Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIT Nord Norge 2. Samling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIT Nord Norge 2. Samling."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIT Nord Norge 2. Samling

2 Mål for dagen Formidle resultater fra ett års drift
Drøfte og enes om hva som skal være HITs satsingsområder/felles utfordringer i tida framover

3 …forts Hvordan styrke deltakernes nytte av HIT?
Hva er den enkelte virksomhets utfordringer? Hva er felles utfordringer? Hvordan sikre fokus og framdrift på utvalgte satsingsområder? Hvordan sikre forankring hos aktørene på arenaen? Hvordan bør dette arbeidet organiseres? Hvordan konkretisere arbeidsgruppens oppgaver? Hvordan formidle informasjon til - og om HIT?

4 Gruppedeling Gruppe 1: Bedrifter Gruppe 3: Kunder Gruppe 2: Bedrifter
DIPS Well Diagnostics Documed iMed Gjermund sekretær Gruppe 3: Kunder Helse Nord RHF UNN Tromsø kommune NST Morten sekretær Gruppe 2: Bedrifter Telenor iTet IBIS Visma Gunn Hilde sekretær Stab Wenche Jan Roger Tove Turid Innovasjon Norge

5 Programmet kl. 10.00 Velkommen.
kl Deltakerne presenterer seg og sin virksomhet (ca 5 min) og redegjør for hvorfor man deltar i HIT-prosjektet. kl Lunsj kl Hvorfor er arenaer og nettverksdannelser i skuddet og hva synes å kjennetegne arenaer og nettverk som lykkes? v/Jan R. Iversen kl Kaffepause kl Om HIT, våre erfaringer og resultater så langt i arbeidet, og synspunkter på organisering v/Tove Normann kl Kaffepause kl Gruppearbeid 1: Hvilke langsiktige utfordringer står vi overfor hver for oss, og hvilke har vi i fellesskap når det gjelder IT i helsesektoren? kl Plenum. Kl Kaffepause Kl Gruppearbeid 2. Med utgangspunkt i denne utfordringa – hva bør være viktige innsatsområder eller oppgaver for HITs styringsgruppe og arbeidsgruppe i tida framover? kl Plenum kl På tampen. Hvordan er magefølelsen, og er det noe som kan gjøre HIT- prosjektet enda mer interessant for min/vår virksomhet? v/ Jan R. Iversen kl Takk for innsatsen v/arbeidsgruppen kl Middag Arctandria

6 Presentasjon ca 5 min 1.Dette er vår bedrift
2.Dette er våre utfordringer 3.Dette er årsaken til at vi ønsker å delta på HIT arenaen 

7 Resultater fra ett års drift
Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann

8 Motivasjon for deltakelse
”Vi har ikke råd til å la være” ”Vi må få bedre kjennskap til nordnorske leverandører. I dag reiser vi heller til Oslo” Sagt om leverandørenes motivasjon for å delta

9 Om HIT HIT Nord-Norge skal eies av aktørene på arenaen
Bedrifter HIT Nord-Norge skal eies av aktørene på arenaen Arbeidsgruppen består av deltakere fra NST, Innomed/TTO og Telenor Sekretariat ivaretas av NST Styringsgruppe med representanter fra strategisk viktige aktører Finansiering fra Innovasjon Norge, NST, Telenor og NorInnova Tidsperspektiv: Langsiktig, men foreløpig finansiering for 2005 FasilitatorHIT NN Kapital Helsevesen Myndigheter FoU

10 Langsiktig mål Etablere en arena for livskraftig og produktivt samarbeid mellom FoU- miljøer, offentlige krevende kunder og bedrifter om utvikling og kommersialisering av eksisterende og nye løsninger innen IKT i helsesektoren

11 Næringsmessig og regional forankring
Nord-Norge har en unik samling av aktører innen IT-Helse! markedsledende IT-Helse leverandører aktive brukermiljøer som kan fungere som kravstore kunder i utviklingsprosjekter kompetente forskningsmiljø med unik styrke og kompetanse

12 Sette Nord-Norge på kartet
En arena som gir høy oppmerksomhet rundt de deltakende virksomhetene En arena som stimulerer til strategisk samarbeid mellom kunder, leverandører og FoU En arena for å bli motivert og inspirert og hvor nye innovasjonsprosjekter, produkter, bedrifter og nettverk fødes En arena som bidrar til å bedre deltakernes konkurranseevne En arena for faglig oppdatering og kompetanseheving

13 Aktører på arenaen FoU: Næringsliv: Helsetjenesten Virkemiddelapparat:
Norut IT UiTø Telenor R&D NST Helsetjenesten Helse Finnmark HF Helse Nord RHF UNN HF Tromsø Kommune Helgelandssykehuset HF/Rana sykehus Næringsliv: Catch Communications AS Datakortet as DIPS ASA ELTele Nord AS IBIS IKT AS IBM iMed AS iTet AS Telenor Norge AS Visma Unique AS Well Diagnostics AS Documed AS Virkemiddelapparat: Innomed TTO NorInnova AS Innovasjon Norge

14 4 hovedaktiviteter Prosjekt og teknologiutvikling
Relasjonsbygging og utvikling av arenaen Driftsoppgaver og utvikling av tjenester/service-funksjoner til medlemmene på arenaen Formidling og koordinering med andre arenaprosjekt, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter

