Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge trenger et innovasjonssystem i verdensklasse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge trenger et innovasjonssystem i verdensklasse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge trenger et innovasjonssystem i verdensklasse
FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO

2 Foreningen for innovasjonsselskaper
Våre medlemmer Leiv Eiriksson Nyskaping AS NorInnova AS Oslotech AS Kjeller Innovasjon AS Ipark AS Coventure AS Forskningsparken i Narvik AS Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP) Molde Kunnskapspark AS Inkubator Halden AS Borg Innovasjon AS Kunnskapsparken Nord AS Papirbredden Innovasjon AS DRIV Inkubator AS Ko-Aks AS Kunnskapsparken Bodø AS Kunnskapsparken Sogn og Fjordane AS Lillehammer Kunnskapspark AS Origo Nord AS Proneo AS Hedmark kunnskapspark AS Innoventus AS NTNU Technology Transfer AS Bergen Teknologioverføring AS Inven2 AS Prekubator TTO AS FIN har 26 medlemmer som er operatører for et eller flere av følgende programmer: SIVAs inkubatorprogram Forskningsrådets FORNY2020-program (TTO/KA) Innovasjon Norges næringsklyngeprogrammer; NCE (Norwegian Centres of Expertise) og ARENA Flere medlemmer investerer dessuten risikokapital FIN er et bransjefora i Abelia, NHO

3 Fremtidens bedrifter må skapes nå
Omstillingen og innovasjonstakten globalt øker. Skal Norge være konkurransedyktig om 10 – 20 år, må det jobbes systematisk med å skape fremtidens vekstbedrifter nå. Norge går godt, men vi er sårbare for fall i oljeprisen. Innovasjonsselskapene jobber hver dag med nye gründere og vekstselskaper. Det kan ta år fra en idé blir født til en vekstbedrift står støtt på egne ben. Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden og Norge trenger flere ben å stå på. For å sikre global konkurransekraft må vi satse på kunnskap og på å utvikle nye ideer og bedrifter i dag.

4 Innovasjonsselskapenes rolle
Myndigheter Virkemiddelapparatet Vi er oppstartsbedriftenes bindeledd mellom: Myndigheter og virkemiddel- apparatet på den ene siden Privat kapital og kompetanse på den andre siden Innovasjons- selskap Privat kapital Oppstartsbedrifter

5 Vi er en katalysator for talenter
Fokus på bedrifter med de beste ideene og det globale potensialet, men som trenger hjelp for å lykkes. Vi hjelper Norge med nyskaping og nyetableringer gjennom å: finne de største talentene gi råd og veiledning koble privat og offentlig kapital skaffe relasjoner til forskningsmiljøene etablere nyttige nettverk kvalitetssikre ideer og bedrifter

6 Samfunnsbidrag inkubatorene
Inkubatorene bidrar med nye vekstbedrifter og verdiskaping i hele landet. Fra 2000 – 2012 ble det skapt nye bedrifter og 9,6 milliarder kr i verdiskaping. Det statlige tilskuddet til SIVAs inkubatorprogram var millioner kr i perioden. Om lag 200 nye bedrifter blir tatt opp av inkubatorene hvert år. Mer enn 3300 personer jobber i bedrifter skapt i SIVAs inkubatorer.

7 Samfunnsbidrag TTO/KAene
TTO/KAene er teknologioverføringsenheter tilknyttet universitet, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. 300 kommersialiseringsprosjekter er under utvikling i TTO/KAene til enhver tid. I perioden ble det etablert 461 selskaper og inngått lisensavtaler. Hver offentlige krone inn i programmet har ført til to kroner i verdiskaping.

8 Samfunnsbidrag NCE/Arena
Programmene NCE og Arena forsterker innovasjonsaktiviteten i nærmere 40 av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. I 2012 deltok 2500 bedrifter og FoU- og kunnskapsaktører i samarbeidsaktivitetene. Arena- og NCE-prosjektene utløste eller forsterket i 2012: 450 innovasjonsprosjekter 200 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 300 prosjekter med utdanning- og kompetanseutvikling som formål

9 FINs næringspolitiske mål
For å gjøre Norge god på innovasjon og nyetableringer, må innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet forbedres. Hull i kapital-, finansierings- og støttesystemene for oppstartsbedrifter må tettes. 1 Et samordnet virkemiddelapparat med effektive operatører Innovasjonsselskapene skal styrkes som regionale nav for verdiskaping. SIVA, IN og Forskningsrådet skal utrede grunnlaget for å etablere større og mer slagkraftige innovasjonsmiljøer med koordinert programfinansiering fra FORNY-, klynge- og inkubatorprogrammer. Etablere en resultatbasert finansiering av innovasjonsselskaper på 250 mill. kr for å premiere de beste og få til en raskere utvikling av de beste prosjektene 2 En styrket finansiering til gründere og vekstbedrifter Innføre skattefradrag for investeringer i yngre vekstbedrifter 250 mill. kr til landsdekkende etablerertilskudd for gründere som ligger fast over tid Etablere et statlig investeringsselskap for tidligfasekapital med 500 mill. kr (tilsvarende Almi Invest i Sverige) 

10 FINs næringspolitiske mål
For å gjøre Norge god på innovasjon og nyetableringer, må innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet forbedres. Hull i kapital-, finansierings- og støttesystemene for oppstartsbedrifter må tettes. 3 En handlingsplan for kommersialisering av forskning Gjennomføre en 5-års-plan for å øke kommersialiseringen av forskning gjennom TTO-ene, en styrket FORNY-ordning og incentiver for økt næringsrettet forskning. TTO-enes virksomhet må styrkes av universitetene, som allerede har en lovpålagt innovasjonsoppgave. 4 Global Centres of Expertise (GCE) Etablere et nytt klyngeprogram for globalt ledende klynger

11 En reise i fremtiden Med et Europa i krise, tøffere global konkurranse og svak tilgang på risikovillig kapital, har norske gründere og vekstselskaper behov for: En sterk katalysator for talenter i form av innovasjonsselskapene. Politikere med vilje til å bygge opp et innovasjonssystem i verdensklasse. Et effektivt og risikovillig finansieringssystem for gründere og vekstbedrifter Skal Norge være konkurransedyktig om 10 – 20 år, må vi satse nå.

12 Bli med på reisen! Web: E-post:


Laste ned ppt "Norge trenger et innovasjonssystem i verdensklasse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google