Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bø hotell, Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bø hotell, Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjon i krise Bø hotell, Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver I politiet i Telemark siden 2006, PMs ledergruppe, P5 i politimesterens stab POD KOMUT, ref. brannene Flatanger og Frøya PHS, stabskurs, arbeidsgruppe stabs- og lederutviklingsprogram Kommunikasjon i krise vs krisekommunikasjon Hvordan vi i politiet tenker rundt dette – håper det kan være til litt nytte. ”Nytt” fag (i politiet) og et fag i utvikling. Føler oss ikke spesielt flinke, men jobber med saken.

2 Krise = kommunikasjonsutfordring
Kommer overraskende – eller snikende Mangel på kontroll Vitale interesser står på spill Mange aktører Tidspress Beslutningsprosesser bryter sammen Fokus på kortsiktige løsninger Usikkerhet Mangel på informasjon Stor interesse og pågang

3 Kommunikasjonen kan ikke vente …
Involverte og berørte Pårørende og etterlatte Samfunnet og mediene Egne mannskaper Øvrige aktører Krisekommunikasjon er mye mer enn mediehåndtering

4 Mål for politiets kommunikasjon
Oppdraget: redde liv og helse begrense skadevirkninger forebygge unødig frykt hjelpe innbyggerne til rette Kommunikasjonen er et verktøy og virkemiddel i politiets oppgaveløsning

5 Kommunikasjonens verdigrunnlag
Befolkningen har høyeste prioritet Befolkningen og samfunnet har til enhver tid rett til å få oppdatert informasjon for å kunne ta informerte valg om egen og andres sikkerhet Denne retten styrkes vesentlig i krisetider, når folks velferd og helse er truet Målet med kommunikasjon i krise er den offentlige velferd, ikke å fremme organisasjonens omdømme eller tilfredsstille mediene

6 Staben - ledelsen Grunnlaget for ekstern og intern kommunikasjon:
Hva skjer? Felles situasjonsbevissthet Hva gjøres? Plan, tiltak og prosessinformasjon Beslutninger, notoritet og tiltaksbehandling Legge strategi og rammer for kommunikasjon Ad beslutninger, notoritet og tiltaksbehandling -> Minne om at også kommunikasjonstiltak, og de valgene man tar på dette feltet må være tydelige beslutninger, som nedtegnes og også undergis en stabsmessig behandling og oppfølging, f eks gjennom tiltaksbehandling.

7 Strategi og rammer for kommunikasjon
Åpen/lukket? Reaktiv/proaktiv? Tilgjengelighet/nivå/front – PM/talsperson etc Overordnet budskap – ønsket etterlatt inntrykk Prioriterte målgrupper Mål for kommunikasjonen Hvilke kommunikasjons- og informasjonsbehov har politiet? Rammer/føringer/forutsetninger Situasjon vs. Mediebilde Lokal/regional/nasjonal/internasjonal – håndtering og mediedekning

8 Hvem har et kommunikasjonsbehov?
Interessenter og målgrupper Kartlegge og analysere På forhånd –og– underveis Hvem er viktigst? Hvordan nå fram? Politiet Involverte Pårørende Berørte Kriseeier Samarbeids- partnere Befolk-ningen Egne ansatte Politi-distrikt POD Sær-organ Mediene Myndigheter Offentlighet Hvem har et kommunikasjonsbehov når det oppstår en ekstraordinær hendelse som må håndteres av norsk politi?

9 På hæla eller på tuppa? Framoverlent: På eget initiativ
Kriseerkjennelse Beredskap Mobilisere Organisere På eget initiativ Foregripe spørsmål og behov Kapasitet til å se framover Utarbeide langsiktig strategi Et hav av forskjell mellom hæla og tuppa. Gjelder også til hverdags. OVERKILL er modellen. Eksempel 1) drapssak – tømme saken for aktuell informasjon. Eksempel 2) drapssak – ”blottlegge” for å imøtekomme kritikk

10 Utnytte fagressurser i politi-Norge
Samarbeid på tvers av distriktsgrenser Nabohjelp på besøk Fjernhjelp bistår fra sitt eget distrikt Kommunikasjonsfaglig utrykningsgruppe (KOMUT) via POD

11 Standardisering av planverk og tiltakskort
P5 LEDELSE VARSLING OG UMIDDELBARE TILTAK ORGANISERING AV P5-ENHETEN STRATEGI OG PLANLEGGING BUDSKAP OG PRESSEMELDING PRESSETELEFON KOORDINERING ANDRE AKTØRER PÅRØRENDEKOMMUNIKASJON PRESSEKONFERANSE OG -SENTER MEDIEOVERVÅKING PUBLISERING OG DISTRIBUSJON Implementere planverk i PO og PBS Web Skalerbarhet – fra en mann til en større organisasjon Prosess med tiltakskortene for å etablere nasjonal standard

12 Samvirke og samhandling
Fritt fram på twitter i sektorene? Etablere kontakt Felles pressekonferanse ofte ikke aktuelt for politiet Endres i topp-/bunntekst

13 Endres i topp-/bunntekst

14 Takk for oppmerksomheten

15 Endres i topp-/bunntekst

16 Endres i topp-/bunntekst

17 Endres i topp-/bunntekst

18 Endres i topp-/bunntekst

19 Endres i topp-/bunntekst

20 Endres i topp-/bunntekst

21 Endres i topp-/bunntekst

22 Endres i topp-/bunntekst

23 Endres i topp-/bunntekst

24 Endres i topp-/bunntekst

25 Endres i topp-/bunntekst

26 Endres i topp-/bunntekst

27 Endres i topp-/bunntekst

28 Endres i topp-/bunntekst

29 Endres i topp-/bunntekst

30 Endres i topp-/bunntekst

31 Endres i topp-/bunntekst

32 Endres i topp-/bunntekst

33 Endres i topp-/bunntekst

34 Endres i topp-/bunntekst

35 Endres i topp-/bunntekst

36 Endres i topp-/bunntekst

37 Endres i topp-/bunntekst

38 Endres i topp-/bunntekst

39 Endres i topp-/bunntekst

40 Endres i topp-/bunntekst

41 Endres i topp-/bunntekst

42 Endres i topp-/bunntekst


Laste ned ppt "Bø hotell, Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google