Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wiki som verktøy i studentprosjekter Faglig-pedagogisk dag ved NTNU 30 Nov 2007 Birgit R. Krogstie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wiki som verktøy i studentprosjekter Faglig-pedagogisk dag ved NTNU 30 Nov 2007 Birgit R. Krogstie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Wiki som verktøy i studentprosjekter Faglig-pedagogisk dag ved NTNU 30 Nov 2007 Birgit R. Krogstie birgitkr@idi.ntnu.no

2 I dag Hva er en wiki? –Eksempler –Redigering Wikier i prosjektarbeid Wikier i prosjektarbeid blant NTNU- studenter: erfaring og pågående forskning

3 Wiki ”Wiki”(Hawaii) betyr ’hurtig’ En måte å lage nettsider på Wikipedia er det mest kjente eksempelet Lett å gjøre endringer –Endre eksisterende sider –Opprette nye sider –Kan gjøres av alle (hvis ikke tilgangen er begrenset ved hjelp av passord) Historikken tas vare på –Du kan se hvem som har gjort hvilken endring –Gamle versjoner lagres automatisk og kan hentes frem igjen, for eksempel ved uhell eller misbruk

4 Wiki-eksempler http://en.wikipedia.org/wiki http://it2901.arcticinteractive.com/wiki/inde x.php/Main_Pagehttp://it2901.arcticinteractive.com/wiki/inde x.php/Main_Page http://mediawiki.idi.ntnu.no/wiki/co2lab

5 Eksempelside slik den skrives inn / redigeres (DokuWiki)

6 Eksempelside slik den blir seende ut (DokuWiki)

7 Redigering (Mediawiki)

8 WYSIWYG-editor

9 Verktøy for å lage wikier Mange verktøy tilgjengelig, oftest gratis –Eksempler: MediaWiki, DocuWiki, TWiki, Confluence –Laget i mange ulike programmeringsspråk (for eksempel PHP, Perl, Java) og med ulike løsninger for lagring av dataene (for eksempel tekstfil eller MySQL-database) Spesiell funksjonalitet tilbys for mange wikier, enten som del av verktøyet eller som ’plug-ins’ (tilleggsprogramvare) –WYSIWYG-redigering –Email-varsling (vanlig) –Støtte for prosjektarbeid (for eksempel oppgavelister) –Støtte for matematiske formler –Eksport til pdf-format (nyttig for felles arbeid med rapport!) –… I tillegg til et verktøy for å lage selve wikien trenger du en server der wikien kan ligge

10 Wiki som verktøy i prosjekter Prosjektstyringsverktøy Delt arbeidsområde for prosjektgruppa Kanal for kommunikasjon med andre

11 Wiki som verktøy i prosjekter: prosjektstyring Planer To-do-lister Statusrapporter En lettvektsløsning!

12 Wiki som verktøy i prosjekter: delt arbeidsområde for prosjektgruppa Lagring, versjonskontroll Lenker til ressurser Felles arbeid med dokumenter –Ulike brukere kan jobbe med hver sin seksjon / side samtidig; verktøyet merker konflikter. (Noen verktøy ’låser’ områder som andre redigerer for øyeblikket) –Teksten vil være i wiki-format; kan evt. bruke et verktøy som eksporterer til pdf for å lage rapporter som skal sendes/skrives ut ’Hjemsted’ for prosjektet: Sosialt, personlig

13 Wiki som verktøy i prosjekter: Kanal for kommunikasjon –Ulike aktører Læreren Andre prosjektgrupper Familien Verden… –Presentere –Lese –Kommentere? –Endre/fjerne?

