Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIT Nord Norge 2. Samling. ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIT Nord Norge 2. Samling. ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIT Nord Norge 2. Samling

2 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som skal være HITs satsingsområder/felles utfordringer i tida framover

3 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi …forts  Hvordan styrke deltakernes nytte av HIT?  Hva er den enkelte virksomhets utfordringer?  Hva er felles utfordringer?  Hvordan sikre fokus og framdrift på utvalgte satsingsområder?  Hvordan sikre forankring hos aktørene på arenaen?  Hvordan bør dette arbeidet organiseres?  Hvordan konkretisere arbeidsgruppens oppgaver?  Hvordan formidle informasjon til - og om HIT?

4 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Gruppedeling  Gruppe 1: Bedrifter  DIPS  Well Diagnostics  Documed  iMed Gjermund sekretær  Gruppe 3: Kunder  Helse Nord RHF  UNN  Tromsø kommune  NST Morten sekretær  Gruppe 2: Bedrifter  Telenor  iTet  IBIS  Visma Gunn Hilde sekretær  Stab  Wenche  Jan Roger  Tove  Turid  Innovasjon Norge

5 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi kl. 10.00 Velkommen. kl. 10.20 Deltakerne presenterer seg og sin virksomhet (ca 5 min) og redegjør for hvorfor man deltar i HIT-prosjektet. kl. 11.45 Lunsj kl. 12.30 Hvorfor er arenaer og nettverksdannelser i skuddet og hva synes å kjennetegne arenaer og nettverk som lykkes? v/Jan R. Iversen kl 13.30 Kaffepause kl 13.45 Om HIT, våre erfaringer og resultater så langt i arbeidet, og synspunkter på organisering v/Tove Normann kl. 14.15 Kaffepause kl. 14.30 Gruppearbeid 1: Hvilke langsiktige utfordringer står vi overfor hver for oss, og hvilke har vi i fellesskap når det gjelder IT i helsesektoren? kl. 15.15 Plenum. Kl. 16.00 Kaffepause Kl 16.15 Gruppearbeid 2. Med utgangspunkt i denne utfordringa – hva bør være viktige innsatsområder eller oppgaver for HITs styringsgruppe og arbeidsgruppe i tida framover? kl. 16.45 Plenum kl. 17.30 På tampen. Hvordan er magefølelsen, og er det noe som kan gjøre HIT- prosjektet enda mer interessant for min/vår virksomhet? v/ Jan R. Iversen kl. 18.00 Takk for innsatsen v/arbeidsgruppen kl. 19.00Middag Arctandria Programmet

6 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Presentasjon ca 5 min 1. Dette er vår bedrift 2.Dette er våre utfordringer 3.Dette er årsaken til at vi ønsker å delta på HIT arenaen

7 Resultater fra ett års drift Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann www.telemed.no/hit

8 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Motivasjon for deltakelse ”Vi har ikke råd til å la være” ”Vi må få bedre kjennskap til nordnorske leverandører. I dag reiser vi heller til Oslo” Sagt om leverandørenes motivasjon for å delta

9 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Om HIT  HIT Nord-Norge skal eies av aktørene på arenaen  Arbeidsgruppen består av deltakere fra NST, Innomed/TTO og Telenor  Sekretariat ivaretas av NST  Styringsgruppe med representanter fra strategisk viktige aktører  Finansiering fra Innovasjon Norge, NST, Telenor og NorInnova  Tidsperspektiv: Langsiktig, men foreløpig finansiering for 2005 Bedrifter FoU Myndigheter KapitalHelsevesen Fasilitator HIT NN

10 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Langsiktig mål  Etablere en arena for livskraftig og produktivt samarbeid mellom FoU- miljøer, offentlige krevende kunder og bedrifter om utvikling og kommersialisering av eksisterende og nye løsninger innen IKT i helsesektoren

11 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Næringsmessig og regional forankring Nord-Norge har en unik samling av aktører innen IT-Helse!  markedsledende IT-Helse leverandører  aktive brukermiljøer som kan fungere som kravstore kunder i utviklingsprosjekter  kompetente forskningsmiljø med unik styrke og kompetanse

12 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Sette Nord-Norge på kartet  En arena som gir høy oppmerksomhet rundt de deltakende virksomhetene  En arena som stimulerer til strategisk samarbeid mellom kunder, leverandører og FoU  En arena for å bli motivert og inspirert og hvor nye innovasjonsprosjekter, produkter, bedrifter og nettverk fødes  En arena som bidrar til å bedre deltakernes konkurranseevne  En arena for faglig oppdatering og kompetanseheving

13 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Aktører på arenaen  Næringsliv:  Catch Communications AS  Datakortet as  DIPS ASA  ELTele Nord AS  IBIS IKT AS  IBM  iMed AS  iTet AS  Telenor Norge AS  Visma Unique AS  Well Diagnostics AS  Documed AS  FoU:  Norut IT  UiTø  Telenor R&D  NST  Helsetjenesten  Helse Finnmark HF  Helse Nord RHF  UNN HF  Tromsø Kommune  Helgelandssykehuset HF/Rana sykehus  Virkemiddelapparat:  Innomed  TTO  NorInnova AS  Innovasjon Norge

