Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Arnesen Ecofact Nord AS Telefon: +47 91700155

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Arnesen Ecofact Nord AS Telefon: +47 91700155"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Arnesen Ecofact Nord AS Telefon: +47 91700155 geir@ecofact.no

2 Svartlistede plantearter - Status, utfordringer og tiltak for Svalbard

3 Biological Invasions, Past Arctic aliens have passed away, current ones may stay Inger Greve Alsos, Chris Ware, Reidar Elven Manuskript sendt inn til Biological Invasions

4 Alsos med flere har gjort følgende: Undersøkt forekomst av innførte arter fra 130 år tilbake og frem til i dag. 448 observasjoner av 105 arter på 28 steder Undersøkt 18 områder på nytt og gjenfunnet innførte arter på halvparten av dem Nylig undersøkt 49 steder uten gamle registreringer av innførte arter, men som er tatt i bruk nylig i ulike sammenhenger, blant annet landingsplasser for cruise-turisme. –Ingen innførte arter ble påvist på disse stedene Funnet klar positiv sammenheng mellom sannsynlighet for å påvise fremmede arter i fertile fenologiske faser og gjennomsnittlig julitemperatur

5 Plantearter kommer til nye områder på mange måter Spredning via vind, vann, dyr ++ Spredning via menneskelig aktivitet –På skoene og klærne til folk –Kjøretøyer –Med dyrefór Menneskers reisemønster gjør at arter kan komme til områder de ikke vanligvis kan.

6 Fremmede arter har vært på Svalbard så lenge det har vært menneskelig aktivitet Det er registrert et antall innførte plantearter i nærheten av fangststasjoner Fór til husdyrhold har ført til de største konsentrasjonene av innførte arter I henhold til publikasjonen ”Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012” er det 78 innførte plantearter på Svalbard. Totalt 105 fremmede arter påvist gjennom tidene

7

8 Kategorisering av fremmede arter Noen fremmede plantearter dør raskt ut i et nytt område fordi de ikke er tilpasset Mange holder ut i lang tid, ofte i ”kunstige” habitater selv om de ikke klarer å gjennomføre en livssyklus – ”dørstokkarter” Noen få naturaliseres raskt

9 Dørstokkartene utgjør en potensiell risiko Kan naturaliseres hvis de generelle økologiske forholdene endres 9 dørstokkarter er risikovurdert for Svalbard

10 Resultater av risikovurdering av plantearter på Svalbard Svært høy risiko –Ingen Høy risiko –Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) Lav risiko –Ryllik (Achillea millefolium) –Engmarikåpe (Alchemilla subcrenata) –Ugressløvetanngruppa (Taraxacum ruderalia) –Engsyre (Rumex acetosa) –Vinterkarse (Barbarea vulgaris) Ingen kjent risiko –Tunrapp –Vassarve –Strandbalderbrå

11 Hundekjeks på Svalbard Har store forekomster i Barentsburg Næringskrevende art som finnes på gjødslet mark Faren for naturalisering i fuglefjellenger anses som stor.

12 Lavrisiko-arter I

13 Lavrisiko-arter II

14 Hovedbudkap om svartelista karplanter på Svalbard Det er mange introduserte plantearter på Svalbard (77-105) Et utvalg av disse har potensial til å naturaliseres hvis de økologiske forholdene endres Hundekjeks er den arten som er vurdert å ha høyest risiko for naturalisering  fuglefjellenger


Laste ned ppt "Geir Arnesen Ecofact Nord AS Telefon: +47 91700155"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google