Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med samhandlingsreformen
Avtaler/retningslinjer er de tilpasset rus/psykiatri? Samhandlingsforum

2 Retningslinjene Flere av retningslinje er tilpasset samhandling i psykisk helse og rusfeltet psykisk helse og rus er ikke direkte nevnt, derfor er det diskutert om disse gjelder for oss?? Vi er på vei…

3 Hva måtte/må til for å ta i bruk retningslinjene
Kjennskap til retningslinjene/avtalene Omforent om hva disse betyr og hvordan omstiller vi de i praksis Informasjon og Implementering Finne forbedringsområdene og finne felles tiltak Forutsigbarhet i prosessene Evaluering

4 Samhandling Samhandling internt i psykisk helsevern og rus
Samhandling internt i kommunene Samhandling i mellom oss

5 Samhandling Avhenger av Ansattes holdninger
Kunnskap om hverandres rammebetingelser og faglige tilnærming Utveksling av informasjon om hjelpetilbudet til enkeltbrukere Gjensidig informasjon om strukturelle forhold som for eksempel endring i organisering av tjenester etc

6 Samhandling Hva gjør DPS felles med Fredrikstad kommune Ansvarsgrupper
DROPS møte – direkte pasientrettet møte hver 3 uke Dialogmøter på tvers – når behovet er der Deltar i aktiviteter i Friskliv og mestring Deltar i prosjekter bolig, arbeid, elektronisk samhandling Samhandlingsmøte – tidligere operativt forum Uformell dialog Veiledning Inviterer kommunene til kurs og konferanser vi har Emnekurs for fastleger Flere planer fremover…..

7 Utfordringer Samtidig kontakt – ikke hver for seg Kapasitet
De tjenestene som skal settes inn bør også delta i planleggingen Hvem bestemmer hvilke tjenester vi skal sette inn – pasienten/brukeren eller vi andre… Ikke love noe på andres vegne Å være tidlig ute med kontakt til kommunene Oversikt over felles pasienter og det tjenestetilbudet vi gir/kan gi Informere og etterspørre hva hverandre mener om nye tiltak før det settes igang Styrt og ledelseforankret aktivitet Astrid Rødseth

8 Utfordringer Definere arenaer vi kan samhandle på
Definere oppgaver og tiltak som vi gjør/skal gjøre hver for oss Bruke avviksmeldingssystemet, ikke for å klage men for å gjøre ting bedre Unngå generalisering Informasjon Ha pasienten/pårørende i fokus

9 Vi samhandler godt, men har fortsatt mye å gå på


Laste ned ppt "Erfaringer med samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google