Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeverk Workshop – teknologisk infrastruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeverk Workshop – teknologisk infrastruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeverk Workshop – teknologisk infrastruktur
Tjenestearkitektur Rammeverk Workshop – teknologisk infrastruktur 13.april 2005

2 Tradisjonell ”gammel” systemarkitektur
Systemer vært konstruert for å løse en bestemt oppgave innen et domene med en bestemt teknologi på en bestemt plattform One company – one standard (Microsoft, SAP, IBM,..) Data og funksjonalitet ikke tilgjengelig for andre systemer Gjenbruk av funksjonalitet umulig (vanskelig) Nyttige tjenester hardkodet inn i systemer og dermed utilgjengelige Utvikling av lik funksjonalitet men på forskjellige plattformer

3 Behovet Hente og integrere data fra forskjellige systemer og leverandører Sentralt i for eksempel offentlig forvaltning effektivisere og forbedre det offentlige tjenestetilbudet Morten Meyers borgerportal Offentlige elektroniske tjenester samlet på ett sted Skape interoperabilitet mellom it-systemer, både nye og gamle Bruke gammel programvare om igjen (som tjeneste)

4 Tjenesteorientert arkitektur (SOA – Service Oriented Architecture)
Arkitekturen defineres ved et sett komponenter som kan kalles, og hvor grensesnittene til komponentene kan tilgjengeliggjøres og oppdages Applikasjoner lages av tilgjengelige tjenestebyggeklosser koblet sammen over et nettverk via kjente grensesnitt Tjenestebyggeklossene ligger der informasjonen blir generert eller lagret ”Marked” av tilgjengelige tjenester som kan oppdages og kalles Applikasjoner kan slå opp og hente tjenesten de trenger Nøkkelordet er standardiserte teknologier Konseptet tjenesteorientert er ikke nytt Standardisert teknologi gjør arkitekturen mulig

5 Tilgjengelige og oppdagbare tjenester
katalog Publiser Oppdag Tjeneste tilbyder Tjeneste bruker Bruk

6 Web Service ”et stykke programvare laget for å støtte interoperabel maskin til maskin interaksjon over ett nettverk via standard nettkomponenter uavhengig av plattform” Hva er standard nettkomponenter WSDL SOAP UDDI XML og HTTP er også nøkkelkomponenter

7 Teknologi standarder WSDL (Web Service Description Language) SOAP
Beskriver tjenesten i et maskinlesbart format (input, output, operasjoner og bindinger) en generisk klient kan lese en WSDL-fil og automatisk konfigurere seg selv til å bruke tjenesten SOAP Protokoll for utveksling av strukturert informasjon (XML meldinger) SOAP meldinger representer input og output fra en tjeneste UDDI (Universal Description, Disovery and Integration) Infrastruktur for å publisere og oppdage tjenester på en systematisk måte tjenestekatalog

8 ”Standardiserte” Web Services
Selvbeskrivende applikasjoner som over nett kan Publiseres Oppdages Lokaliseres Invokeres (kalles, eksekveres) SOAP, WSDL og UDDI gjør dette mulig

9 Tjenester på nett (eller ikke-standardiserte web services)
Tjenester som ikke bruker standardene i SOA Har gjerne standardiserte grensesnitt Eksempel er OGC Web Services WMS, WFS, WCS og WRS bruker ikke WSDL for beskrivelse og SOAP som kommunikasjonsprotokoll OGC jobber med å lage WSDL spesifikasjoner og SOAP bindinger for sine services OGC Services tilgjengelige på lik linje som andre Web Services OGC Services kan dermed også kjedes Problemet ligger i håndtering av store mengder data

10 Bruk av tjenestearkitekturen
Alle tjenester bør i utgangspunktet være spesifisert i henhold til standarden Spesielt viktig når: Komponentene i systemet kjører på ulike plattformer og med ulik teknologi Tjenesten må kunne publiseres og være tilgjengelig over nett Skal pakke inn eksisterende tjenester som Web Services Man skal sette sammen tjenester for å lage nye tjenester SOAP har noen ulemper XML innpakkningen kan virke uhensiktsmessig (overkill) i noen tilfeller (transport av en enkel integer?) Sending av store binære filer

11 Tjenestekomposisjon – kjeding av tjenester
Kjedet tjeneste Resultat fra en tjeneste er input til neste tjeneste i kjeden Sette tjenester sammen med andre tjenester til nye tjenester Økt nytteverdi En tjeneste kan være med i mange tjenestekjeder Gjenbruk av programvarekomponenter (tjenester) Forutsetning at tjenestene følger gjeldende standarder

12 Eksempel – spesifikasjon av sammensatt tjeneste

13 Business Process Management
Hvordan sørge for utføringen av tjenestekjeden eksekveringsmotor som utfører en spesifikasjon av kjeden språk som beskriver sammensetningen av tjenester BPEL, WSCI, BPMN, BPEL4WS, BPSS,.. Eksekverbare spesifikasjoner av tjeneste- sammensetninger gir store muligheter Endres spesifikasjonen endres rekkefølgen på tjenestene Output/input ved kjeding er en utfordring Semantisk interoperabilitet ontologier

14 Aggregerte eller koblede tjenester
Tjenester som ikke oppfyller definisjonen av en kjedet tjeneste men allikevel involverer mer enn tjeneste kan kalles en aggregert eller koblet tjeneste Et eksempel er en Cascading WMS tilbyr et kartlag som i virkeligheten ligger på en annen WMS- tjener enn den som aksesseres Kartlaget fra den andre WMS-tjeneren hentes via den første

15 Noe utradisjonelt til slutt
Web services kan brukes til så mangt Her er et eksempel :) Amazon.com har store mengder data om hva personer har handlet fra nettsiden Tjenester over dataene er tilgjengelige som web services!!


Laste ned ppt "Rammeverk Workshop – teknologisk infrastruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google