Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale."— Utskrift av presentasjonen:

1 En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med grunn- videregående- eller høgskoler? Hva kan skolen og bedriften lære av hverandre? Hva kan en bedrift som Intravisjon bruke studenter til? Hvilken kunnskap har bedriften som skolen trenger og vice versa?

2 En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med grunn- videregående- eller høgskoler? Hva kan skolen og bedriften lære av hverandre? Hva kan en bedrift som Intravisjon bruke studenter til? Hvilken kunnskap har bedriften som skolen trenger og vice versa?

3 - Intravision etablert i 1998 - Fant dagens retning i 2000

4 Embryonic og Mobilt Kulturhus for Nye Medier i Kunst

5 Haematococcus green phaseHaematococcus red phase Industriell produksjon av karotenoider fra mikroalger

6 KUNSTBIOTEKNOLOGI

7 2004

8 Ble min verden mindre…

9 en global hverdag – kommunikasjon og tid

10 En mindre verden Ninghai, med datter Migmig og kone Ping, Beijing 2004

11 En mindre verden

12

13

14

15 FANGET I SIN ROLLE ! Begrenset valgfrihet

16 Profesjonelle shoppere”

17 En mindre verden Hva kommer etter Kina ?

18 En mindre verden ”Norske arbeidsplasser” som ble flyttet til Litauen og Latvia for 5 år siden – er allerede nå blitt for kostbare… …Blir India eller Afrika det nye Kina ?

19 En mindre verden Å skape nye arbeidsplasser i Norge fordrer konkurransefortrinn: - Internasjonalt: ”Relativt høyere kunnskapsnivå - Nasjonalt: ”Nærhet til marked”

20 BEHERSKE MIKROKOSMOS – SMALERE KUNNSKAPSOMRÅDE DYPERE NED I KUNNSKAPEN

21 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

22 Helge von Koch - an infinite length surrounding a finite area

23 the length of a coastline

24 Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

25

26 Fraktaler: et verktøy som endrer vår forståelse av vår verden

27 BEHERSKE MIKROKOSMOS – SMALERE KUNNSKAPSOMRÅDE DYPERE NED I KUNNSKAPEN

28 - Meta kunnskap BEHERSKE MIKROKOSMOS – SMALERE KUNNSKAPSOMRÅDE DYPERE NED I KUNNSKAPEN - Ledende spisskompetanse

29 Norge i verden ! En moderne fredsfyrste ? Rike og selvopptatte ?

30 Norge i verden ! Svært liten – og ung Men heldige – ”rik bananrepublikk” Lite tradisjon for vareproduserende industri Mangler lokomotiver – (hvis 1000…) Enorm valgfrihet i utdanning

31 Hva påvirker de unges valg ? Hva er populært Hvilke rollemodeller finnes …Bioteknologi… Hvilke krefter påvirker barn og ungdom ?

32 En mindre verden

33 5 8 11 Hvor målrettet og kynisk er massemedia kommunikasjonen mot barn og ungdom ? Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

34 5 8 +64 11 USD 300 Nicolai 5. – tror på..... Nicolai 5. – mestrer..... Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

35 En mindre verden Det handler om å selge..

36 High Level Precision Bombing

37 My friend the atom... High Level Precision Bombing Food Will Win the War A Few Quick Facts Abouth Veneral Disease...

38 Wernher von Braun – ”man in space” og ”tomorrowland”

39 En mindre verden Fra Adbusters magasine

40 Fremtiden…

41 mindre hurtigere universelt radikalt etisk urbant

42 Fremtid (P.Drucker) Vi vet 90% om de neste 10 -15 år ! Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

43 robot Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

44 robot Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

45 etikk Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

46 It og kommunikasjon Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

47 Nye arbeidsplasser vil komme innen: Alt som er veldig lite: mikro, nano, syntetisk biologi, bioteknologi Alt som går hurtig: it og kommunikasjon Energi og miljø Opplevelser - bruke tiden: underholdning, sport, spenning, nærhet, tilhørighet, mat. Etikk, helse og omsorg

48 En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring Hvordan er det lønnsomt for en liten bedrift å samarbeide med grunn- videregående- eller høgskoler? Hva kan skolen og bedriften lære av hverandre? Hva kan en bedrift som Intravisjon bruke studenter til? Hvilken kunnskap har bedriften som skolen trenger og vice versa?

49 En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Hva ønsker vi (intravision) ? På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale i økt kunnskap og lokal forankring Hele mennesker – intuitive og analytiske Kommuniserende.. medier, språk, virkemidler Planleggere, målrettede Kunnskapssøkende – nysgjerrige – åpne.. Kommersielt orienterte Både generalister og spesialister..

