Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Erfaringskonferanse for Effektiviseringsnettverkene 18.-19. november 2004 En effektiv kommunesektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Erfaringskonferanse for Effektiviseringsnettverkene 18.-19. november 2004 En effektiv kommunesektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Erfaringskonferanse for Effektiviseringsnettverkene 18.-19. november 2004 En effektiv kommunesektor

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Kommuneøkonomi i ubalanse Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Hovedutfordringer Demografisk utvikling Økte krav fra innbyggerne Begrenset rom for innt.vekst Konkurranse om arbeidskraft Mer spesialiserte tjenester Små og sårbare fagmiljøer Uhensiktsmessig kommunestruktur

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Effektivisering Nye løsninger som utnytter offentlige ressurser bedre I hovedsak handler det om å bruke menneskelige ressurser bedre

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Penger er ikke alt (I) De 85 kommunene med lavest inntektsnivå er ikke sterkere representert i ROBEK enn kommuner med opptil 25 pst. høyere inntektsnivå Tjenestetilbudet i ROBEK- kommuner ligger på omtrent samme nivå som for sammenliknbare kommuner

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Penger er ikke alt (II) Hva forteller effektiviseringsnettverkene? Store forskjeller i produktivitet og effektivitet mellom de gode og de dårlige. Mye å lære av de beste. Liten sammenheng mellom effektivitet og pengebruk

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Kjennetegn ved kommuner som ”lykkes” Kommunen identifiserer utfordringer løpende og erkjenner eget ansvar for å møte utfordringene Kommunen analyserer og iverksetter raskt (mot)tiltak (Økonomiske) vansker får ikke anledning til å utvikle seg

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 …og ved kommuner som ”mislykkes” Kommunen leter etter årsaken utenfor kommunen –Unødig tid på å finne ”syndebukk” –Klagemøter hos fylkesmann og departement Mottiltak blir ikke iverksatt –Vaskelighetene vokser –Vansker som kunne vært løst raskt blir gradvis uhåndterlige

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 KOSTRA KOSTRA- indikatorer ga grunnlaget for nettverkene KOSTRA – Helhetlig og systematisk informasjon KOSTRA – kan ikke dekke alles informasjonsbehov KOSTRA – felles eie og felles ansvar for stat og kommune KOSTRA – videreutvikles med kvalitetsindikatorer

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Nettverksarbeidet Arena for sammenlikning Arena for læring og erfaringsutveksling Grunnlag for iverksetting av tiltak

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Utfordringer Fra læring til tiltak Involvere politikere Helhetlig omstilling


Laste ned ppt "1 Kommunal- og regionalminister Erna Solberg Erfaringskonferanse for Effektiviseringsnettverkene 18.-19. november 2004 En effektiv kommunesektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google