Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med"— Utskrift av presentasjonen:

1 • Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med
En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring • Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med grunn- videregående- eller høgskoler? • Hva kan skolen og bedriften lære av hverandre? • Hva kan en bedrift som Intravisjon bruke studenter til? • Hvilken kunnskap har bedriften som skolen trenger og vice versa?

2 • Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med
En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring • Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med grunn- videregående- eller høgskoler? • Hva kan skolen og bedriften lære av hverandre? • Hva kan en bedrift som Intravisjon bruke studenter til? • Hvilken kunnskap har bedriften som skolen trenger og vice versa?

3 - Intravision etablert i 1998
- Fant dagens retning i 2000

4 Embryonic og Mobilt Kulturhus for Nye Medier i Kunst

5 Industriell produksjon av karotenoider fra mikroalger
Haematococcus green phase Haematococcus red phase Industriell produksjon av karotenoider fra mikroalger

6 KUNST BIOTEKNOLOGI

7 2004

8 Ble min verden mindre…

9 en global hverdag – kommunikasjon og tid

10 Ninghai, med datter Migmig og kone Ping, Beijing 2004
En mindre verden

11 En mindre verden

12 En mindre verden

13 En mindre verden

14 En mindre verden

15 FANGET I SIN ROLLE ! En mindre verden Begrenset valgfrihet

16 Profesjonelle shoppere”

17 En mindre verden Hva kommer etter Kina ?

18 …Blir India eller Afrika det nye Kina ?
En mindre verden ”Norske arbeidsplasser” som ble flyttet til Litauen og Latvia for 5 år siden – er allerede nå blitt for kostbare… …Blir India eller Afrika det nye Kina ?

19 Å skape nye arbeidsplasser i Norge fordrer konkurransefortrinn:
En mindre verden Å skape nye arbeidsplasser i Norge fordrer konkurransefortrinn: Internasjonalt: ”Relativt høyere kunnskapsnivå Nasjonalt: ”Nærhet til marked”

20 DYPERE NED I KUNNSKAPEN
BEHERSKE MIKROKOSMOS – SMALERE KUNNSKAPSOMRÅDE

21 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

22 - an infinite length surrounding a finite area
Helge von Koch - an infinite length surrounding a finite area Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

23 the length of a coastline

24 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

25 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

26 Fraktaler: et verktøy som endrer vår forståelse av vår verden
Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

27 DYPERE NED I KUNNSKAPEN
BEHERSKE MIKROKOSMOS – SMALERE KUNNSKAPSOMRÅDE

28 Ledende spisskompetanse
DYPERE NED I KUNNSKAPEN Meta kunnskap Ledende spisskompetanse BEHERSKE MIKROKOSMOS – SMALERE KUNNSKAPSOMRÅDE

29 Norge i verden ! En moderne fredsfyrste ? Rike og selvopptatte ?

30 Norge i verden ! Svært liten – og ung Men heldige – ”rik bananrepublikk” Lite tradisjon for vareproduserende industri Mangler lokomotiver – (hvis 1000…) Enorm valgfrihet i utdanning

31 Hva påvirker de unges valg ?
Hva er populært Hvilke rollemodeller finnes …Bioteknologi… Hvilke krefter påvirker barn og ungdom ?

32 En mindre verden

33 5 8 Hvor målrettet og kynisk er massemedia kommunikasjonen mot barn og ungdom ? 11 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

34 5 Nicolai 5. – tror på ..... Nicolai 5. – mestrer ..... 8 +64 11 USD 300 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

35 En mindre verden Det handler om å selge..

36 High Level Precision Bombing

37 My friend the atom... High Level Precision Bombing
Food Will Win the War A Few Quick Facts Abouth Veneral Disease... My friend the atom...

38 Wernher von Braun – ”man in space” og ”tomorrowland”

39 Fra Adbusters magasine
En mindre verden Fra Adbusters magasine

40 Fremtiden…

41 mindre hurtigere universelt radikalt etisk urbant

42 Fremtid (P.Drucker) Vi vet 90% om de neste 10 -15 år !
Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

43 robot Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

44 robot Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

45 etikk Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

46 It og kommunikasjon Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

47 Nye arbeidsplasser vil komme innen:
Alt som er veldig lite: mikro, nano, syntetisk biologi, bioteknologi Alt som går hurtig: it og kommunikasjon Energi og miljø Opplevelser - bruke tiden: underholdning, sport, spenning, nærhet, tilhørighet, mat. Etikk, helse og omsorg

48 • Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med
En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring • Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med grunn- videregående- eller høgskoler? • Hva kan skolen og bedriften lære av hverandre? • Hva kan en bedrift som Intravisjon bruke studenter til? • Hvilken kunnskap har bedriften som skolen trenger og vice versa?