50 INTUISJON – ”information overflow” (J.Parkish) Management research. ”500 topp grundere” Analysen alene strekker Ikke til – magefølelse. Samlet mengde informasjon Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge INNOVASJONSPROSESSER

51

52

53 Nydalen Stasjon, Oslo Sporveier Intravision, Notam, Høgskolen i Oslo – www-e-kunst.net Status: Omprofilering hovedkontor Aker Brygge

54 Løkenåsen ungdomsskole, Lørenskog

55 Borgund Videregående skole, Ålesund

56 *Fysikken i musikken* Elevene skal etter endt Vg1 være i stand til å a. Forklare hva lyd er og hvordan toner fra et instrument oppstår b. Forklare og illustrere begrepene bølgelengde, frekvens og amplitude, og fenomenene overtoner og flagoletter c. Bruke måleutstyr til å lage en grafisk framstilling av lydbølger fra musikk, og forklare superposisjonsprinsippet og fenomenet ”beats”og foreta enkle klang- eller frekvensanalyser d. Forklare begrepene desibel og A-veiing, bruke en desibelmåler til å foreta målinger av støynivå i ulike situasjoner og vurdere usikkerheten i målingene og beregne lydenergi som når øret i forhold til avstand fra lydkilde e. Bruke begrepene amplitude og sampling til å forklare hvordan elektriske signaler som representerer lydbølger kan digitalisers f. Greie ut om muligheter for manipulering av digitaliserte lydsignaler gjennom bruk av matematisk transformasjon g. Vurdere forskjellen mellom digitaliserte og analoge lydkilder med utgangspunkt i egne forsøk og innsamlet informasjon

57 Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk Stirling University, Skottland, Høgskolen i Bodø, SINTEF F&H

58 kompetansepartner Samarbeidspartner: FoU – Industrien. Bedre lønnsomheten i oppdrettsindustrien. Biologisk kontroll fra egg til fillèt

59 smalspekter lys: 10 – 20% økning i direkte vekst. Bedre overlevelse i - og fra yngelfase Kontroll over kjønnsmodning Bedre oppdrettsmiljø Unngå lus ? Styre visuell pigmentering på skinn ?

60 Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk BELYSNINGSSYSTEM FOR GRESSBANER "Imagine a top quality natural grass sport field, and imagine this grass field placed in an indoor football arena; in an indoor tennis court, or why not: in an indoor 18 whole golf hall with natural grass greens“ – with the Lumigreen systems these scenarios are possible!

61 1.Kammer for utstyr 2. Rull med duk. Duken rulles gjennom åpning i kammeret. 3. Tiluftsventil for luft (CO 2 ) og trykksetting. 4. Diode 5. Gress 6. Skinne for inn- og utrulling. 7. Luftilførsel for rengjøring og tørking av duken. Dukens fasong og størrelse, tilpasses bruksområde. De tekniske sub systemer kan arrangeres på mobil vogn, eller som en skjult fast installasjon. Et hovedpoeng er enkel og automatisk drifting.

62

63

64 Vekstforsøk 2002: Innledende forsøk med kald katode lysrør – ga god vekst men de skjøre glassrørene var vanskelige å installere i duken 2004: Løsningen kom med den nyeste diodeteknologien og etablering av et EUREKA samarbeidsprosjekt med Lumileds. Forsøk med lysdioder – installert i vekstkammer på kontoret i Oslo

65 MICROALGAL EXTRACTS TECHNOLOGY Photosynthesis Bioreactor Extraction process BIOLOGY Natural carotenoids (1) Astaxanthin – color substance (2) UVAblue – sun protection (patent) (3) DHA/ EPA (polyunsaturated fats)

66 R&D PARTNERERING AGREEMENTS LIGHT SOURCE DEVELOPMENT Lumileds lighting (Cal, Netherlands) High power LED’s Ensys AS, Cold Cathode Light tubes (2005) SINICA, Beijing, Cold Cathode Light tubes INDUSTRIAL PROCESSES SINTEF, dep. Industrial Biotechnology, Dr. pr. Trond Ellingsen, Dr. Nils Dyrset ◦ Automation processes bioreactor (2000 – 2004 NFR PROSBIO) ◦ Optimisation UVAblue production (2004 – 2008 NFR PROSBIO) ◦ Extraction/ stabilisation/ industrial scale production UVAblue (2004 – 2008) BIOLOGY, ALGAL PHYSIOLOGY UVAblue, Diadinoxanthin, from marine micro algae, Dr. prof. Geir Johnsen, NTNU (Tronheim) Astaxanthin from Haematococcus Pluvialis, Dr. prof. Gjert Knutsen, UiB (Bergen) Astaxanthin extraction, isolation Dr. Einar Egeland, HiBo (Bodø) DHA/ EPA, Live feed processes, Dr. Sylvi Bolla, Nordland Research Institute (Bodø)

67 En mindre verden

68 Astaxanthin Red color pigment & Powerful antioxidant

69 UVAblue Nature’s sun protection

70 Radiation outside of UVB

71 Biological effects of radiation as a function of wavelength. (Setlow et al. 1994)

72

73 Antioxidant UVAblue have antioxidative properties similar to astaxanthin (550 times vitamin E.) Natural UVAblue is a composition of natural carotenoids derived from microalgae. Extremely high solar absorption Molar extinction coefficient 130 x 10³ (at 447,5 nm in acetone) Oil soluble UVAblue is oil soluble and can readily be incorporated into oil based sunscreen compositions. Absorbing UVA and visible blue specter Combining UVAblue with other synthetical or natural sunscreens Golden yellow – brown colour UVAblue has a visible color ranging from golden yellow to golden brownish yellow, providing a desired tanning effect when applied. UVAblue


Laste ned ppt "En mindre verden Per Åge Lyså, daglig leder i Intravision group as Synergieffekter ved samarbeid skole næringsliv På hvilken måte skapes økonomisk vekstpotensiale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google