14 Wiki sammen med andre samarbeidsverktøy Arbeid med wikien kan fungere enda bedre når andre kommunikasjonskanaler brukes i tillegg –ansikt til ansikt –telefon –instant messaging / chat –epost

15 Tilbakemelding fra lærer/veileder – i wikien? Viktig å bli samforståtte: er dette gruppas interne område? –Skal andre kunne lese? –Skal andre i prinsippet kunne gjøre endringer? –Ønsker studentene at andre gjør endringer på deres sider? Læreren kan ha sin egen side i studentenes wiki

16 En wiki for hele kurset, eller en for hver prosjektgruppe? En felles wiki for kurset –’Portal’ –Kan ha både felles sider og sider som tilhører hver av gruppene –Enkel tilgang til felles informasjon og samtlige gruppers arbeid – for både elever og lærer –Innsikt, kontroll En wiki for hver av prosjektgruppene –Eget område, egen kanal ut mot verden –Gruppene opplever wikien mer som ’sin’ – og legger derfor mer arbeid i den? –Gruppene opplever wikien som mer isolert – og legger derfor mindre arbeid i den?

17 Wiki: fleksibel, personlig.. Lett å (om)strukturere –Lett å gjøre strukturert –Lett å gjøre ustrukturert –Lett (teknisk sett) å sabotere andres arbeid, dersom det gis tilgang. Men også lett å hente frem gammel versjon. Alvor / oppgaveorientering vs de sosiale/følelsesmessige aspektene av prosjektarbeid –Begge deler kan representeres i wikien –Morsommere å få lov til å ikke bare være ’seriøs’ –Innslag av humor kan berike eller forstyrre helheten –Deltagernes uttrykk for hvordan prosessen fungerer bidrar til å gi et rikere bilde av prosjektet –Skittkasting = fy! (jfr. regler for nettikette)

18 Alternativer til wiki i prosjektarbeid Prosjekt- / gruppeside i LMS (for eksempel Fronter eller It’s:Learning) Annet verktøy der man kan lage samarbeidsrom (BSCW, Sharepoint,…) ’Vanlig’ hjemmeside Blogg Prosjektstyringsverktøy (for eksempel MS Project – ikke så aktuelt på v.g.s?)

19 Wikier brukt i utdanningssammenheng: Forskning Pågående forskning innen ulike fagfelt (pedagogikk/e-læring, datastøttet samarbeid, systemutvikling,..) Ulike forslag til pedagogisk tilleggsfunksjonalitet Vår forskning: Wikier brukt til støtte for arbeid i systemutviklings- studentprosjekter. –Hva er det som gjør at wikier fungerer så bra i mange av gruppene?

20 Mitt forskningscase: Systemutviklingsprosjekter med ekstern kunde, siste semester av bachelorprogrammet i informasjonsteknologi v/IDI, NTNU

21 Fra prosjektrapporten til en gruppe: figur som viser infrastruktur i prosjektet

22 To do-liste (fra forsiden i en prosjektwiki)

23 Prosjektleder forteller gruppa at noe haster og er viktig (fra forsiden i en prosjektwiki)

24 Et prosjekt som nærmer seg deadline (øverst på forsiden i en prosjektwiki)

25 Wikier i systemutviklings-studentprosjekter, våre forskningsfunn og -planer Prosjektwikier brukes til veldig mye forskjellig! Har en integrerende funksjon i prosjektene: –Internt/eksternt –Oppgaveorientert/sosialt/emosjonelt –På tvers av verktøy og (del)produkter –Over tid Dette handler blant annet om at en wiki er formbar, lett å koble/kombinere med andre verktøy, og at den har innebygget historikk Forslag til nytt verktøy for å gjøre det mulig å ’tagge’ i wikien og dernest gjøre en kronologisk gjennomgang basert på taggingen. –Støtte for for eksempel evaluering og refleksjon

26 Finansiering av denne forskningen Doktorgradsarbeidet til Birgit R. Krogstie er del av prosjektet MOTUS2..som igjen er del av LIKT, NTNUs program for Læring med IKT

27 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Wiki som verktøy i studentprosjekter Faglig-pedagogisk dag ved NTNU 30 Nov 2007 Birgit R. Krogstie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google