49 • Hele mennesker – intuitive og analytiske
En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Hva ønsker vi (intravision) ? På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring • Hele mennesker – intuitive og analytiske • Kommuniserende.. medier, språk, virkemidler • Planleggere, målrettede • Kunnskapssøkende – nysgjerrige – åpne.. • Kommersielt orienterte • Både generalister og spesialister..

50 Samlet mengde informasjon INNOVASJONSPROSESSER
INTUISJON – ”information overflow” (J.Parkish) Management research. ”500 topp grundere” Analysen alene strekker Ikke til – magefølelse. Samlet mengde informasjon INNOVASJONSPROSESSER Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

51

52

53 Intravision, Notam, Høgskolen i Oslo – www-e-kunst.net
Nydalen Stasjon, Oslo Sporveier Intravision, Notam, Høgskolen i Oslo – www-e-kunst.net Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

54 Løkenåsen ungdomsskole, Lørenskog

55 Borgund Videregående skole, Ålesund

56 Borgund Videregående skole, Ålesund
*Fysikken i musikken* Elevene skal etter endt Vg1 være i stand til å a. Forklare hva lyd er og hvordan toner fra et instrument oppstår b. Forklare og illustrere begrepene bølgelengde, frekvens og amplitude, og fenomenene overtoner og flagoletter c. Bruke måleutstyr til å lage en grafisk framstilling av lydbølger fra musikk, og forklare superposisjonsprinsippet og fenomenet ”beats”og foreta enkle klang- eller frekvensanalyser d. Forklare begrepene desibel og A-veiing, bruke en desibelmåler til å foreta målinger av støynivå i ulike situasjoner og vurdere usikkerheten i målingene og beregne lydenergi som når øret i forhold til avstand fra lydkilde e. Bruke begrepene amplitude og sampling til å forklare hvordan elektriske signaler som representerer lydbølger kan digitalisers f. Greie ut om muligheter for manipulering av digitaliserte lydsignaler gjennom bruk av matematisk transformasjon g. Vurdere forskjellen mellom digitaliserte og analoge lydkilder med utgangspunkt i egne forsøk og innsamlet informasjon Borgund Videregående skole, Ålesund

57 Stirling University, Skottland, Høgskolen i Bodø, SINTEF F&H
Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk Stirling University, Skottland, Høgskolen i Bodø, SINTEF F&H

58 kompetansepartner • Samarbeidspartner: FoU – Industrien.
• Bedre lønnsomheten i oppdrettsindustrien. • Biologisk kontroll fra egg til fillèt

59 smalspekter lys: • 10 – 20% økning i direkte vekst.
• Bedre overlevelse i - og fra yngelfase • Kontroll over kjønnsmodning • Bedre oppdrettsmiljø • Unngå lus ? • Styre visuell pigmentering på skinn ?

60 BELYSNINGSSYSTEM FOR GRESSBANER
Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk "Imagine a top quality natural grass sport field, and imagine this grass field placed in an indoor football arena; in an indoor tennis court, or why not: in an indoor 18 whole golf hall with natural grass greens“ – with the Lumigreen systems these scenarios are possible!

61 1. Kammer for utstyr 2. Rull med duk
1.Kammer for utstyr 2. Rull med duk. Duken rulles gjennom åpning i kammeret. 3. Tiluftsventil for luft (CO2) og trykksetting. 4. Diode 5. Gress 6. Skinne for inn- og utrulling. 7. Luftilførsel for rengjøring og tørking av duken. Dukens fasong og størrelse, tilpasses bruksområde. De tekniske sub systemer kan arrangeres på mobil vogn, eller som en skjult fast installasjon. Et hovedpoeng er enkel og automatisk drifting.

