Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere?
Offentlig tilgjengelige data - Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere? Louise J. Helliksen Head of Innovation Abelia,

2 Hvilke data er det snakk om?
Ustrukturert Strukturert Sosiale Abelia – Big data

3 6 Informasjon er konge Data’en, informasjonen du sitter med, vil for mange bedrifter være den meste verdifulle eiendelen. Innovasjon i forsikring. I dag betaler vi bilforsikring basert på motorstørrelse, bilmodell og bosted. En økende trend er derimot å betale forsikringspremie heller basert på hvordan du faktisk kjører, når du kjører, hvor bra du kjører etc. På denne måten vil vi sannsynligvis også bli bedre sjåfører fordi forsikringen koster mindre jo finere vi kjører. Redusert trafikk i byene. Det er estimert at 1/3 av trafikken i byene er relatert til bilister som leter etter parkeringsplass. Dette skaper farlige situasjoner, forurenser mer og vi kaster bort produktiv tid. Internett i biler og/eller parkeringsplasser vil redusere unødig kjøring, noe prosjekter i byer verden rundt allerede har testet ut. Sfpark og Streetline er eksempler. Bedre veistandard og bedre biler. På samme måte som software på datamaskinen sender automatisk feillogg til produsentene, bør bilene kunne sende informasjon til veimyndighetene om hull, humper eller objekter i veibanen som må utbedres. Eller til bilprodusentene om ytelse under forskjellige situasjoner. Nøyaktig GPS-posisjoner og gyroskop-teknologi gjør dette allerede mulig via smarttelefonen. Problemet er at vi skrur av slike varslinger for å spare batteri, et problem vi vil unngå om bilen er integrert med samme teknologi.

4 Sosiale medier Journal of the American Planning Association, Lisa Schweizter, an associate professor at USC’s Sol Price School of Public Policy Mean sentiment score Text mining Sosiale media Kommunisere Klage Anbefale Eksempel når en setter opp bomringer i trondheim Hvordan sosiale medier kan bidra til profilering og informasjon om sine tjenester

5 Hva kan det bidra til? Innsikt Effektivisering Personalisering
Kvalitet Innsikt – Forstå behov og kundene, interaksjon, rapportering og oppfølging Effektivisering - Digitalisere, tilgjengeliggjøre Personalisering – tilpass og koble sammen, kommunisere Kvalitet – redusert feilføring, overgå forventninger 51% sier dataen mangler kvalitet, relabilitet eller er dekkende nok (comprehensive) 43% sier en mangler effektive systemer for å samle og analysere data. Abelia – Big Data

6 Integrasjon med CRM løsninger

7 Hvilke registre finnes?
Det sentrale motorvognregisteret Løsøreregisteret Bruktbilverdi OFV Bildata Småbåtregisteret Infotorg Kjøretøy Eiendom Kjøretøy Eiendomsregisteret Infoland Eiendomsverdi (eTinglysning) Person Det sentrale folkeregisteret Likningsinformasjon NAV AA-registeret 1880 og 1881 Postens adresser Intet til utlegg Kreditt Infotorg Person Bisnode Kredit Experian Foretak Enhets-/Foretaksregisteret Reelle rettighetshavere Aksjonærkart European Business Register Rapporter Standardiserte og tilpassede rapporter basert på de ulike tjenestene Serviceplattformen 10milliarder data objekter vaskes årlig, 500,000 transaksjoner på tvers av flere tusen brukere per dag 16 oppslag i sekundet - skalerbar Snitt regnskapet i forskjellige bransjer – e.g. verifisere egne regnskap opp imot bransjen Back office – alle transaksjoner enhver bruker gjør Logger hvem som spør på hva i hvilke registere Internt: kommune x og kommune y – rådgi på økt bruk – eks folkeregisteret ifht Helse og omsorg (effektivitet på bruken av tjenestene) Dårlig kvalitet og lang saksbehandlingstid – årsak eks bruk av offentlige Abelia – Big Data