14 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi 4 hovedaktiviteter  Prosjekt og teknologiutvikling  Relasjonsbygging og utvikling av arenaen  Driftsoppgaver og utvikling av tjenester/service- funksjoner til medlemmene på arenaen  Formidling og koordinering med andre arenaprosjekt, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter

15 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi MØTER OG MØTEPLASS FOR Å IDENTIFISERE UTFORDRINGER OG NYE FORRETNINGS- MULIGHETER ABCD STRATEGISK Møter med aktørene METODIKK Materialiseres i Prosjektforslag KVALITETSSIKRING AV IDE OG FORSTUDIER TEMATISK ”Miniworkshops” og faggrupper Prosjekter som resultat fra aktivitetene i faggruppene Nye prosjektideer og nettverk blant aktørene Fasilitering Utvikling av arenaen tjenester til aktørene Prosjekter Møteplasser strategisk og tematisk

16 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Måleindikatorer  Møteplasser og møter  Forstudier  Søknader/prosjekter  Rapporter  Tjenester, hjelp og bistand til aktører  Kompetansetiltak  Prosesser med utspring i HIT NN  Nye relasjoner  Tillit  Identitet/branding  Bestillerkompetanse Foto:www.lmsorensen023.dk

17 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi  Dette har vi oppnådd så langt…

18 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Separate møter med aktørene  Forprosjektet: - Møter med helsevesen, FoU-miljø og næringslivet - Antall: 24 - Resultat: Behov, tilbud, motivasjon for deltakelse  Hovedprosjektet - Møter med helsevesen, Fou-miljø og næringslivet - Antall: 25 - Resultat: Konkrete prosjektsamarbeid og oppfølging av igangsatte prosesser

19 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Møteplasser November 2004: Deltakere:43 Resultat: 6 Prosjektideer Oktober 2005: Deltakere:23 Resultat:

20 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Prosjektideer nov. 2004 1.Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektronisk informasjon til interne/eksterne brukere/applikasjoner 2.Ferdig mobil pakkeløsning for helse og omsorgstjenesten. 3.Medisinkort, tilgjengeliggjøring av medikamentinfo til pasient og helsepersonell 4.”Helsepolis”, en IT-Helseklynge som jobber sammen for å øke verdiskaping og styrke konkurransekraft. 5.Utvikle en plattform for kommunikasjon av sensordata fra kronisk syke via mobiltelefon til database med beslutningsstøtte. 6.Kompetanse – i riktig mengde – på riktig sted – til riktig tid...

21 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi 5 Forstudier +1  Mobil pakkeløsning til PLO  Visma og Telenor (Ses@m Tromsø) ”Skogen” UNN, DIPS, Well Diagnostics, IBM, iTet Felles elektronisk medisinliste NST, KITH, Helse Nord RHF, Trondheim kommune, Stavanger kommune, journalleverandørene Desentralisert pasientbehandling i Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF, NST, leverandører, iMed Sertifisering av helsepersonell Datakortet, UNN, Tromsø kommune, Fyrtårn Ses@m Tromsø, NST og iMed Meldinger med vedlegg NST, Helse Nord RHF, DIPS, Profdoc, Infodoc, Well Diagnostics,

22 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Temamøteplasser 2 gjennomført  ”Skogen”(mai 2005)  Deltakere:18  Resultat: Søknad til Innovasjonsløft Nord, Strategidokument ”Skogen UNN”  Sertifisering (mai 2005)  Deltakere:11  Resultat: Møter og mulige leveranser til Ses@m Tromsø/ Tromsø Kommune. Samarbeid mellom iMed og Datakortet om sertifisering av sjøfolk. 3 planlagt  Meldinger med vedlegg – oktober 2005  Medisinkort – ”Lagring av data” november 2005  Desentralisert spesialisthelsetjeneste desember 2005

23 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Søknader  Medisinkort (Innovasjonsløft Nord) (OFU-søknad Innovasjon Norge 2006)  Mobile enheter i PLO (OFU søknad Innovasjon Norge høst 2005)  Meldinger med vedlegg (OFU-søknad Innovasjon Norge høst 2005) (Helse Nord RHF innvilget forprosjekt)

24 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Formidling/nyheter informasjon  Egen webside - www.telemed.no/hitwww.telemed.no/hit  Rapporter - Rapport fra forprosjekt (Rapport 1) - Helse-IT – Nye markeder (Rapport 2)  Nyhetsbrev  Presentasjoner

25 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Samspill med andre  Forankring i fylkeskommuner og kommuner  Koble mot pågående prosjekter i regionen og i landet for øvrig (AV Arena Norway)  Søknad om opptak i arenaprogrammet  NCE - Norwegian centre of expertise 2006?  Kobling mot internasjonale miljøer  SFI – senter for forskningsdrevet innovasjon  NST i søkeprosess

26 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi ORGANISERING

27 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Betydningen av å tilhøre HIT

28 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Styringsgruppa sikre forankring  Anne Berit Figenschau, Telenor  Asbjørn Rasch, Innovasjon Norge  Jan Roger Iversen, Norut, NorInnova, UiTø  Jan Hugo Hermansen, Tromsø Kommune  Magne Johnsen, UNN  Sture Pettersen, NST (Steinar Pedersen)  Tor Arne Viksjø, DIPS  Er dere komfortabel med sammensetningen av styringsgruppa?  Noen navn dere savner her?


Laste ned ppt "HIT Nord Norge 2. Samling. ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google