62

63

64 Vekstforsøk 2002: Innledende forsøk med kald katode lysrør – ga god vekst men de skjøre glassrørene var vanskelige å installere i duken 2004: Løsningen kom med den nyeste diodeteknologien og etablering av et EUREKA samarbeidsprosjekt med Lumileds. Forsøk med lysdioder – installert i vekstkammer på kontoret i Oslo

65 MICROALGAL EXTRACTS TECHNOLOGY Photosynthesis Bioreactor
Extraction process BIOLOGY Natural carotenoids (1) Astaxanthin – color substance (2) UVAblue – sun protection (patent) (3) DHA/ EPA (polyunsaturated fats)

66 R&D PARTNERERING AGREEMENTS
LIGHT SOURCE DEVELOPMENT • Lumileds lighting (Cal, Netherlands) High power LED’s • Ensys AS, Cold Cathode Light tubes • (2005) SINICA, Beijing, Cold Cathode Light tubes INDUSTRIAL PROCESSES • SINTEF, dep. Industrial Biotechnology, Dr. pr. Trond Ellingsen, Dr. Nils Dyrset ◦ Automation processes bioreactor (2000 – 2004 NFR PROSBIO) ◦ Optimisation UVAblue production (2004 – 2008 NFR PROSBIO) ◦ Extraction/ stabilisation/ industrial scale production UVAblue (2004 – 2008) BIOLOGY, ALGAL PHYSIOLOGY • UVAblue, Diadinoxanthin, from marine micro algae, Dr. prof. Geir Johnsen, NTNU (Tronheim) • Astaxanthin from Haematococcus Pluvialis, Dr. prof. Gjert Knutsen, UiB (Bergen) • Astaxanthin extraction, isolation Dr. Einar Egeland, HiBo (Bodø) • DHA/ EPA, Live feed processes, Dr. Sylvi Bolla, Nordland Research Institute (Bodø)

67 En mindre verden

68 Astaxanthin Red color pigment & Powerful antioxidant

69 Nature’s sun protection
UVAblue Nature’s sun protection The business idea behind UVAblue is production of natural carotenoids and use as sun protectors in the cosmetic industry. Bruk av karotenoider til solfilter er ikke ny.. (???) Ny kunnskap/oppfinner Sies på en egen slide? (Audun)

70 Radiation outside of UVB

71 Biological effects of radiation as a function of wavelength.
(Setlow et al. 1994)

72

73 UVAblue Natural Golden yellow – brown colour Oil soluble Antioxidant
UVAblue is a composition of natural carotenoids derived from microalgae. Golden yellow – brown colour UVAblue has a visible color ranging from golden yellow to golden brownish yellow, providing a desired tanning effect when applied. Oil soluble UVAblue is oil soluble and can readily be incorporated into oil based sunscreen compositions. Antioxidant UVAblue have antioxidative properties similar to astaxanthin (550 times vitamin E.) Absorbing UVA and visible blue specter Combining UVAblue with other synthetical or natural sunscreens ”These caractheristics of the compound are why we believe that it would be a successful ingredient in sunscreen compositions The golden yellow colour of diadinoxanthin, tuned with slightly darker colour of fucoxanthin (which coexist in the microalgae), proposes to produce a sunscreen product with the colour of the skin, or with a small tanning effect The product would absorb in the upper UVA (from 360 nm?) part of the specter as well as in the visible blue region, giving a broad specter protection that we believe will be unique The solar absorption is extremely high, which indicate that small concentrations will be needed for good protection Although it is debated among scientist whether antioxidants have a biological activity when applied topically to the skin, further research may prove that UVAblue also has a role in ”cleaning up” Reactive Oxygen Species and Free Radicals formed in the skin by solar radiation. Further, the compound is oil soluble and it is a natural compound. (Nevne toxicity, henvisning til blåskjell, orale doser etc..??) We particularly feel that the UVAblue can prove to be a competitive product because we are under the impression that There is a need for natural sun filters There is a need for additional/improved filters in the UVA range of the solar specter (motivated partly by the increase of melanoma incidences that has arised, despite better protection against sun burning) There is a need for filtering visible blue light (proved to induce DNA damages) Extremely high solar absorption Molar extinction coefficient 130 x 10³ (at 447,5 nm in acetone)


Laste ned ppt "• Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google