15 METODIKK Fasilitering Utvikling av arenaen tjenester til aktørene
MØTER OG MØTEPLASS FOR Å IDENTIFISERE UTFORDRINGER OG NYE FORRETNINGS- MULIGHETER STRATEGISK Møter med aktørene Materialiseres i Prosjektforslag A KVALITETSSIKRING AV IDE OG FORSTUDIER B C Fasilitering Utvikling av arenaen tjenester til aktørene D TEMATISK ”Miniworkshops” og faggrupper Prosjekter som resultat fra aktivitetene i faggruppene Prosjekter MÅLGRUPPE Toppledelsen hos VIP medlemmer MÅLSETTING Blinke ut et strategisk fokus, samt relevant temagrupper hvor det kan identifiseres konkrete utfordringer og nye forretningsmuligheter RESULTAT Tematiske faggrupper og organisering av aktivitetene i gruppene Møteplasser strategisk og tematisk Nye prosjektideer og nettverk blant aktørene

16 Måleindikatorer Møteplasser og møter Forstudier Søknader/prosjekter
Rapporter Tjenester, hjelp og bistand til aktører Kompetansetiltak Prosesser med utspring i HIT NN Nye relasjoner Tillit Identitet/branding Bestillerkompetanse Foto:www.lmsorensen023.dk

17 Dette har vi oppnådd så langt…

18 Separate møter med aktørene
Forprosjektet: - Møter med helsevesen, FoU-miljø og næringslivet - Antall: 24 - Resultat: Behov, tilbud, motivasjon for deltakelse Hovedprosjektet - Møter med helsevesen, Fou-miljø og næringslivet - Antall: 25 - Resultat: Konkrete prosjektsamarbeid og oppfølging av igangsatte prosesser Fart på interne prosesser hos kunde. Samarbeid mellom aktørene

19 Møteplasser November 2004: Deltakere:43 Resultat: 6 Prosjektideer
Oktober 2005: Deltakere:23 Resultat:

20 Prosjektideer nov. 2004 Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektronisk informasjon til interne/eksterne brukere/applikasjoner Ferdig mobil pakkeløsning for helse og omsorgstjenesten. Medisinkort, tilgjengeliggjøring av medikamentinfo til pasient og helsepersonell ”Helsepolis”, en IT-Helseklynge som jobber sammen for å øke verdiskaping og styrke konkurransekraft. Utvikle en plattform for kommunikasjon av sensordata fra kronisk syke via mobiltelefon til database med beslutningsstøtte. Kompetanse – i riktig mengde – på riktig sted – til riktig tid...

21 5 Forstudier +1 Mobil pakkeløsning til PLO ”Skogen”
Visma og Telenor Tromsø) ”Skogen” UNN, DIPS, Well Diagnostics, IBM, iTet Felles elektronisk medisinliste NST, KITH, Helse Nord RHF, Trondheim kommune, Stavanger kommune, journalleverandørene Desentralisert pasientbehandling i Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF, NST, leverandører, iMed Sertifisering av helsepersonell Datakortet, UNN, Tromsø kommune, Fyrtårn Tromsø, NST og iMed Meldinger med vedlegg NST, Helse Nord RHF, DIPS, Profdoc, Infodoc, Well Diagnostics,

22 Temamøteplasser 2 gjennomført 3 planlagt ”Skogen”(mai 2005)
Deltakere:18 Resultat: Søknad til Innovasjonsløft Nord, Strategidokument ”Skogen UNN” Sertifisering (mai 2005) Deltakere:11 Resultat: Møter og mulige leveranser til Tromsø/ Tromsø Kommune. Samarbeid mellom iMed og Datakortet om sertifisering av sjøfolk. 3 planlagt Meldinger med vedlegg – oktober 2005 Medisinkort – ”Lagring av data” november 2005 Desentralisert spesialisthelsetjeneste desember 2005

23 Søknader Medisinkort (Innovasjonsløft Nord) (OFU-søknad Innovasjon Norge 2006) Mobile enheter i PLO (OFU søknad Innovasjon Norge høst 2005) Meldinger med vedlegg (OFU-søknad Innovasjon Norge høst 2005) (Helse Nord RHF innvilget forprosjekt)

24 Formidling/nyheter informasjon
Egen webside - Rapporter - Rapport fra forprosjekt (Rapport 1) - Helse-IT – Nye markeder (Rapport 2) Nyhetsbrev Presentasjoner

25 Samspill med andre Forankring i fylkeskommuner og kommuner
Koble mot pågående prosjekter i regionen og i landet for øvrig (AV Arena Norway) Søknad om opptak i arenaprogrammet NCE - Norwegian centre of expertise 2006? Kobling mot internasjonale miljøer SFI – senter for forskningsdrevet innovasjon NST i søkeprosess

26 ORGANISERING

27 Betydningen av å tilhøre HIT

28 Styringsgruppa sikre forankring
Anne Berit Figenschau, Telenor Asbjørn Rasch, Innovasjon Norge Jan Roger Iversen, Norut, NorInnova, UiTø Jan Hugo Hermansen, Tromsø Kommune Magne Johnsen, UNN Sture Pettersen, NST (Steinar Pedersen) Tor Arne Viksjø, DIPS Er dere komfortabel med sammensetningen av styringsgruppa? Noen navn dere savner her?


Laste ned ppt "HIT Nord Norge 2. Samling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google