Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver

2 Krise = kommunikasjonsutfordring Kommer overraskende – eller snikende Mangel på kontroll Vitale interesser står på spill Mange aktører Tidspress Beslutningsprosesser bryter sammen Fokus på kortsiktige løsninger Usikkerhet Mangel på informasjon Stor interesse og pågang

3 Kommunikasjonen kan ikke vente … Involverte og berørte Pårørende og etterlatte Samfunnet og mediene Egne mannskaper Øvrige aktører Krisekommunikasjon ermye mer enn mediehåndtering 28.03.2015 Side 3

4 Mål for politiets kommunikasjon Oppdraget: redde liv og helse begrense skadevirkninger forebygge unødig frykt hjelpe innbyggerne til rette Kommunikasjonen er et verktøy og virkemiddel i politiets oppgaveløsning 28.03.2015 Side 4

5 Kommunikasjonens verdigrunnlag Befolkningen har høyeste prioritet Befolkningen og samfunnet har til enhver tid rett til å få oppdatert informasjon for å kunne ta informerte valg om egen og andres sikkerhet Denne retten styrkes vesentlig i krisetider, når folks velferd og helse er truet Målet med kommunikasjon i krise er den offentlige velferd, ikke å fremme organisasjonens omdømme eller tilfredsstille mediene 28.03.2015 Side 5

6 Staben - ledelsen Grunnlaget for ekstern og intern kommunikasjon: Hva skjer? Felles situasjonsbevissthet Hva gjøres? Plan, tiltak og prosessinformasjon Beslutninger, notoritet og tiltaksbehandling Legge strategi og rammer for kommunikasjon

7 Strategi og rammer for kommunikasjon Åpen/lukket? Reaktiv/proaktiv? Tilgjengelighet/nivå/front – PM/talsperson etc Overordnet budskap – ønsket etterlatt inntrykk Prioriterte målgrupper Mål for kommunikasjonen Hvilke kommunikasjons- og informasjonsbehov har politiet? Rammer/føringer/forutsetninger Situasjon vs. Mediebilde Lokal/regional/nasjonal/internasjonal – håndtering og mediedekning 28.03.2015 Side 7

8 Hvem har et kommunikasjonsbehov? Interessenter og målgrupper Kartlegge og analysere –På forhånd –og– underveis Hvem er viktigst? Hvordan nå fram? 28.03.2015 Side 8 Politiet Involverte Pårørende Berørte Kriseeier Samarbeids- partnere Befolk- ningen Egne ansatte Politi- distrikt POD Sær- organ Mediene Myndigheter Offentlighet

9 På hæla eller på tuppa? Framoverlent: –Kriseerkjennelse –Beredskap –Mobilisere –Organisere På eget initiativ Foregripe spørsmål og behov Kapasitet til å se framover Utarbeide langsiktig strategi 28.03.2015 Side 9

10 Utnytte fagressurser i politi-Norge Samarbeid på tvers av distriktsgrenser Nabohjelp på besøk Fjernhjelp bistår fra sitt eget distrikt Kommunikasjonsfaglig utrykningsgruppe (KOMUT) via POD 28.03.2015 Side 10

11 Standardisering av planverk og tiltakskort P5 LEDELSE VARSLING OG UMIDDELBARE TILTAK ORGANISERING AV P5- ENHETEN STRATEGI OG PLANLEGGING BUDSKAP OG PRESSEMELDING PRESSETELEFON KOORDINERING ANDRE AKTØRER PÅRØRENDEKOMMUNIKASJON PRESSEKONFERANSE OG - SENTER MEDIEOVERVÅKING PUBLISERING OG DISTRIBUSJON 28.03.2015 Side 11

12 Samvirke og samhandling Fritt fram på twitter i sektorene? Etablere kontakt Felles pressekonferanse ofte ikke aktuelt for politiet Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 12

13 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 13

14 Takk for oppmerksomheten

15 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 15

16 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 16

17 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 17

18 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 18

19 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 19

20 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 20

21 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 21

22 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 22

23 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 23

24 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 24

25 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 25

26 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 26

27 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 27

28 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 28

29 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 29

30 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 30

31 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 31

32 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 32

33 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 33

34 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 34

35 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 35

36 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 36

37 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 37

38 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 38

39 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 39

40 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 40

41 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 41

42 Endres i topp-/bunntekst28.03.2015 Side 42


Laste ned ppt "Kommunikasjon i krise Bø hotell, 24.9.2014 Anders Stang Lund Senior kommunikasjonsrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google