Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001

2 01.11.2001 Side: 2 IEC-protokoller for fjernstyring IEC 60870-5-101 IEC 60870-5-104 (nettverksprotokoll) Ny standard IEC 61850 som omfatter kommunikasjon innenfor stasjoner samt fjernstyring

3 01.11.2001 Side: 3 Norwegian User Conventions for IEC 870-5-101 - Historie Initiert under telematikk landsmøte i Tromsø 1995 - anmodning til Statnett om å ta initiativ. Støtte fra forskningsrådet via EFFEKT-programmet Prosjektoppstart Jan. 1997, ramme 2,9 MNOK Utarbeidelse av User Conventions dokument, testplan og testprosedyrer Prosjektet avsluttet i 1999 etter verifikasjon i 3 pilotprosjekter Godkjent versjon av Norwegian IEC 870-5-101 User User Conventions ferdig Mars 2000 (Revisjon 2.0) Siste versjon tilgjengelig på www.statnett.no

4 01.11.2001 Side: 4 Norwegian User Conventions for IEC 870-5-101 - Erfaringer Godt samarbeid og fleksibilitet i pilotprosjektene Få problemer tilknyttet implementasjonen av protokollen Problemer med å få totalløsningen mellom driftssentral og utestasjon til å fungere tilfredsstillende Datamaskinbaserte lokalkontroll mer komplisert enn tradisjonelle RTU’er. Mange feilkilder. Gode testverktøy Enklere enn ”leverandørspesifikke” protokoller når systemer fra forskjellige leverandører benyttes Protokollen gir fordeler: –Enklere skalering - normaliserte verdier og flyttallsformat –Løsning for redundant samband fungerer godt

5 01.11.2001 Side: 5 Norwegian User Conventions for IEC 870-5-101 - Testverktøy UnIECom 60870-5 Analyzer fra Kema Connect benyttet under tester –Krever PC med Windows NT/2000. Pris ca. NOK 40.000,- Brukervennlig Windows basert verktøy, enkelt å ta i bruk Påviser telegramfeil i leverandørenes implementasjon av IEC 870-5-101 Påviser feil i henhold til kommunikasjonsprosedyre Høy pris, men analysatoren er et godt hjelpemiddel som tjenes fort inn dersom problemer oppstår

6 01.11.2001 Side: 6 Videre utvikling - IEC Standarder 1252 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123123123123123123123123123123123123123123123123 125 456 678 345 567 678 125 456 678 DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B7 125 456 678 1252 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123123123123123123123123123123123123123123123123 125 456 678 345 567 678 125 456 678 DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1 B2 B3B4B5B6C7 C2 B7 125 456 678 M MI 123 DECserv er 90 IEC 870-5-101 over serielle forbindelser 1252 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123123123123123123123123123123123123123123123123 125 456 678 345 567 678 125 456 678 DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B7 125 456 678 1252 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123123123123123123123123123123123123123123123123 125 456 678 345 567 678 125 456 678 DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B7 125 456 678 MMI 123 DECserv er 90 IEC 870-5-104 over nettverk WAN (TCP/IP) MMI 123 DECserv er 90 1252 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123123123123123123123123123123123123123123123123 125 456 678 345 567 678 125 456 678 DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B7 125 456 678 1252 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123123123123123123123123123123123123123123123123 125 456 678 345 567 678 125 456 678 DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B7 125 456 678 DECserv er 90 MMI 123 Totalløsning for kommunikasjon Ny standard - IEC 61850 WAN IEC 61850 / IP DECserv er 90 MMI 123 DECserv er 90 Ethernet < 5 år ?

7 01.11.2001 Side: 7 IEC 61850 Ny kommunikasjonsstandard for kommunikasjon i stasjoner Hensikten: –Interoperabilitet mellom utstyr og løsninger fra forskjellige leverandører –Fleksibilitet i hvordan funksjoner realiseres og hvor funksjonene plasseres –Forenkle gjennomføringen av prosjekter Omfatter: –Kommunikasjon og konfigurering av kommunikasjon mellom moderne strøm/spennings transformatorer, vern, feltdatamaskiner, lokal MMI-enhet og driftssentral –Objektorientert modellbeskrivelse av utstyr og signaler –Anbefalinger for prosjektgjennomføring og uttesting Vedtatt av IEC innen 1 år ?

8 01.11.2001 Side: 8 Leverandørenes forhold til IEC 61850 ? ALSTOM

9 01.11.2001 Side: 9 Hvorfor IEC 61850 ? Stor grad av interoperabilitet. Felles for USA (UCA 2.0) og Europa. Standarden er åpen og forenkler: –Tilpasning av forskjellige systemløsninger –Framtidige endringer av systemfilosofi hos leverandørene –Tilpasning mot løpende utvikling innen kommunikasjon Forenkler prosjektgjennomføring og senere vedlikehold. Mulighet for betydelig kostnadsreduksjon over tid. Basert på teknologi med stor utbredelse, Ethernet og standard nettverkskomponenter


Laste ned ppt "01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google