvedt Status for Kunnskapssenteret og Helsebiblioteket Dekanmøtet i medisin 31. mai 2006

2 2 Kunnskapshåndtering og Monitorering

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Kunnskapssenterets virksomhetsidé  Kunnskapssenteret skal medvirke til at forskningsbasert kunnskap bidrar til gode beslutninger på overordnet nivå og i praksis i helsetjenesten  Gode beslutninger skal gi god kvalitet

8 8 Best kunnskap Kvalitet Monitorere (måle) Myndighets-/eierrollen (beslutningsgrunnlag for retningslinjer og prioriteringer) Ytelse ”Performance” Understøtte kliniske beslutninger Praksisnær kvalitetsforbedring (CQI) Overordnet nivå Praksisnivå

9 9 Systematisert og oppsummert kunnskap Metodevurdering/HTA Konsekvenser: Organisasjon Pasientperspektiv Etikk / Jus Ressurser/økonomi Utdanning Politikk Retnings- linjer Vitenskapelig øvelse Effekt/nytte Kost-nytte Klinisk forskning Klinisk praksis Konsekvens- vurdering Kunnskaps- oppsummering

10 10 Har vi NICE-lignende funksjoner i Norge?  Ja –Legemidler (ikke for sykehus) –SLV, dels med kunnskapsgrunnlag fra K –Nivåovergripende, helhetlige pasientforløp –SHDir, dels med kunnskapsgrunnlag fra K  Nei –Ny (og dyr) teknologi (inkl. legemidler) (i sykehus) –RHFene eier dette ansvaret og bør etablere et felles beslutningssystem –Kliniske retningslinjer –Alle aktørene eier dette ansvaret

11 11 Klinisk praksis: Utgangspunkt  Hva vet vi om kvalitetsforbedring og endring av praksis? –Ingen enkle løsninger eller enkeltløsninger –Nødvendig med forankring og eierskap i de kliniske miljøene som blir berørt –Målet må ikke være å endre dem, men å få dem til å endre seg  Konsekvens –Behov for mekanismer, systemer og strukturer som sikrer klinisk forankring og eierskap

12 12 Hvilke ”nasjonale” områder har slikt klinisk forankringsbehov?  Definere kunnskapsbehov (ny forskning)  Prioritere og velge områder/tema for kunnskapsoppsummeringer og retningslinjer  Utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer  Utarbeidelse av retningslinjer, anbefalinger og standarder  Fastsettelse av kriterier for prioritering  Kvalitetsregister og praksisvariasjon  Kliniske kvalitetsindikatorer  Råd til Helsebiblioteket/emnebibliotek

13 13 Klinisk fagråd - oppgaver Klinisk fagråd for X Kunnskapsbehov Kunnskaps- oppsummeringer Kliniske retningslinjer Prioritering Kvalitetsregister Klinisk kvalitetsindikator Helsebiblioteket

14 14 Klinisk fagråd - Oppnevning Klinisk fagråd for X Kunnskapsbehov Kunnskaps- oppsummeringer Kliniske retningslinjer Prioritering Kvalitetsregister Klinisk kvalitetsindikator Helsebiblioteket SHDir RHFene Profesjonene UoH

15 15

16 16 Visjon  Ett nettsted som gir .. alt helsepersonell .. fri tilgang til .. relevant og pålitelig informasjon som kan .. bidra til informerte beslutninger om forebygging, behandling og organisering

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Tidsskrifter  BMJ.com, Clinical Evidence, Best treatments og tre EBM tidsskrifter (Evidence Based Medicine, Evidence Based Nursing og Evidence Based Mental Health).  Tidsskrifter fra ProQuest (fulltekst tilgang til 1064 tidsskrifter inkludert blant annet The Lancet, N Engl J Med (90 dg embargo)) ...  19 tidsskrifter fra BMJ  10 tidsskrifter fra AMA (JAMA + Archives)  100 tidsskrifter fra Lippincott

25 25

26 26


Laste ned ppt "Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten John-Arne Røttingen og Gro Jamtvedt Status for Kunnskapssenteret og Helsebiblioteket Dekanmøtet i medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google