Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIT Nord Norge 2. Samling. ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIT Nord Norge 2. Samling. ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIT Nord Norge 2. Samling

2 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som skal være HITs satsingsområder/felles utfordringer i tida framover

3 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi …forts  Hvordan styrke deltakernes nytte av HIT?  Hva er den enkelte virksomhets utfordringer?  Hva er felles utfordringer?  Hvordan sikre fokus og framdrift på utvalgte satsingsområder?  Hvordan sikre forankring hos aktørene på arenaen?  Hvordan bør dette arbeidet organiseres?  Hvordan konkretisere arbeidsgruppens oppgaver?  Hvordan formidle informasjon til - og om HIT?

4 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Gruppedeling  Gruppe 1: Bedrifter  DIPS  Well Diagnostics  Documed  iMed Gjermund sekretær  Gruppe 3: Kunder  Helse Nord RHF  UNN  Tromsø kommune  NST Morten sekretær  Gruppe 2: Bedrifter  Telenor  iTet  IBIS  Visma Gunn Hilde sekretær  Stab  Wenche  Jan Roger  Tove  Turid  Innovasjon Norge

5 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi kl Velkommen. kl Deltakerne presenterer seg og sin virksomhet (ca 5 min) og redegjør for hvorfor man deltar i HIT-prosjektet. kl Lunsj kl Hvorfor er arenaer og nettverksdannelser i skuddet og hva synes å kjennetegne arenaer og nettverk som lykkes? v/Jan R. Iversen kl Kaffepause kl Om HIT, våre erfaringer og resultater så langt i arbeidet, og synspunkter på organisering v/Tove Normann kl Kaffepause kl Gruppearbeid 1: Hvilke langsiktige utfordringer står vi overfor hver for oss, og hvilke har vi i fellesskap når det gjelder IT i helsesektoren? kl Plenum. Kl Kaffepause Kl Gruppearbeid 2. Med utgangspunkt i denne utfordringa – hva bør være viktige innsatsområder eller oppgaver for HITs styringsgruppe og arbeidsgruppe i tida framover? kl Plenum kl På tampen. Hvordan er magefølelsen, og er det noe som kan gjøre HIT- prosjektet enda mer interessant for min/vår virksomhet? v/ Jan R. Iversen kl Takk for innsatsen v/arbeidsgruppen kl Middag Arctandria Programmet

6 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Presentasjon ca 5 min 1. Dette er vår bedrift 2.Dette er våre utfordringer 3.Dette er årsaken til at vi ønsker å delta på HIT arenaen

7 Resultater fra ett års drift Arbeidsgruppa v/prosjektleder Tove Normann

8 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Motivasjon for deltakelse ”Vi har ikke råd til å la være” ”Vi må få bedre kjennskap til nordnorske leverandører. I dag reiser vi heller til Oslo” Sagt om leverandørenes motivasjon for å delta

9 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Om HIT  HIT Nord-Norge skal eies av aktørene på arenaen  Arbeidsgruppen består av deltakere fra NST, Innomed/TTO og Telenor  Sekretariat ivaretas av NST  Styringsgruppe med representanter fra strategisk viktige aktører  Finansiering fra Innovasjon Norge, NST, Telenor og NorInnova  Tidsperspektiv: Langsiktig, men foreløpig finansiering for 2005 Bedrifter FoU Myndigheter KapitalHelsevesen Fasilitator HIT NN

10 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Langsiktig mål  Etablere en arena for livskraftig og produktivt samarbeid mellom FoU- miljøer, offentlige krevende kunder og bedrifter om utvikling og kommersialisering av eksisterende og nye løsninger innen IKT i helsesektoren

11 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Næringsmessig og regional forankring Nord-Norge har en unik samling av aktører innen IT-Helse!  markedsledende IT-Helse leverandører  aktive brukermiljøer som kan fungere som kravstore kunder i utviklingsprosjekter  kompetente forskningsmiljø med unik styrke og kompetanse

12 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Sette Nord-Norge på kartet  En arena som gir høy oppmerksomhet rundt de deltakende virksomhetene  En arena som stimulerer til strategisk samarbeid mellom kunder, leverandører og FoU  En arena for å bli motivert og inspirert og hvor nye innovasjonsprosjekter, produkter, bedrifter og nettverk fødes  En arena som bidrar til å bedre deltakernes konkurranseevne  En arena for faglig oppdatering og kompetanseheving

13 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Aktører på arenaen  Næringsliv:  Catch Communications AS  Datakortet as  DIPS ASA  ELTele Nord AS  IBIS IKT AS  IBM  iMed AS  iTet AS  Telenor Norge AS  Visma Unique AS  Well Diagnostics AS  Documed AS  FoU:  Norut IT  UiTø  Telenor R&D  NST  Helsetjenesten  Helse Finnmark HF  Helse Nord RHF  UNN HF  Tromsø Kommune  Helgelandssykehuset HF/Rana sykehus  Virkemiddelapparat:  Innomed  TTO  NorInnova AS  Innovasjon Norge

14 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi 4 hovedaktiviteter  Prosjekt og teknologiutvikling  Relasjonsbygging og utvikling av arenaen  Driftsoppgaver og utvikling av tjenester/service- funksjoner til medlemmene på arenaen  Formidling og koordinering med andre arenaprosjekt, virkemiddelapparat og offentlige myndigheter

