Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snåsa kommune Samarbeidskonferansen 2007 Hva skjer i kommunene og helseforetaket som påvirker framtidig samhandling? Blir det bedre tjenester og mer samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snåsa kommune Samarbeidskonferansen 2007 Hva skjer i kommunene og helseforetaket som påvirker framtidig samhandling? Blir det bedre tjenester og mer samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Snåsa kommune Samarbeidskonferansen 2007 Hva skjer i kommunene og helseforetaket som påvirker framtidig samhandling? Blir det bedre tjenester og mer samhandling mellom første – og andrelinja? Ved ordfører Vigdis Hjulstad Belbo

2 Snåsa kommune Tema: 1.Snåsa- et godt eksempel! Stabilitet og kompetanse 2.Drivkrefter 3.Forutsetninger for godt samarbeide 4.Hva er bra og hva kan bli bedre?

3 Snåsa kommune Snåsa kommune- et godt eksempel! Snåsa kommune har over år utmerket seg med svært få innleggelser kombinert med kort liggetid. Vi har misunnelsesverdig legedekning i forhold til mange sammenlignbare kommuner. Snåsa har klart å ta hånd om utskrevne somatiske pasienter som ikke greier seg selv enten i godt utbygd hjemmetjeneste eller i sykeheim. Tungpsykiatri er svært krevende Tilstrekkelig kompetanse og hender i helsesenhetene i 1.-linja viktig for samspillet med foretaket.

4 Snåsa kommune Drivkrefter 1: Medisinsk FOU. Stadig mer spesialisert behandling Sterk økning i antall eldre og kronisk syke pasienter. Større behov for sykehussenger, ikke mindre. Større behov for ulik type kompetanse og kapasitet i kommunene. Dekningsgrad på sykeheimsplasser Kommunene bør få større ansvar i 1. linja. 1.Linja høyere status. Ikke gratis……

5 Snåsa kommune Drivkrefter 2: Lengre levealder. Folke-/livstilssykdommer som fedme, diabetes, økt kreftforekomst, psykiatri. Rettighetslovgivning- pasienter/pårørende bevisst sine rettigheter. Godtar ikke vonde knær og hofter. Forventninger. Rikdommens dilemma/ vi bor i ett av verdens rikeste land…..Livsviktig/livskvalitet/kosmetikk Fokusering på enkelttilfelle- Storting og statsråd på banen…

6 Snåsa kommune Drivkrefter 3: Økonomi i helseforetaka Telemedisin /datakommunikasjon/ helsenett som basis for det sømløse helsetilbudet.

7 Snåsa kommune Forutsetninger for et god samhandling 1. Fokus på basisavtalen. Regulerer samhandlingen om pasienten ned på ansvarsnivå og kommunikasjon om tiltak i behandlingskjeden. Pasienten til rett sted til enhver tid. Tillitsfullt samarbeid. Årlig samarbeidskonf. Felles fokus på forebyggende/helsefremmende arbeid. Stabilitet, kapasitet og komp. I 1.linja. Styrket legedekning i sykeheim. Sykehusstruktur og trygghet akutt/fødetilbud.

8 Snåsa kommune Forutsetning for god samhandling 2. Mottaksapparat i kommunene og etterbehandlingstilbud. IP og pleieplan. Ambulansetjenesten. Viktig som rullende akuttberedskap, Avgjørende med tilstedeværelse. Taxi viktig infrastruktur for helsetilbudet i Nord-Trøndelag. Legevakt. God kvalitet er nøkkelen for å få pasienten til ett behandling til rett tid på rett sted. Rette personer må bli innlagt.

9 Snåsa kommune Forutsetning for godt samhandling 3. Rehabilitering. Gråsone- og kasteballproblematikk. Ambulerende helseteam. DPS, DMS. Ventetid. Private supplerende tilbud. Psykiatri- også akuttbehov!

10 Snåsa kommune Hva er bra og hva kan bli bedre? Vi er på rett vei…..med basisavtalen! Bedre avklaring av hva som omfattes av spesialisert rehabilitering. Namdalen nedprioriteres med kjøp av for få plasser? Kompetansekravet øker raskt. Mer veiledning. Transportordningen. Pasienter i spill med drosjenæringen. Det går for tregt med nasjonalt helsenett. Ventetiden øker. Supplerende private tilbud?

11 Snåsa kommune Takk for oppmerksomheten!

12 Snåsa kommune Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Snåsa kommune Samarbeidskonferansen 2007 Hva skjer i kommunene og helseforetaket som påvirker framtidig samhandling? Blir det bedre tjenester og mer samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google