Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 3. mars 2015 Flest mulig! Lengst mulig! Best mulig! Samhold, mestring og spilleglede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 3. mars 2015 Flest mulig! Lengst mulig! Best mulig! Samhold, mestring og spilleglede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 3. mars 2015 Flest mulig! Lengst mulig! Best mulig! Samhold, mestring og spilleglede

2 Tema Kort oppsummering av 2014 Mål for 2015 Planer for sesongen 2015 – treningstider – spillergruppa – trenerteamet – øvrig støtteapparat – sportslig opplegg – aktivitetsplan – økonomi Annet

3 Sesongen 2014 Ca 40 spillere 2 treninger i uka, snitt ca. 25-35 på treningene 8 sonekvelder med 8 lag som hver har spilt 3 kamper (redusert til 7 lag i høst) Jevne lag. Alle spilte like mye Cuper – Skandia Cup Mini – 5 lag á 3 kamper – Trygg/Lade Cup – 4 lag á 3 kamper – Domus Cup, Oppdal – 5 lag á 3 kamper (m/overnatting) – Nidelv Cup – 5 lag á 3 kamper

4 Vurderinger av 2014 og forbedringer 2015 Egenvurdering og tilbakemeldinger (jenter, foreldre, omgivelser) tyder på at vi har hatt et bra treningsopplegg og et godt sosialt samhold hos jentene. Mange jenter er glade i å spille fotball. Stor ferdighetsutvikling gjennom året og i vinter Forbedringsområder vi ser og som vi vil ta tak i for 2015 Utfordre jentene mer – treningsholdning og oppmuntre til egen utvikling Videreutvikle treningsopplegget - læringsfokusert Få flere foreldre engasjert rundt laget

5 Mål for 2015 Hele spillergruppa Alle som starter sesongen skal fullføre den og synes at fotball er artig Alle skal oppleve at det er et godt samhold i spillergruppa Alle jentene skal utvise fair play, både på og utenfor banen Jentene individuelt utvikle både fotballferdigheter og holdninger til trening ta større ansvar for egen fotballutvikling Individuelt ansvar for å ta vare på hverandre Trenerne gjennomføre treninger med høy kvalitet, som i tillegg er artige utvikle trenerferdigheter, både individuelt og kollektivt i trenerkollegiet Foreldrene Vi skal jobbe for at foreldregruppa er aktive og engasjerte deltakere rundt laget!

6 Treningstider Fram til ultimo mars Utetrening tirsdager kl. 18.15-19.30 (11’er-banen) Innetrening søndager kl. 11.00-12.00(Chl. Vgs) F.o.m. April Tirsdag kl 18:15 til 19:30 (7’er banen) Torsdag kl 18:15 til 19:30 (7’er banen) Sommertreningstidene er ikke fordelt enda. Vi vil be om å få opprettholde treningstidene, men det kan bli endringer.

7 Spillergruppa Antall Ca. 30 spillere Fin blanding av spillere fra Charlottenlund og Brundalen. Jentene utvidere sin sosiale krets til de skal begynne på ungdomskolen. Aktiv oppfølging for å holde på spillerne

8 Seriespill 7’er-fotball – laginndeling mm Påmeldt tre lag Spillerne fordeles slik at lagene blir jevne. Faste lag i vårsesongen, som byttes til nye lag i høstsesongen. Tilsvarende fordeling blant trenerne. Spillerne skal lære å spille i ulike posisjoner. I den enkelte kamp vil man derfor kunne spille hele kampen i en lagdel. Gjennom sesongen vil imidlertid alle spille på alle plasser. Det forventes at kampene primært vil spilles fre, lør eller søn. Innmeldt ønske om at lagene spiller på forskjellige dager For å dekke forfall, vil det bli etablere en gruppe med spillere ønsker å bli lånt inn til å spille kamper

9 Trenerteamet Tor Helmersen - HovedtrenerNFF C-lisens Knut EgelieNFF C-lisens Vebjørn LægranNFF C-lisens Espen Almaas Elin Glasø Roger Hagen Thomas Sandnes Jon Settemsdal Trine Skomsvoll Jan Morten Sydskjør

10 Roller i kamp (utøves av trenerne) LAGLEDER – har ansvar å sette sammen og lede laget i kamp sørge for at alle får lik spilletid skrive kampreferat til lagets hjemmeside ASSISTENTTRENER – har ansvar å assistere lagleder LAGSOPPMANN (hjemmekamp) – har ansvar å klargjøre bane og skaffe dommer før kamp ha klar medisinkoffert, baller/vester/kjegler og kampball ta imot gjestende lag og dommer betale dommer og innrapportere resultat etter kampslutt

11 Øvrig støtteapparatet er viktig for å lykkes HovedoppmannØystein Indergaard MiljøutvalgHege Talmo + Unni Sandøy ØkonomiansvarligMerete Sandberg DugnadsansvarligVegard Grande Fotballtilbudet er en fellesdugnad for jentenes oppvekst!