15 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi MØTER OG MØTEPLASS FOR Å IDENTIFISERE UTFORDRINGER OG NYE FORRETNINGS- MULIGHETER ABCD STRATEGISK Møter med aktørene METODIKK Materialiseres i Prosjektforslag KVALITETSSIKRING AV IDE OG FORSTUDIER TEMATISK ”Miniworkshops” og faggrupper Prosjekter som resultat fra aktivitetene i faggruppene Nye prosjektideer og nettverk blant aktørene Fasilitering Utvikling av arenaen tjenester til aktørene Prosjekter Møteplasser strategisk og tematisk

16 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Måleindikatorer  Møteplasser og møter  Forstudier  Søknader/prosjekter  Rapporter  Tjenester, hjelp og bistand til aktører  Kompetansetiltak  Prosesser med utspring i HIT NN  Nye relasjoner  Tillit  Identitet/branding  Bestillerkompetanse Foto:www.lmsorensen023.dk

17 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi  Dette har vi oppnådd så langt…

18 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Separate møter med aktørene  Forprosjektet: - Møter med helsevesen, FoU-miljø og næringslivet - Antall: 24 - Resultat: Behov, tilbud, motivasjon for deltakelse  Hovedprosjektet - Møter med helsevesen, Fou-miljø og næringslivet - Antall: 25 - Resultat: Konkrete prosjektsamarbeid og oppfølging av igangsatte prosesser

19 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Møteplasser November 2004: Deltakere:43 Resultat: 6 Prosjektideer Oktober 2005: Deltakere:23 Resultat:

20 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Prosjektideer nov Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektronisk informasjon til interne/eksterne brukere/applikasjoner 2.Ferdig mobil pakkeløsning for helse og omsorgstjenesten. 3.Medisinkort, tilgjengeliggjøring av medikamentinfo til pasient og helsepersonell 4.”Helsepolis”, en IT-Helseklynge som jobber sammen for å øke verdiskaping og styrke konkurransekraft. 5.Utvikle en plattform for kommunikasjon av sensordata fra kronisk syke via mobiltelefon til database med beslutningsstøtte. 6.Kompetanse – i riktig mengde – på riktig sted – til riktig tid...

21 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi 5 Forstudier +1  Mobil pakkeløsning til PLO  Visma og Telenor Tromsø) ”Skogen” UNN, DIPS, Well Diagnostics, IBM, iTet Felles elektronisk medisinliste NST, KITH, Helse Nord RHF, Trondheim kommune, Stavanger kommune, journalleverandørene Desentralisert pasientbehandling i Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF, NST, leverandører, iMed Sertifisering av helsepersonell Datakortet, UNN, Tromsø kommune, Fyrtårn Tromsø, NST og iMed Meldinger med vedlegg NST, Helse Nord RHF, DIPS, Profdoc, Infodoc, Well Diagnostics,

22 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Temamøteplasser 2 gjennomført  ”Skogen”(mai 2005)  Deltakere:18  Resultat: Søknad til Innovasjonsløft Nord, Strategidokument ”Skogen UNN”  Sertifisering (mai 2005)  Deltakere:11  Resultat: Møter og mulige leveranser til Tromsø/ Tromsø Kommune. Samarbeid mellom iMed og Datakortet om sertifisering av sjøfolk. 3 planlagt  Meldinger med vedlegg – oktober 2005  Medisinkort – ”Lagring av data” november 2005  Desentralisert spesialisthelsetjeneste desember 2005

23 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Søknader  Medisinkort (Innovasjonsløft Nord) (OFU-søknad Innovasjon Norge 2006)  Mobile enheter i PLO (OFU søknad Innovasjon Norge høst 2005)  Meldinger med vedlegg (OFU-søknad Innovasjon Norge høst 2005) (Helse Nord RHF innvilget forprosjekt)

24 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Formidling/nyheter informasjon  Egen webside -  Rapporter - Rapport fra forprosjekt (Rapport 1) - Helse-IT – Nye markeder (Rapport 2)  Nyhetsbrev  Presentasjoner

25 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Samspill med andre  Forankring i fylkeskommuner og kommuner  Koble mot pågående prosjekter i regionen og i landet for øvrig (AV Arena Norway)  Søknad om opptak i arenaprogrammet  NCE - Norwegian centre of expertise 2006?  Kobling mot internasjonale miljøer  SFI – senter for forskningsdrevet innovasjon  NST i søkeprosess

26 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi ORGANISERING

27 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Betydningen av å tilhøre HIT

28 ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Styringsgruppa sikre forankring  Anne Berit Figenschau, Telenor  Asbjørn Rasch, Innovasjon Norge  Jan Roger Iversen, Norut, NorInnova, UiTø  Jan Hugo Hermansen, Tromsø Kommune  Magne Johnsen, UNN  Sture Pettersen, NST (Steinar Pedersen)  Tor Arne Viksjø, DIPS  Er dere komfortabel med sammensetningen av styringsgruppa?  Noen navn dere savner her?


Laste ned ppt "HIT Nord Norge 2. Samling. ©Arena for helse – innovasjon - teknologi Mål for dagen  Formidle resultater fra ett års drift  Drøfte og enes om hva som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google