Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon i krise Bø hotell, Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver

2 Krise = kommunikasjonsutfordring Kommer overraskende – eller snikende Mangel på kontroll Vitale interesser står på spill Mange aktører Tidspress Beslutningsprosesser bryter sammen Fokus på kortsiktige løsninger Usikkerhet Mangel på informasjon Stor interesse og pågang

3 Kommunikasjonen kan ikke vente … Involverte og berørte Pårørende og etterlatte Samfunnet og mediene Egne mannskaper Øvrige aktører Krisekommunikasjon ermye mer enn mediehåndtering Side 3

4 Mål for politiets kommunikasjon Oppdraget: redde liv og helse begrense skadevirkninger forebygge unødig frykt hjelpe innbyggerne til rette Kommunikasjonen er et verktøy og virkemiddel i politiets oppgaveløsning Side 4

5 Kommunikasjonens verdigrunnlag Befolkningen har høyeste prioritet Befolkningen og samfunnet har til enhver tid rett til å få oppdatert informasjon for å kunne ta informerte valg om egen og andres sikkerhet Denne retten styrkes vesentlig i krisetider, når folks velferd og helse er truet Målet med kommunikasjon i krise er den offentlige velferd, ikke å fremme organisasjonens omdømme eller tilfredsstille mediene Side 5

6 Staben - ledelsen Grunnlaget for ekstern og intern kommunikasjon: Hva skjer? Felles situasjonsbevissthet Hva gjøres? Plan, tiltak og prosessinformasjon Beslutninger, notoritet og tiltaksbehandling Legge strategi og rammer for kommunikasjon

7 Strategi og rammer for kommunikasjon Åpen/lukket? Reaktiv/proaktiv? Tilgjengelighet/nivå/front – PM/talsperson etc Overordnet budskap – ønsket etterlatt inntrykk Prioriterte målgrupper Mål for kommunikasjonen Hvilke kommunikasjons- og informasjonsbehov har politiet? Rammer/føringer/forutsetninger Situasjon vs. Mediebilde Lokal/regional/nasjonal/internasjonal – håndtering og mediedekning Side 7

8 Hvem har et kommunikasjonsbehov? Interessenter og målgrupper Kartlegge og analysere –På forhånd –og– underveis Hvem er viktigst? Hvordan nå fram? Side 8 Politiet Involverte Pårørende Berørte Kriseeier Samarbeids- partnere Befolk- ningen Egne ansatte Politi- distrikt POD Sær- organ Mediene Myndigheter Offentlighet

9 På hæla eller på tuppa? Framoverlent: –Kriseerkjennelse –Beredskap –Mobilisere –Organisere På eget initiativ Foregripe spørsmål og behov Kapasitet til å se framover Utarbeide langsiktig strategi Side 9

10 Utnytte fagressurser i politi-Norge Samarbeid på tvers av distriktsgrenser Nabohjelp på besøk Fjernhjelp bistår fra sitt eget distrikt Kommunikasjonsfaglig utrykningsgruppe (KOMUT) via POD Side 10

11 Standardisering av planverk og tiltakskort P5 LEDELSE VARSLING OG UMIDDELBARE TILTAK ORGANISERING AV P5- ENHETEN STRATEGI OG PLANLEGGING BUDSKAP OG PRESSEMELDING PRESSETELEFON KOORDINERING ANDRE AKTØRER PÅRØRENDEKOMMUNIKASJON PRESSEKONFERANSE OG - SENTER MEDIEOVERVÅKING PUBLISERING OG DISTRIBUSJON Side 11

12 Samvirke og samhandling Fritt fram på twitter i sektorene? Etablere kontakt Felles pressekonferanse ofte ikke aktuelt for politiet Endres i topp-/bunntekst Side 12

13 Endres i topp-/bunntekst Side 13

14 Takk for oppmerksomheten

15 Endres i topp-/bunntekst Side 15

16 Endres i topp-/bunntekst Side 16

17 Endres i topp-/bunntekst Side 17

18 Endres i topp-/bunntekst Side 18

19 Endres i topp-/bunntekst Side 19

20 Endres i topp-/bunntekst Side 20

21 Endres i topp-/bunntekst Side 21

22 Endres i topp-/bunntekst Side 22

23 Endres i topp-/bunntekst Side 23

24 Endres i topp-/bunntekst Side 24

25 Endres i topp-/bunntekst Side 25

26 Endres i topp-/bunntekst Side 26

27 Endres i topp-/bunntekst Side 27

28 Endres i topp-/bunntekst Side 28

29 Endres i topp-/bunntekst Side 29

30 Endres i topp-/bunntekst Side 30

31 Endres i topp-/bunntekst Side 31

32 Endres i topp-/bunntekst Side 32

33 Endres i topp-/bunntekst Side 33

34 Endres i topp-/bunntekst Side 34

35 Endres i topp-/bunntekst Side 35

36 Endres i topp-/bunntekst Side 36

37 Endres i topp-/bunntekst Side 37

38 Endres i topp-/bunntekst Side 38

39 Endres i topp-/bunntekst Side 39

40 Endres i topp-/bunntekst Side 40

41 Endres i topp-/bunntekst Side 41

42 Endres i topp-/bunntekst Side 42


Laste ned ppt "Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google