12 Sportslig opplegg Læringsbasert treningsopplegg (kan følges på trenerbloggen.com) trenerbloggen.com Temabaserte treninger som følger NFFs rammeplan for alderstrinnet 10-11 år. Bygge opp de enkelte treningsøktene med NFFs treningsapplikasjon treningsokta.no.treningsokta.no I tråd med CSKs Sportslig Plan (på www.csk.no) Oppvarming med programmet Spilleklar Følger samarbeidsavtalen mellom fotball og håndball. Ønsker at alle som vil kan holde på med begge deler så lenge som mulig.

13 Sonebaserte treninger Antall spillere (ca 30) og begrensninger ift treningsareal (7’er- bane/halv 11’er) og banetid (maks 60 min) nødvendiggjør et sonebasert treningsopplegg:

14 Spillerinndeling Trening Skifter for hver trening basert på hvem som møter. Forsiktig oppstart av tilpasset utvikling basert på ulikt ferdighetsnivå. Inndeling etter ferdighet i ca 1/3 av treningene. Balansere sosial trygghet, sosial utvikling og ferdighetsutvikling. Serie Jevne lag, som er fast i sesong (vår/høst) Utvikle samhandling Cuper Jevne lag, som skifter for hver cup Samhold, mestring og spilleglede

15 Treningsopplegg og læringstema Føre – vende Føre – drible Mottak/medtak Pasningsspill 1.angriper Avslutning Mål: utvikle spillernes fotballferdigheter, både individuelt og i samhandling, innenfor sosialt trygge og utviklende rammer. 1. forsvarer, gjenerobring Heading Spilløvelser: overtall/undertall, veggspill, små mål, store mål Keepertreninger

16 Krav til trenere og spillere Trenere Vi skal være forberedt. Vi skal gi artige og utviklende treninger. Vi skal gi mye positive tilbakemeldinger og vise omsorg. Vi skal reflektere over egen treningspraksis. Vi skal være tydelig, klare og myndige, men samtidig fair og real. Spillere Skal møte presis Når treninga begynner skal man være «på» Gjennom hele treninga => god innsats i øvelsene Skal samarbeide og gjøre hverandre gode Skal IKKE kjefte på trening eller kamp

17 Aktivitetsplan for 2015 To treninger i uka Egen 7’er-turnering 12. april (sesongforberedelse) Seriespill med ca en kamp i uka pr lag. Rosenborg-kamp eller andre aktiviteter? Skandia Cup, hovedturnering (uten sluttspill) 22-27 juni. Andre cuper som vurderes aktuelle Sommeravslutning Overnattingscup på høsten (Domus-cup på Oppdal?) Sesongavslutning Vintertreninger

18 FebruarTrenermøte for å avklare trenerroller og planlegge 2014 3. marsForeldremøte om sesongopplegget 2014 xx. marsSpillermøte med sosialt opplegg Ut marsÉn utetrening og én innetrening Fra og med aprilTo treninger pr uke ute 12. aprilEgen 7’er-turnering (CSK 7’er og Chl vgs 7’er) Primo maiOppstart seriespill MaiSosialt, f.eks. dra på Rosenborg-kamp? Rundt skolesluttSommeravslutning 23 juniSkandia Cup 2015 (frist for påmelding 25/5) Medio augustOppstart trening og seriespill AugustCup og overnattingstur, f.eks. Domus Cup på Oppdal SeptemberEn cup (f.eks. Nidelv-cup etc) SeptemberAvslutning av seriespill Vintertreninger inne/ute + evt. cageball Trenerne evaluerer sesongen og planlegger 2016 Aktivitetskalender for 2015

19 Økonomi Godt økonomisk utgangspunkt Forslag til dekning av kostnader Fortsatt vurdere egenandeler etter behov på cuper og arrangementer. «Felleskostnader» tas av kassa. Vi må fortsatt kjøre dugnader. Hva med sponsing?

20 CSK.NO/F-J04 som informasjonskanal

21 Takk for oppmøtet og deltakelsen Lykke til med sesongen 2015!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for CSK F-Jenter 2004 3. mars 2015 Flest mulig! Lengst mulig! Best mulig! Samhold, mestring og spilleglede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google