Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Litt om SYSVAK Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksinasjon og immunitet Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Litt om SYSVAK Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksinasjon og immunitet Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Litt om SYSVAK Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksinasjon og immunitet Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 2 Det begynte med SYSbarn System for barnehelsekontroll og vaksinasjoner Prøveprosjekt i fire kommuner i 1976, utvidet til å omfatte 5 fylker, ca. 40 % av befolkningen SYSVAK - system for vaksinasjonskontroll –etablert ved forskrift i 1991, i drift fra 1996 –Helsepersonelloven 1. januar 2001 Ny forskrift fra 1. juli 2003

3 3 Endringer fra SYSbarn til SYSVAK bare personidentifikasjon (navn, fødselsnummer, adresse) og vaksinasjonsopplysninger passivt register helsestasjonene: holde oversikt over vaksinasjoner for hvert enkelt barn sentrale helsemyndigheter: vaksinasjonsdekningen

4 4 Helseregistrene samlet fra 01.01.2002 for å bedre registerkompetansen, for å øke utnyttelsen av registrene til overvåking for å bedre muligheten for rask respons på helsetrusler Helseregisterloven omfatter 6 registre med personidentifiserende opplysninger: –Dødsårsaksregisteret –Kreftregisteret –Medisinsk fødselsregister –Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) –Det sentrale tuberkuloseregisteret –System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)

5 5 SYSVAK-registerforskriften regulerer innsamling og behandling av opplysninger for å –holde oversikt over enkeltpersonenes vaksinasjonsstatus –holde oversikt over (mistanke om) alvorlige hendelser etter vaksinasjon –opprettholde høy vaksinasjonsdekning på landsbasis –bidra til internasjonal statistikk –gi grunnlag for forskning som fører til kvalitetsforbedring bedre utnyttelse av dataene i registrene utvidet innsynsrett og informasjonsplikt

6 6 Helsepersonells dokumentasjons- og meldeplikt registrere og melde vaksinasjoner i departementets vaksinasjonsprogram til SYSVAK opplyse om at vaksinasjonsstatus vil bli registrert i SYSVAK, og at det ikke er anledning til å reservere seg mot registrering. overføre registreringen til SYSVAK senest en uke etter vaksinasjon melde (mistanke om) alvorlig bivirkning (SAE) straks den blir kjent.

7 7 Etter 8 års drift mener vi å vite: helsestasjoner en bunn-prioritert i kommunenes EDB-satsing (?) misvisende lav vaksinasjonsdekning skyldes –tekniske problemer med overføring til sentralt register –stor variasjon i elektroniske journalsystemer, mye feil –mangelfull opplæring og brukerstøtte fra leverandør av journalsystemer –meldinger på papir er arbeidskrevende og genererer feil SYSVAK oppfattes som tidkrevende for travle helsesøstre. Tekniske problemer og manglende umiddelbar nytte fører til at motivasjonen faller.

8 8 Forbedringer i nye SYSVAK folkeregisteropplysninger som basis i registeret  datakvalitet unikt identifikasjonsnummer for personer uten norsk personnummer  datakvalitet on-line-registrering med kryptering  datakvalitet økt samarbeid med journalsystemleverandørene  datakvalitet og brukervennlighet direkte utskrift av vaksinasjonskort hos bruker (helsestasjon)  brukervennlighet


Laste ned ppt "1 Litt om SYSVAK Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksinasjon og immunitet Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google