Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av utbruddsvarslingssystemet Berit Tafjord Heier Avdeling for infeksjonsovervåking, FHI Smitteverndagene 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av utbruddsvarslingssystemet Berit Tafjord Heier Avdeling for infeksjonsovervåking, FHI Smitteverndagene 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av utbruddsvarslingssystemet Berit Tafjord Heier Avdeling for infeksjonsovervåking, FHI Smitteverndagene 2007

2 Innhold Hva er et utbrudd, hvilke skal varsles og av hvem? Hva er utbruddsvarslingssystemet? Formålet med evalueringen Resultater fra brukerundersøkelse Forbedringspunkter og anbefalinger Konklusjon

3 Definisjon av utbrudd To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom

4 Hvilke utbrudd skal varsles? Utbrudd som mistenkes å være nærings- middelbårne Utbrudd av andre meldepliktige sykdommer Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer Særlig omfattende utbrudd Utbrudd i helseinstitusjoner

5 Hvem skal varsle utbrudd? Fylkesmannen Sykehus og annen institusjon Kommune- lege Kompetansesenter for sykehushygiene Publikum Lege Kommunale helseinstitusjoner I helseinstitusjon Utenfor helseinstitusjon ved alvorlige utbrudd Sosial- og helsedirektoratet kopi

6 Utbruddsvarslingssystemet Web-basert varslingsskjema Startside: www.utbrudd.nowww.utbrudd.no Dataene lagres på server ved FHI Programvare/vedlikehold fra eksternt firma varslingsskjema

7 Utbruddsvarslingssystemet Kom i drift i juni 2005 Erstattet to ”gamle” systemer –Papirskjema fra helsesektoren til FHI –Årlige rapporter fra Mattilsynet DK til Mattilsynet HK Ivaretar varslingsplikten for helsesektoren Mattilsynet har frivillig rapporteringsordning

8 Hvorfor et nytt system? Forenkle varslingsprosessen Web-basert tidligvarslingssystem Bedre datakvaliteten ved mulighet for oppdateringer Ett felles system for Mattilsynet og Folkehelseinstituttet for næringsmiddelbårne utbrudd Nasjonalt register over alle meldepliktige utbrudd Oversikter tilgjengelig for brukergruppene og på www.fhi.no

9 Formål med evalueringa Vurdere om utbruddsvarslingssystemet fungerer i henhold til formålet for alle brukergrupper Kartlegge svakheter, finne forbedringsområder og nye bruksområder Vurdere framtidig teknisk løsning, sett i lys av eventuelle nye bruksområder

10 Evalueringsprosess Arbeidsgruppe med 3 fra FHI og 1 fra Mattilsynet Ekstern evaluering –Kommunehelsetjenesten –Spesialisthelsetjenesten –Mattilsynet Web-baserte spørreskjema –de som er registrert som brukere i databasen (”brukere”) –de som ikke er registrert som brukere Intern evaluering –Andre institusjoner som er involvert i utbruddsoppklaring –Andre avdelinger ved FHI

11 Resultater fra brukerundersøkelse Svar fra 93 av 173 registrerte brukere (56%) –Kommunehelsetjenesten 52% –Spesialisthelsetjenesten 37% –Mattilsynet 65% Enklere varslingsprosess –58% synes varslingen er blitt enklere –10% synes ikke det er blitt enklere Varslingsskjemaets egnethet –Ca 90% synes det er godt egnet for sine virksomheter

12 Resultater fra brukerundersøkelse Definisjon og kriterier –85% synes de er klare Varsel ved mistanke og oppdatering –50% varsler utbrudd ved mistanke –14% av disse glemmer å oppdatere –Årsak til mye ”missing” Automatisk påminnelse –94% svarer ja eller kanskje Automatisk videresending av e-post –Bare 22% har benyttet muligheten –Flertallet visste ikke at det var mulig

13 Resultater fra brukerundersøkelse Rapporter –Ca 90% av alle brukerne ønsker oversikter Offentliggjøring av månedrapport –Brukere innen Kommunehelsetjenesten og Mattilsynet mest positive Samarbeidsavtale med Mattilsynet –Bare 17% av kommunene har avtale –30% av kommunelegene vet ikke Tekniske problemer –1/4 har opplevd problemer ved varsling

14 Revidere definisjon og kriterier Bedre innholdet og tilgjengeligheten på www.utbrudd.no Øke brukervennligheten av skjemaet Bedre innholdet i databasen Innføre automatisk e-post påminnelse Bedre den tekniske løsningen Forbedringspunkter

15 Utvikle rapportmodul Publisere statistikk på web Koble mot geografiske informasjonssystemer (GIS) Integrere andre elektroniske skjema Forbedringspunkter

16 Varsling er blitt enklere Overvåkingen er blitt bedre Tidlig varsling er viktig Datakvaliteten kan bli bedre Bedre kommunikasjon internt Manglende tilbakemelding til helsetjenesten Konklusjon


Laste ned ppt "Evaluering av utbruddsvarslingssystemet Berit Tafjord Heier Avdeling for infeksjonsovervåking, FHI Smitteverndagene 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google