8 Hvordan distribueres disse dataene?
Integrasjoner Ajourtjenester Web via Infotorg Mobile tjenester Infotorg – web basert tilgang til oppslag i alle registere, mer enn brukere Integrasjoner – ivaretar nødvendig sikkerhet og kvalitetskrav Abelia – Big Data

9 Krav til sikring av informasjonen
”Åpne” registre ”Lukkede” registre Løsøreregisteret Kredittopplysninger Enhets-/Foretaksregisteret Grunnboken Det sentrale folkeregister Autentisering Godkjenning/deklarering av sluttkundeløsninger Tillatelser/Autorisering Kryptering Overvåkning/logging Fysisk sikring og lagring i Norge Linjer Gjenpartsbrev Kravene fremkommer på grunnlag av: Avtaler med registereiere Lover og forskrifter Konsesjoner Abelia – Big Data

10 Noen eksempler… … landets kemnere benytter informasjon om bl.a eiendom, biler og båter innbyggere eier … informasjon fra mer enn 20 kilder brukes i Justissektorens arbeid, inklusive sektorens egen kopi av Folkeregisteret … likningsopplysninger benyttes til å beregne egenandel for omsorgstjenester i kommunene … bompengeselskapene benytter opplysninger om kjøretøy/eiere til inndriving av bompenger … offentlige og private virksomheters kunderegistre, ajourholdes bl.a med adresser og tlf nr … produserer adressevask for Posten … integrert tilgang til bl.a kredittopplysninger, Folkeregisteret, eTinglysing og Eiendomsregisteret i banksystemene bidrar til effektiv lånesaksbehandling … Bearbeiding av data hjelper bankene med å identifisere reelle rettighetshavere bak foretakskunder iht krav i Hvitvaskingsloven … opplysninger fra Det sentrale folkeregister er integrert i mer enn 600 systemer, både innen offentlig og privat sektor Abelia – Big Data

11 Hvorfor spør dere om data dere allerede har, for å punche det inn på nytt?
Abelia – Big Data

12 I stedet kunne dette eksempelvis vært løst med at kommunen sendte meg en beskjed om at jeg må gi noen ekstra opplysninger i fbm. skolestart og kun den informasjon som ikke ligger i andre registre måtte oppgis. Abelia – Big Data

13 Utviklingstrekk… Informasjons tjenester
Data mengden vokser eksponensielt 1 Tidligere restriktiv informasjon blir I økende grad tilgjengeliggjort 2 6 3 Utvikling av nye register (eks. digitalisering av offentlige register) Økt forespørsel for real-tids tilgang til data igjennom moderne grenseflater Informasjons tjenester Økt bevistgjøring blant virksomheter for utnyttelse av informasjon for å være konkurranse-dyktige 5 Nye og strengere reguleringskrav for behandling av sensitive informasjon 4 2. Færre tjenester regulert med konsesjon/tillatelse for tilgang Færre krav i avtaler med registereiere ifht tilgang til data Bortfall av godkjenning av tjenester/presentasjon av data Ikke klageinstans ifht bruken av dataene Abelia – Big Data

14 Viktig momenter Strategisk forankret
Tydelig plan for bruken av dataene og kombinasjon av ulike kilder Ivareta informasjonssikkerheten Klar plan for forvaltning Informasjonssikkerhet – kompetanse (teknisk, regulatoriskt, innhold) Forvaltning - Masterdata, konsolidering og integrasjoner – kvalitet (vasking og verifisering) Kombiner strukturert og ustrukturert data Abelia – Big Data

15 En bred anvendelse Abelia – Big Data

16 Takk for oppmerksomheten!
Louise J. Helliksen Head of Innovation EVRY Norway @LHelliksen «The world is moving so fast these days that the man who says it can’t be done is generally interrupted someone doing it» Elbert Hubbard ( ) Abelia – Big Data


Laste ned ppt "- Hvilke muligheter kan det gi kunder og tjenesteytere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google