Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001

2 Side: 2 IEC-protokoller for fjernstyring IEC IEC (nettverksprotokoll) Ny standard IEC som omfatter kommunikasjon innenfor stasjoner samt fjernstyring

3 Side: 3 Norwegian User Conventions for IEC Historie Initiert under telematikk landsmøte i Tromsø anmodning til Statnett om å ta initiativ. Støtte fra forskningsrådet via EFFEKT-programmet Prosjektoppstart Jan. 1997, ramme 2,9 MNOK Utarbeidelse av User Conventions dokument, testplan og testprosedyrer Prosjektet avsluttet i 1999 etter verifikasjon i 3 pilotprosjekter Godkjent versjon av Norwegian IEC User User Conventions ferdig Mars 2000 (Revisjon 2.0) Siste versjon tilgjengelig på

4 Side: 4 Norwegian User Conventions for IEC Erfaringer Godt samarbeid og fleksibilitet i pilotprosjektene Få problemer tilknyttet implementasjonen av protokollen Problemer med å få totalløsningen mellom driftssentral og utestasjon til å fungere tilfredsstillende Datamaskinbaserte lokalkontroll mer komplisert enn tradisjonelle RTU’er. Mange feilkilder. Gode testverktøy Enklere enn ”leverandørspesifikke” protokoller når systemer fra forskjellige leverandører benyttes Protokollen gir fordeler: –Enklere skalering - normaliserte verdier og flyttallsformat –Løsning for redundant samband fungerer godt

5 Side: 5 Norwegian User Conventions for IEC Testverktøy UnIECom Analyzer fra Kema Connect benyttet under tester –Krever PC med Windows NT/2000. Pris ca. NOK ,- Brukervennlig Windows basert verktøy, enkelt å ta i bruk Påviser telegramfeil i leverandørenes implementasjon av IEC Påviser feil i henhold til kommunikasjonsprosedyre Høy pris, men analysatoren er et godt hjelpemiddel som tjenes fort inn dersom problemer oppstår

6 Side: 6 Videre utvikling - IEC Standarder DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1 B2 B3B4B5B6C7 C2 B M MI 123 DECserv er 90 IEC over serielle forbindelser DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B MMI 123 DECserv er 90 IEC over nettverk WAN (TCP/IP) MMI 123 DECserv er DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B DEC 3000 AXP Alpha StationA B8 B9 C1 T1T2 B1B2 B3B4B5B6C7 C2 B DECserv er 90 MMI 123 Totalløsning for kommunikasjon Ny standard - IEC WAN IEC / IP DECserv er 90 MMI 123 DECserv er 90 Ethernet < 5 år ?

7 Side: 7 IEC Ny kommunikasjonsstandard for kommunikasjon i stasjoner Hensikten: –Interoperabilitet mellom utstyr og løsninger fra forskjellige leverandører –Fleksibilitet i hvordan funksjoner realiseres og hvor funksjonene plasseres –Forenkle gjennomføringen av prosjekter Omfatter: –Kommunikasjon og konfigurering av kommunikasjon mellom moderne strøm/spennings transformatorer, vern, feltdatamaskiner, lokal MMI-enhet og driftssentral –Objektorientert modellbeskrivelse av utstyr og signaler –Anbefalinger for prosjektgjennomføring og uttesting Vedtatt av IEC innen 1 år ?

8 Side: 8 Leverandørenes forhold til IEC ? ALSTOM

9 Side: 9 Hvorfor IEC ? Stor grad av interoperabilitet. Felles for USA (UCA 2.0) og Europa. Standarden er åpen og forenkler: –Tilpasning av forskjellige systemløsninger –Framtidige endringer av systemfilosofi hos leverandørene –Tilpasning mot løpende utvikling innen kommunikasjon Forenkler prosjektgjennomføring og senere vedlikehold. Mulighet for betydelig kostnadsreduksjon over tid. Basert på teknologi med stor utbredelse, Ethernet og standard nettverkskomponenter


Laste ned ppt "01.11.2001 Side: 1 IEC protokoller og IP Prosess WAN Ketil Rian Statnett SF Telematikkdivisjonen Landsmøte for Telematikk i Energiforsyningen 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google